Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.02.2008 - 13:04  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:44  //  zobrazené: 1862

09/2007 zasadnutie komisie územného plánovania, dopravy, životného prostredia a verejného poriadku

číslo: 09/2007  |  dátum konania: 05.12.2007

Uznesenie č. IX./1.
Petícia- žiadosť o zrušenie jednosmernej premávky na Ul. Bottovej
Komisia berie na vedomie petíciu a pre zabezpečenie bezpečnosti chodcov ako aj cestnej premávky odporúča nasledovné riešenie: uzavrieť ulice Bottovu a pred obytným domom A1 v mieste ich križovania tak, aby z nich vznikli slepé ulice.

Uznesenie č. IX./2.
Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  – na prenájom budovy         súp.č. 2062 na Ul. Komenského v Šali-Veči  vrátane areálu na parc. č. 3 207/1,        s následnou rekonštrukciou
Komisia žiada doplniť do súťažných podmienok, aby:
1.  uvedená budova bola využívaná výhradne na sociálne účely, alebo účely štátnej správy,
2. doba prenájmu bola min. 20 rokov.