Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.09.2018 - 13:37  //  aktualizácia: 07.09.2018 - 13:37  //  zobrazené: 526

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD)  mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona
č. 251/2012  Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má ZD. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti. Prípadné žiadosti, sťažnosti, oznámenia adresujte priamo ZD (p. Bachmanová 031/5573105).

 

 

Dňa 25. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 11:00 h:

 

Jarmočná č. 10, 11, 12, 13, 15, 17, 2, 3, 4, 5, 5/BL, 6, 7, 7021, 8, 9
Jazerná č. 26 , 28, 30, 32, 32/VE
Krátka č. 1 , 2, 3, 5, 7, 9
Tulipánová  č. 1 , 2, 4

 

Dňa 25. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:30 h do 15:00 h:

 

Agátová č. 1, 10, 12, 14, 16, 18, 3, 36/ZA, 4, 4/ZA, 55, 6, 8
Bilická č. 32A/ZA , 5019/35, 5019/47, 5019/55, 5019/57, 5019/59
Kpt. Jaroša. č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/VE, 21,  22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35/OP, 36, 36/A, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 6, 6952, 7, 8, 9

 

Jánošíkova č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 4181/3, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 5, 5019/41, 51, 53, 53/OP, 55, 57, 59, 59/OP, 6, 61, 63, 65, 7, 8, 9
Kráľovská č. 41
Murgašova č. 42 , 44, 5019/21
Sládkovičova č.  1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 4, 40, 41, 4143/10, 4143/20, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 
49,5, 50, 52, 54, 56, 58, 6, 60, 62, 7, 8, 9

Švermova č. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 1414, 15, 16, 17, 18, 1889, 19, 2, 2/VE, 20, 21, 22, 23,  24, 25, 26, 27, 29, 3, 30/VE, 31, 31/ZA, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

Dňa 26. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 11:00 h:

 

Hlavná č. 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41/VE, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/OP, 57/OP-, 59, 61, 916/10, 916/11, 916/6, 916/7, 916/8
Vlčanská č. 13/VE , 15, 15/VE, 17, 19, 2, 21, 4, 6, 6/B, 8

 

Dňa 26. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:30 h do 15:00 h:

 

Hlavná č. 61/VE
Kráľovská č. 1983/9 , 2, 4, 4/PR
L. Novomeského č. 10 , 12, 13, 14, 14/OP, 15, 15/PR, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 26, 28, 4, 5A, 6, 8, 9, 9/OP
 

Dňa 27. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 11:00 h:

 

Hlavná č. 1586/5, 44, 50, 67, 69, 7065, 71, 73/B, 79, 79/-, 87, 87/BL,  87/VE, 89, 91, 93, 93/VE, 95, 97
Jesenského č. 14 , 16, 2, 4

 

 

 

Dňa 27. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:30 h do 15:00 h:

 

Hlavná č. 46
Malá č. 1/VE , 3, 5
Murgašova č. 11 , 33, 4, 4/A, 5, 5A, 6, 9
Nádražná č. 10 , 10/ZA, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 7, 8, 9
Sadová č. 1 , 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7
SNP č. 6953
Staničná č. 4/BL , 4/PR

 

Dňa 28. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 8:00 h do 11:00 h:

 

Hlavná č. 12, 14, 26, 38, 38/ZA, 42, 44, 5179, 56, 8
J. Feketeházyho č. 2018/1 , 2020, 2026/1, 2086, 2087
Námestie Sv. Trojice č. 7

 

Dňa 28. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 11:30 h do 15:00 h:

 

Dubová č. 2, 3, 7
Gaštanová č. 6
Hrabová č. 1 , 14, 16, 614, 8
Jaseňová č. 1 , 11, 13, 15, 2, 21, 3, 4, 5, 6, 614, 614/193/-, 614/197, 7, 9, 9/OP
Javorová č. 1, 1/VE, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2/A, 21, 21/VE, 23, 3, 4, 5,  5170, 6, 7, 8, 9
Jelšová č. 3
Liesková č. 1 , 10, 11, 2277, 3
Lipová č. 1/OP , 10, 12, 14, 2, 4, 6, 614/68, 8
Orechová č. 182, 183, 184, 186, 190, 196, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 209, 212, 213, 215,218, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 233, 234, 235, 236, 239/614, 240, 249/PR,  250, 251, 253, 254, 254/PR, 256, 614/192, 614/199, 614/241
Topoľová č. 2298 , 6, 614/217, 614/228
Záhradnícka č. 614/501 , 81/-

Železničná č. 46/ZA