Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 06.12.2013 - 09:11  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:20  //  zobrazené: 1413

09/2013 zasadnutie Mestského zastupiteľstva 05/12/2013

číslo: 09/2013  |  dátum konania: 05.12.2013  |   zápisnica (pdf)  |  zvukový záznam

Hlasovanie č. 1
zmena poradia prerokovania materiálov:
- celý blok D. Majetkové záležitosti prerokovať pred blokom C. Hospodárenie mesta

Za hlasovalo: 7
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 11
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Skúšobné hlasovanie:

Hlasovanie č. 2
Za hlasovalo: 10
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Opakované hlasovanie:

Hlasovanie č. 3
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,


Hlasovanie č. 4
zmena poradia prerokovania materiálov:
- materiál číslo D 10/9/2013 Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov prerokovať pred bodom Interpelácie

Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,


Hlasovanie č. 5
Program ako celok

Za hlasovalo: 10
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Opakované hlasovanie:

 

Hlasovanie č. 6
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,


Hlasovanie č. 7
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,


Hlasovanie č. 8
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
 Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

 


Materiál číslo D 10/9/2013 - Občianske združenie Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov

Poslanecký návrh Mileny Veresovej – navrhla alternatívu č. 3 v znení:
B. schvaľuje
a) úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v budove Materskej školy J. Palárika vo výške 0 Eur mesačne od 01. 01. 2014,
b) odpustenie nedoplatkov vo vyúčtovaní za rok 2011 a 2012, ktoré spolu predstavujú
556,22 Eur,

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 5
MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 9
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mileny Veresovej nebol prijatý.

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – navrhol:
B. schvaľuje
a) odpustenie nedoplatkov vo vyúčtovaní za rok 2011 a 2012, ktoré spolu predstavujú
556,22 Eur,
b) v mesiaci február 2014 riešiť prenájom priestorov MŠ J. Palárika za úhradu alebo bez úhrady režijných nákladov,  

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

Pri hlasovaní nebol dostatočný počet poslancov a hlasovanie sa opakovalo.

Opakované hlasovanie:

Uznesenie č. 9/2013 – I. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Júliusa Morávka)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov,
B. schvaľuje
a) úpravu platnej zmluvy o nájme so stanovením paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v budove Materskej školy J. Palárika vo výške 230,00 Eur mesačne od 01. 12. 2013,
b) odpustenie nedoplatkov vo vyúčtovaní za rok 2011 a 2012, ktoré spolu predstavujú
556,22 Eur,
c) opätovné prerokovanie refundácie režijných nákladov na zasadnutí mestského zastupiteľstva vo februári 2014.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 11
Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Andráši, MUDr. Igor Bečár, Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 7
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Helena Psotová, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 1/9/2013 - Správy z kontrol vykonaných ÚHK

Uznesenie č. 9/2013 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za daň z nehnuteľností,
2. správu o výsledku následnej finančnej kontroly daňového príjmu za miestne dane
za osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, 
B. berie na vedomie
1. správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu a vymáhania pohľadávok za daň z nehnuteľností,
2. správu o výsledku následnej finančnej kontroly daňového príjmu za miestne dane
za osobitné užívanie verejného priestranstva v zmysle VZN č. 9/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa. 

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 2/9/2013 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2014

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka – doplniť plán kontrolnej činnosti na rok 2014 o Vykonanie následnej finančnej kontroly na vymáhanie pohľadávok pri miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.

Uznesenie č. 9/2013 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2014,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014 v doplnenom znení.

 


Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo A 3/9/2013 - Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 9/2013 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo B 1/9/2013 - Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa
č. .../2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov

 

 

Uznesenie č. 9/2013 – V.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. .../2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 15/2013, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 14/1993 o státí a státí vozidiel na parkoviskách, odťahovaní vozidiel a odstraňovaní opustených vozidiel na území mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov.

Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 1/9/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 - 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“
a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Uznesenie č. 9/2013 – VI. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 - 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854
v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“ a opätovný návrh podmienok na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru č. 1 - 10 v polyfunkčnej budove COV, na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali, s pozemkom a príslušenstvom“, podľa predloženého návrhu
2. podmienky obchodnej verejnej súťaže uvedené v predložených súťažných podkladoch
3. členov súťažnej komisie:
Ing. Erika Velázquezová, poslanec
Ladislav Košičár, poslanec
Ing. František Botka, člen komisie ekonomickej
Ing. Ivan Kováč, člen komisie územného plánovania, výstavby a dopravy
Mgr. Ing. Daniela Vargová, prednostka MsÚ
Mgr. Miloslava Bartíková, zamestnanec MsÚ
4. predložiť informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže na zasadnutí MsZ dňa
6. februára 2014

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 12
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, RSDr. Peter Gomboš, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 2/9/2013 - Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže
„O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“

Uznesenie č. 9/2013 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom“,
B. berie na vedomie
informáciu o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu nebytového priestoru v polyfunkčnej budove COV na ulici Hollého súp. č. 1854 v Šali s pozemkom a príslušenstvom.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,


Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 3/9/2013 - Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Bernolákovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Petra Tótha, trvale bytom Lužná 2355/13, 927 05  Šaľa - Veča

Uznesenie č. 9/2013 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Bernolákovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri E katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 7266, časť parc. č. 67/102, orná pôda o výmere cca 104 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom) na Bernolákovej ulici v Šali - Veči, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 2 ods. 5 písm. d)
VZN č. 10/2011 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta, spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívaného pozemku, ktorý sa nachádza za rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa, v cene
5,00 Eur/m2, v celkovej cene 520,00 Eur, pre Petra Tótha, trvale bytom Lužná 2355/13, 927 05  Šaľa - Veča.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 11
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Igor Bečár, Ing. Helena Psotová, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení


Materiál číslo D 4/9/2013 - Peter Dora a Mária Dorová, Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – rozšírenie a úprava výmery prenajatého pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 


Uznesenie č. 9/2013 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – rozšírenie a úprava výmery prenajatého pozemku,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní spevnených plôch a zelene (rampy, schodiska, odstavných plôch) na vlastné náklady zo zámkovej dlažby, ako aj v zabezpečení údržby a poriadku na prenajatom pozemku na vlastné náklady počas celej doby nájmu,
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria:
- za plochu schodísk a rampy zo zámkovej dlažby na vlastné náklady o výmere 16 m2 v cene 4,647 Eur/m2/rok, t. j. v sume 74,35 Eur/rok,
- za odstavnú plochu zo zámkovej dlažby na vlastné náklady o výmere 132 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v sume 87,52 Eur/rok,
- za plochu zelene zrealizovanej na vlastné náklady o výmere 20 m2 v cene
0,099 Eur/m2/rok, t. j. v sume 1,98 Eur/rok, v celkovej sume 163,85 Eur/rok, na dobu do 31. 12. 2019, pre Petra Doru a Máriu Dorovú, Pozemky 33, Diakovce.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 5/9/2013 - KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Šaľa, Vlčanská 560/15, IČO: 31442676 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2013 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní vstupu na vlastné náklady žiadateľa (schodisko, rampa a vstup pre imobilných občanov) do objektu
v jeho vlastníctve – list vlastníctva číslo 3213, ako aj v zabezpečení udržiavania čistoty a poriadku na prenajatom pozemku,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 21/2003-OSMM zo dňa 25. 09. 2003 na dobu neurčitú, uzatvorením dodatku k tejto zmluve, pre KOMERCFRUCT spol. s r.o., Šaľa, Vlčanská 560/15, IČO: 31442676, v zastúpení konateľom spoločnosti Mikulášom Mikusom. 

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 6/9/2013 - Namik Saliji, Šaľa, Letná 567/2 – opätovná žiadosť
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2013 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní verejného priestranstva, jeho zhodnotení na vlastné náklady a poskytovaní služieb rýchleho občerstvenia k spokojnosti zákazníkov,
b) prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,

C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta, časť parcely číslo 890/1, ostatné plochy o výmere 21 m2, v celkovej sume 500 Eur/rok, za účelom užívania pozemku pod stánkom drobného predaja a letnej terasy, pre Namika Salijiho, bytom Šaľa, Letná 567/2, na dobu neurčitú.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 13
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Milena Veresová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 7/9/2013 - INTEVO – SK s. r. o., Šaľa, Nitrianska 1751, IČO: 36542229 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – žiadosť o úpravu doby nájmu zmluvného vzťahu na dobu neurčitú z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Uznesenie č. 9/2013 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní polyfunkčného objektu a spevnených plôch na vlastné náklady žiadateľa,
b) zámer prenájmu pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území mesta Šaľa, vo vlastníctve mesta – úpravu doby nájmu Nájomnej zmluvy č. 2/2008-RSMM zo dňa 10. 04. 2008 na dobu neurčitú, uzatvorením dodatku k tejto zmluve, pre INTEVO – SK, s. r. o., Šaľa, Nitrianska 1751, IČO: 36542229, v zastúpení konateľom spoločnosti Vladimírom Kováčikom. 

Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 6
Ing. Marián Antal, Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo D 8/9/2013 - OZ Zatúlané psíky Šaľa, 925 91  Kráľová nad Váhom č. 719 – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, v lokalite bývalého kúpaliska, z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta v lokalite bývalého kúpaliska z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje,
že v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov:
a) ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní a prevádzkovaní útulku pre opustené a týrané zvieratá na prenajatom pozemku,  
b) zámer prenájmu pozemku v majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený dňa 20. novembra 2013,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v k. ú. Šaľa vo vlastníctve mesta, vedený v KN reg. C na LV č. 1
a to časť parc. č. 2508/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 955 m2 a časť parc.
č. 2507/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 150 m2, spolu o výmere cca 1105 m2, v areáli bývalého kúpaliska, za symbolickú cenu 1 Eur/celá výmera/rok, s dobou nájmu
10 rokov, so začiatkom nájmu od 01. 01. 2014, pre OZ Zatúlané psíky Šaľa,
Kráľová nad Váhom č. 719, 925 91  Kráľová nad Váhom, IČO: 42205182.  

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 4
Ing. Peter Andráši, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 3
Ing. Július Bujdák, Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Zdržalo sa: 10
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Igor Bečár,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 9/9/2013 - COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta – ponuka na využitie predkupného práva

Uznesenie č. 9/2013 – XIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o súhlas na odpredaj pozemku v podiele 1/3 na Štúrovej ulici v Šali,
B. súhlasí
s odpredajom spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. č. 312, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 502 m2, v podiele 1/3, v spoluvlastníctve spoločnosti COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, so sídlom Revolučná štvrť 953, 924 14  Galanta,
IČO: 00168840, v zastúpení Ing. Júliusom Belovičom, v prospech tretej osoby, v cene
59,749 Eur/m2, v celkovej sume 9 998,- Eur.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 13
Ing. Tibor Baran, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ladislav Košičár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 3
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 1/9/2013 - Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2013

Uznesenie č. 9/2013 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013,
B. schvaľuje
úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2013 nasledovne:
Bežné príjmy:                                            11 865 033 EUR
Bežné výdavky:                                         11 503 373 EUR
Rozdiel:                                                          361 660 EUR

Kapitálové príjmy: 4 311 701 EUR
Kapitálové výdavky:  4 305 220 EUR
Rozdiel: 6 481 EUR
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 16 176 734 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 15 808 593 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:  368 141 EUR

Príjmové finančné operácie: 476 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             745 714 EUR
Rozdiel: -269 714 EUR

Rozpočet na rok 2013 celkom:
Príjmy celkom: 16 652 734 EUR
Výdavky celkom: 16 554 307 EUR
Rozdiel celkom: 98 427 EUR

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ladislav Košičár,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 2/9/2013 - Vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013

Uznesenie č. 9/2013 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013,
B. berie na vedomie
vývoj rizík rozpočtu mesta k 31. 10. 2013.

