Domov   >  Zaujímavosti
publikované: 02.10.2023 - 14:20  //  aktualizácia: 02.10.2023 - 14:22  //  zobrazené: 472

Medzinárodná konferencia a výstava

V zdravom tele zdravý duch. Dejiny športu v regióne.

Pre zdravý rozvoj osobnosti v minulosti, tak ako aj dnes, dôležitú úlohu zohrávajú rôzne športové aktivity. Práve z tohto dôvodu sme si za tému našej, už tradičnej medzinárodnej konferencie a s ňou spojenej výstavy zvolili tému športu v regióne Galanty, Šale a Dunajskej Stredy. Tradičná medzinárodná konferencia a výstava Štátneho archívu Trnava, pracoviska Archív Galanta so sídlom v Šali sa konala 8. septembra 2023. Konferencia a výstava s názvom „V zdravom tele zdravý duch. Dejiny športu v regióne.“ priblížila verejnosti dejiny športu regiónu Matúšovej zeme a Žitného ostrova. Konferenciu a výstavu finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR, Mesto Šaľa, Nitriansky samosprávny kraj, samosprávy vybraných obcí, Duslo a.s. Šaľa, Coop Jednota Galanta a viacerí podnikatelia z regiónu. Touto cestou by sme sa chceli všetkým našim sponzorom a partnerským organizáciám srdečne poďakovať.

Účastníkov medzinárodnej konferencie, ktorej sa zúčastnili archivári, historici zo Slovenska, z Česka, z Maďarska, kolegovia z múzeí a široká verejnosť, privítala úvodným slovom Mgr. Monika Péková, vedúca Sekcie verejnej správy MV SR, odboru archívov a registratúr, viceprimátor mesta Šaľa Róbert Tölgyesi, Ing. Dionýz Solár, prednosta Okresného úradu v Šali a vedúca Štátneho archívu v Trnave pracoviska Galanta so sídlom v Šali Mgr. Judita Szekeresová Kovácsová PhD. Na konferencii odzneli prednášky o poľovačkách na panstve v Seredi, archivári priblížili pramene k dejinám športu a rozvoj športu na prelome 19. a 20. storočia, v medzivojnovom období a aj v komunistickom režime. Ďalej odzneli prednášky o osobnostiach, o Telocvičnej jednote Makabi a poslucháči sa dozvedeli zaujímavé informácie o rôznych športových kluboch.

Po skončení konferencie sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorá prezentuje archívne dokumenty k dejinám športu v našom regióne, v minulosti nazývanom Matúšova zem a Žitný ostrov. Už na prelome 19. – 20. storočia v okresoch Galanta, Šaľa a Dunajská Streda vzniklo viacero významných športových klubov s veľkým spoločenským významom a hrdou minulosťou, niektoré z nich fungujú aj dnes. Súčasťou výstavy sú samozrejme aj významné osobnosti športu, tak z radov profesionálov, ako aj nadšencov rôznych druhov športu. Výstava sa venuje aj budovaniu športových areálov, ktoré boli a budú dôležité pre rozvoj športových aktivít.

Výstava je rozdelená na deväť tematických okruhov (1. Známe dostihové kone z regiónu Žitného ostrova a Matúšovej zeme; 2. Z dejín športu v regióne Žitného ostrova a Matúšovej zeme; 3. Dejiny športu v medzivojnovom období; 4. Dejiny futbalu v regióne; 5. Šport v živote mladých; 6. Spartakiáda; 7. Hádzaná v Šali; 8. Z dejín vodných športov v regióne, 9. - poslednej časti výstavy sa venujeme rôznym druhom športu v regióne v súčasnosti) a je doplnená o muzeálne predmety z Mestského múzea v Seredi, galantského Vlastivedného múzea a Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede, ako aj o predmety a informácie pochádzajúce zo súkromných rodinných zbierok.

Veríme, že výstava bude pre obyvateľov regiónu, ale aj iných častí Slovenska, zdrojom mnohých zaujímavých informácií o histórii aj súčasnosti športu. Srdečne Vás pozývame na jej prehliadku, spojenú s odborným výkladom, do priestorov renesančného kaštieľa v Šali do 30. júna 2024.

Júlia Benciová

Štátny archív v Trnave pracovisko Archív Galanta so sídlom v Šali