Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.10.2018 - 15:11  //  aktualizácia: 24.10.2018 - 15:12  //  zobrazené: 422

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A

 

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 5. 11. 2018 (pondelok) o 16,30 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesení
  3. Vyhlásenie najúspešnejších športovcov, trénerov a zaslúžilých funkcionárov okresu a mesta Šaľa – nové kritéria
  4. Výstavba skateboardového ihriska
  5. Rôzne
  6. Záver

 

 

 

 

 

Ing. Ivan Kováč

     predseda komisie

 

Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková

                        tajomník komisie