Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.04.2018 - 08:39  //  aktualizácia: 26.04.2018 - 08:40  //  zobrazené: 747

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 3. 5. 2018 (štvrtok) o 16,30 hodine v zasadačke VIP v Mestskej športovej hale v Šali.


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Príprava hodnotenia PHSR – oblasť športu - za rok 2017
4. Rôzne
5. Záver

 

 

      Ing. Ivan Kováč
     predseda komisie