Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 10.10.2018 - 08:00  //  aktualizácia: 10.10.2018 - 08:00  //  zobrazené: 389

Komisia školstva pri MsZ v ŠALI pozýva

Členovia komisie školstva
a mestskej školskej rady
 
                                                                                                           Šaľa, 8.10. 2018
 
 
Vec: Pozvánka na zasadnutie komisie školstva a mestskej školskej rady
 
Pozývame Vás na zasadnutie Komisie školstva pri MsZ v Šali a Mestskej školskej rady pri MsZ v Šali,  ktoré sa uskutoční
 
22. 10. 2018 (pondelok) o 16.00 hod.
v zborovni ZŠ J. C. Hronského  na prízemí.
 
 
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za šk. rok 2017/2018 a stave škôl a školských zariadení v šk. roku 2018/2019
3. Návrh na  úpravu rozpočtu na rok 2018 v programe Vzdelávanie a návrh rozpočtu na rok 2019 
4. Aktuálne informácie 
5. Záver
 
 S pozdravom
 
 
 
         
 
           Ing. Marián Krištof                    Ing. Michal Malárik
               predseda KŠ                                                                          predseda MsŠR