Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.10.2019 - 11:26  //  aktualizácia: 05.11.2019 - 12:22  //  zobrazené: 3297

3D nápis – mesto ŠAĽA

Názov Projektu

3D nápis – mesto ŠAĽA

Číslo zmluvy:

Zmluva  č. 173/2019 (455/2019/OCR) naše číslo 315/2019 o poskytnutí dotácie na podporu cestovného ruchu, podpísaná dňa 10,6.2019

https://sala.sk/data/esam/ico/f12149-1.pdf

Program

ÚNSK – dotácie na podporu cestovného ruchu

Financovaný z

Nitrianskeho samosprávneho kraja

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

2019

Schválená dotácia

1700 EUR

Obsah projektu

V záujme nášho mesta je pokračovať v jeho propagácii a prezentácii nielen pre jeho súčasných či budúcich obyvateľov, ale najmä pre jeho návštevníkov, turistov. Mesto Šaľa sa snaží vždy hravou a novou formou upútať turistov, návštevníkov, ale aj vlastných obyvateľov a ich blízkych či vzdialených priateľov.

V rámci navrhovanej aktivity máme v záujme vytvoriť veľký 3D nápis mesta Šaľa, ktorý by tak dotváral prostredie mesta. Hlavnou myšlienkou projektu je vytvoriť pocit spolupatričnosti a príslušnosti k svojmu mestu. Takouto vizuálne pútavou a hravou formou chceme poukázať na to, že aj keď sú obyvatelia mesta rozdielni spája ich mesto, v ktorom žijú a ktorého sú súčasťou. Nápis by bol umiestnený v blízkosti kaštieľa, ktorý je dominantou mesta a tak bude zaujímavou kulisou na fotografie a selfie nielen pre okoloidúcich ale aj pre návštevníkov mesta. Máme záujem prilákať turistov na toto miesto, ktoré budeme propagovať, pretože z tohto miesta je veľmi jednoduché nájsť  a navštíviť všetky dominanty mesta. Bude to taký „meetpoint“ v centrálnej mestskej zóne.

 

Očakávaný prínos

  • Zvýšenie atraktivity mesta a vytvorenie „meetpointu“
  • vytvorenie lákadla pre osobnú návštevu a vytváranie selfie, čo bude zárukou nepriamej propagácie mesta - prilákanie turistov a návštevníkov do nášho mesta,
  • nárast cestovného ruchu v meste

Cieľová skupina

  • Široká verejnosť – obyvatelia a návštevníci mesta

 

PROJEKT JE REALIZOVANÝ S FINANČNOU PODPOROU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA