Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.09.2018 - 07:45  //  aktualizácia: 14.09.2018 - 07:45  //  zobrazené: 399

Pozvánka komisie kultúry a cestovného ruchu

P o z v á n k a

 

 

 

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 18. septembra (utorok) 2018 o 15,30 h v budove domu kultúry na 2. poschodí.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie
  2. Kontrola prijatých uznesení
  3. Vyhodnotenie kultúrneho leta 2018 – zást. MsKS
  4. Tvorivý čin roka 2018 – predseda komisie
  5. Návrhy na ocenenie mestom za rok 2018 – členovia komisie
  6. Príprava printového dokumentu Šaľa 1968 – Mgr. Demín
  7. Rôzne
  8. Návrh na uznesenie
  9. Ukončenie

 

 

Šaľa, 12.9.2018

Július Morávek

predseda komisie

 

Prizvaný:

 

  • Ing. Botka, vedúci MsKS