Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 14.06.2018 - 08:49  //  aktualizácia: 14.06.2018 - 08:50  //  zobrazené: 899

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva

Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu
Vás pozýva na zasadnutie komisie, ktoré sa bude konať dňa 20.6.2018 ( streda ) o 16,30 h. v Zasadačke, na 2.poschodí Kultúrneho domu v Šali, č. m. 212.
 
 
Program :
 
1) Prerokovanie materiálov do MsZ ( výber vecne príslušných tém )
2) Prerokovanie požiadavky na zmenu UPN mesta Šaľa ČSPH
3) Návrh investičných akcií a predloženie priorít k tvorbe návrhu rozpočtu na r.2019
4) Správa o plnení PHSR za rok 2017
5) Voľná téma – využitie areálu ZŠ Krátka
6) Voľné témy - podľa uváženia členov komisie
 
 
 
Ing. Vladimír Vicena, predseda komisie