Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.04.2018 - 11:22  //  aktualizácia: 23.04.2018 - 11:22  //  zobrazené: 472

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva

P O Z V Á N K A

Zvolávam 3. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 26. 04. 2018 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke č. 212 na III. poschodí                  v budove Kultúrneho domu v Šali (vchod B).

Program:
1. Otvorenie
2. Vyhodnotenie plnenia uznesení
3. Bytové otázky
4. Zhodnotenie aktuálnosti opatrení „Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015-2020“
5. Rôzne
6. Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
                                                                                                              predseda komisie