Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.08.2018 - 14:19  //  aktualizácia: 22.08.2018 - 14:19  //  zobrazené: 474

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE

 

 

Vážení občania,

Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD)  mestu Šaľa oznámila, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená dodávka elektrickej energie podľa priloženého harmonogramu. Povinnosť oznámiť uvedené prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona
č. 251/2012  Z. z. o energetike v znení neskorších právnych predpisov má ZD. Napriek tomu, že Mesto Šaľa nie je podľa zákona povinné oznamovať prerušenie dodávky elektrickej energie odberateľom, postupuje predmetnú informáciu verejnosti. Prípadné žiadosti, sťažnosti, oznámenia adresujte priamo ZD (p. Bachmanová 031/5573105).

 

Dňa 5. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 12:00 h:

 

Dolná č. 1/BL, 10, 10/OP, 10/VE, 12, 14, 16/OP, 6, 6/OP, 6945, 8, 8/op
Kukučínova č. 23/BL , 23/OP, 27/OP, 27/PR, 36, 38, 40, 42
P. J. Šafárika č. 1 , 11, 3, 5, 7, 9

 

Dňa 6. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 17:00 h:

 

Dolná č. 1/BL, 10, 10/OP, 10/VE, 12, 14, 16/OP, 6, 6/OP, 6945, 8, 8/op
Kukučínova č. 23/BL , 23/OP, 27/OP, 27/PR, 36, 38, 40, 42
P. J. Šafárika č. 1 , 11, 3, 5, 7, 9

 

Dňa 11. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 12:00 h:

 

Družstevná č. 1, 1/A, 10, 12, 1B, 3, 4, 6, 8
B. Nemcovej č. 10 , 12, 2, 4, 6, 8
Pionierska č. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/ZA, 530/1, 55, 57
P. J. Šafárika č. 13 , 15, 17, 19, 21, 23, 23/ZA

 

Dňa 13. septembra 2018 bude prerušená dodávka elektrickej energie v čase
od 08:00 h do 17:00 h:

 

Družstevná č. 1, 1/A, 10, 12, 1B, 3, 4, 6, 8
B. Nemcovej č. 10 , 12, 2, 4, 6, 8
Pionierska č. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52/ZA, 530/1, 55, 57
P. J. Šafárika č. 13 , 15, 17, 19, 21, 23, 23/ZA