Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 15.06.2016 - 16:53  //  aktualizácia: 15.06.2016 - 16:53  //  zobrazené: 941

Eviduje Mestský úrad Šaľa od 01. 01. 2015 do dátumu prijatia tejto žiadosti nejakú sťažnosť pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier?

číslo: I10/2016

Požadované informácie:

 

 1. Eviduje Mestský úrad Šaľa od 01. 01. 2015 do dátumu prijatia tejto žiadosti nejakú sťažnosť pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier?

 2. Pokiaľ je odpoveď na otázku č. 1 áno, koľko je evidovaných takýchto sťažností
  pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier a kedy boli tieto sťažnosti podané?

 3. Pokiaľ je odpoveď na otázku č. 1 áno, akým spôsobom boli tieto sťažnosti pre narúšanie verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier prešetrené a s akým výsledkom boli vybavené?

   

   

  Sprístupnené informácie:

   

   

Mesto Šaľa neeviduje v lehote od 01.01.2015 do prijatia predmetnej žiadosti žiadnu sťažnosť, ktorá by súvisela s narúšaním verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier.