Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 09.11.2023 - 10:59  //  aktualizácia: 09.11.2023 - 11:00  //  zobrazené: 434

Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční dňa 14. novembra 2023 (utorok) o 16,30 hodine v Dome kultúry v Šali, zasadačka č. 212.

                                                                                          

Program:

  1. Otvorenie
  2. Plánované kultúrno-spoločenské podujatia od 15.11.2023 do 12.12.2023
  3. Informácia o výsledku kandidatúry mesta Šaľa na udelenie titulu „Mesto kultúry 2024“
  4. Návrh komisie na výtvarnú úpravu 3 D nápisov v Šali a vo Veči v roku 2024
  5. Rôzne  
  6. Záver

Prizvaní:

-      Ing. František Botka, vedúci MsKS

-      Ing. Martina Čižmáriková, ref. pre kultúru a šport

Šaľa, 07.11.2023


Marek Molnár

predseda komisie