Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2018 - 07:46  //  aktualizácia: 14.09.2018 - 07:46  //  zobrazené: 708

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva

P O Z V Á N K A

 

Zvolávam 7. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 19. 09. 2018 (streda) o 15, 30 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí                    v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
  3. Bytové otázky
  4. Rôzne
  5. Záver

 

 

 

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.

                                                                                                              predseda komisie