Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 18.06.2018 - 16:45  //  aktualizácia: 18.06.2018 - 16:45  //  zobrazené: 744

Komisia školstva pozýva

Komisia školstva pri Mestskom zastupiteľstve v Šali________
 
Členovia  komisie školstva

                                         Šaľa 11. 6. 20178
 
Vec
Pozvánka na zasadnutie Komisie školstva
Pozývam Vás na zasadnutie komisie, ktoré sa uskutoční
20. 6. 2018 (streda) o 15.30 hod.
v zborovni ZŠ J. C. Hronského
Program zasadnutia:
1. Otvorenie
2. Plnenie záverov z predchádzajúceho zasadnutia
3. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2019 a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
4. Informácia o výsledkoch zápisu detí do mestských MŠ a žiakov do 1. ročníka ZŠ
5. Informácia o prijatých žiakoch mestských škôl na SŠ v Šali
6. Aktuálne informácie
7. Záver
 
                              S pozdravom
 
         Ing. Marián Krištof                                                     predseda komisie