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 14
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Štefan Bartošovič,
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 3/9/2013 - Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013

Uznesenie č. 9/2013 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2013.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Peter Andráši,
Nehlasovalo: 3
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Ing. Marián Kántor, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo C 4/9/2013 - Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií
a príspevkovej organizáciev zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014
s výhľadom na roky 2015 a 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do písmena B. schvaľuje bod č. 7 v znení:
- zmenu stavu záväzkov k 31. 12. 2014 vo výške nula,

Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 8
Ing. Tibor Baran, Ing. Štefan Bartošovič, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Jozef Mečiar,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 2
Ing. Peter Andráši, MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu na uznesenie v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016
B. schvaľuje
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 nasledovne:

Bežné príjmy:                                            11 716 631 EUR
Bežné výdavky:                                         11 630 637 EUR
Rozdiel:                                                          85 993 EUR

Kapitálové príjmy: 4 857 814 EUR
Kapitálové výdavky:  5 102 244 EUR
Rozdiel: - 244 430 EUR
   
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 16 574 444 EUR
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:  16 732 881 EUR
Rozdiel bez finančných operácií:   -158 437 EUR
Príjmové finančné operácie: 740 000 EUR
Výdavkové finančné operácie:             580 386 EUR
Rozdiel: 159 614 EUR

Rozpočet na rok 2014 celkom:
Príjmy celkom: 17 314 444 EUR
Výdavky celkom: 17 313 267 EUR
Rozdiel celkom:  1 177 EUR

2. výšku príspevku pre OSS na rok 2014 v celkovej sume 513 430 EUR,
3. prijatie bankového úveru v maximálnej výške 500 000 EUR na financovanie EU projektov,
4. ručenie za prijatý úver zmenkou,
5. reštrukturalizáciu úverov číslo 051280 a číslo 050768 do jedného úveru bez jeho navýšenia,
6. ručenie za reštrukturalizovaný úver blankozmenkou,
7. zmenu stavu záväzkov k 31. 12. 2014 vo výške nula,
C. berie na vedomie
1. výhľadový rozpočet na rok 2015 a 2016,
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.

 

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová,
Zdržalo sa: 6
Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Nehlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.


Materiál číslo C 5/9/2013 - Návrh na prijatie kontokorentného úveru

Uznesenie č. 9/2013 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru maximálne do výšky 420 000 EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 7
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Július Bujdák,
Zdržalo sa: 3
Ing. Marián Kántor, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 6
Ing. Tibor Baran, MUDr. Igor Bečár, MUDr. Jozef Grell, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.

 

 


Materiál číslo C 6/9/2013 - Plán verejného obstarávania na rok 2014

Uznesenie č. 9/2013 – XVIII. 
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
plán verejného obstarávania na rok 2014,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2014.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 15
Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Baran, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 4
Ing. Marián Antal, Mgr. Alena Demková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.


Materiál číslo F 1/9/2013 - Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny, Šaľa – dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 270/2012 zo dňa 19. 06. 2012 medzi Mestom Šaľa a spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. Galanta

Uznesenie č. 9/2013 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVA-stav s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta (IČO 43989268) na realizáciu stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa“, predmetom dodatku č. 2 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote
38 247,12 EUR bez DPH, celkom 45 896,54 EUR s DPH,
B. berie na vedomie
návrh dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 270/2012 uzatvorenej so spoločnosťou AVA-stav s.r.o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta (IČO 43989268) na realizáciu stavby „Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa“, predmetom dodatku č. 2 sú podmienky realizácie doplňujúcich stavebných prác v hodnote
38 247,12 EUR bez DPH, celkom 45 896,54 EUR s DPH.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 6
MUDr. Igor Bečár, Ing. Július Bujdák, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
Ing. Peter Andráši,
Zdržalo sa: 4
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč, Mgr. Július Morávek, Ing. Helena Psotová,
Počet neprítomných: 5
Ing. Marián Antal, Ing. Tibor Baran, Mgr. Alena Demková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Marek Vrbovský,

MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení.