Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.05.2018 - 14:33  //  aktualizácia: 16.05.2018 - 14:34  //  zobrazené: 549

Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva

Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční dňa 28.mája 2017 (pondelok) o 15,30 h v budove domu kultúry.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola prijatých uznesení – predseda komisie
3. Správa o činnosti MsKS za rok 2017 – vedúci MsKS
4. Správa o družobných kontaktoch v roku 2017 – Ing. E.Vargová, MsÚ
5. Stanovisko komisie k plneniu PHSR mesta za rok 2017 – predseda komisie, vedúci MsKS
6. Šalianske slávnosti 2018 – vedúci MsKS
7. Rekonštrukcia kríža v cintoríne – predseda komisie
8. Rôzne
9. Návrh na uznesenie
10. Ukončenie
 
Šaľa,15.5.2018
Július Morávek
predseda komisie
 
Prizvaní:
1. Ing. Botka, vedúci MsKS
2. Ing. Vargová, ref. MsÚ