Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 16.05.2024 - 08:22  //  aktualizácia: 16.05.2024 - 08:23  //  zobrazené: 249

Pozvánka na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 21. mája 2024 (utorok) o 16:30 h vo veľkej zasadačke na 1. poschodí MsÚ Šaľa.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 21.5.2024 do 3.6.2024
  3. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia MsKS za rok 2023
  4. 3D nápis Šaľa
  5. Pozvánka od partnerského mesta na Dni Końskich, Poľsko v dňoch 16.- 18.8.2024
  6. Rôzne
  7. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Šaľa, 15.5.2024

Marek Molnár
predseda komisie