Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 12.06.2018 - 14:55  //  aktualizácia: 12.06.2018 - 14:55  //  zobrazené: 521

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

P O Z V Á N K A
Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 20. 6. 2018 (streda) o 16,30 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.

Program:
1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2019
4. Plnenie PHSR za rok 2017 - materiál do MsZ
5. Rôzne
6. Záver
 
 
      Ing. Ivan Kováč
     predseda komisie
Za správnosť: Ing. Martina Čižmáriková
             tajomník komisie