Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.12.2019 - 12:26  //  aktualizácia: 15.12.2019 - 12:27  //  zobrazené: 1146

08/2019 zasadnutie komisie mládeže a športu

číslo: 08/2019  |  dátum konania: 15.12.2019

Z á p i s n i c a

zo zasadnutia Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali

(08/2019)

 

Dátum: 9. 12. 2019

Miesto: Mestská športová hala v Šali

Prítomní: Peter Szalay, Ing. Ivan Kováč, Ing. Slavomír Kališ, Ing. Tomáš Mészáros, Igor Bleho, Ladislav Jaroš, Jozef Holota, Ing. Ladislav Mitošinka, Jana Majdlenová,
Ing. Karol Molnár

Neprítomný: Ing. Patrik Ščasný

Prizvaný: Tomáš Benkovič

Program:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia uznesení
 3. Schvaľovanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019
 4. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
  pre oblasť športu na rok 2020
 5. Zhodnotenie činnosti Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali za rok 2019 a dochádzka členov na zasadnutiach komisie
 6. Rôzne
 7. Záver

Priebeh zasadnutia:

K bodu 1. Otvorenie

Predseda komisie Peter Szalay privítal členov komisie športu a mládeže. Odprezentovalo sa
10 prítomných členov, na základe čoho skonštatoval, že komisia je uznášaniaschopná. Členovia komisie súhlasili s programom rokovania, ktorý im bol doručený prostredníctvom pozvánky zaslanej elektronicky tajomníčkou komisie dňa 3. 12. 2019.  

K bodu  2. Kontrola prijatých uznesení

Peter Szalay informoval o plnení úloh uznesení zo zasadnutia komisie zo dňa 18. 11. 2019. Skonštatoval, že uznesenia boli splnené.

 

 

K bodu 3: Schvaľovanie návrhov na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019

Komisia mládeže a športu schválila a odporučila nasledovné návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019. Slávnostné vyhodnotenie športovcov sa uskutoční dňa 25. 2. 2020 v divadelnej sále Domu kultúry v Šali.

KOLEKTÍVY DOSPELÍ A JUNIORI

 1. Taekwon-Do Academy Slovakia – navrhovateľ Taekwon-Do Academy Slovakia

Taekwon-Do Academy Slovakia – je najúspešnejším klubom Majstrovstiev Slovenska 2019 – tretí rok po sebe, na ktorých získali 22 zlatých medailí, 15 strieborných medailí,
16 bronzových medailí a zároveň získali tituly Najúspešnejší žiak a Najúspešnejšia žiačka.
Ďalšia bilancia za rok 2019 - 3. najúspešnejší klub súťaže medzinárodnej súťaže Nitra Cup 2019, 376 odtrénovaných hodín, 61 cvičencov, 38 vyšších technických stupňov, 43 bronzových medailí, 40 zlatých medailí, 33 strieborných medailí, 9 preškolených rozhodcov, 8 absolvovaných súťaží, 5 nominovaných reprezentantov Slovenska, 5 trénerov, 3 exhibície, 1 letné sústredenie a 1 rozhodca na Majstrovstvách Európy.

Kolektívy na ďalších miestach bez určenia poradia.

 • OZ Nordic Walking Team Šaľa – navrhovateľ Ing. Milan Aľakša, MBA

OZ Nordic Walking Team Šaľa – napriek svojej krátkej histórii, dosiahlo už skvelé úspechy v Slovenskej republike i v zahraničí. V roku 2019 úspešne obhájili 1. miesto najväčších ženských pretekoch v behu a Nordic Walking v Európe vo Viedni.   

 • Mužstvo seniori FK VEČA - navrhovateľ FK Veča

Mužstvo seniori FK VEČA  - jesenný majster VII. Ligy Obfz Nitra, skupina SA/GA.

 • Športovo strelecký klub Šaľa – navrhovateľ Športovo strelecký klub Šaľa

Športovo strelecký klub Šaľa - družstvo puškárov muži na Majstrovstvách Slovenska konané v Príbelciach 6-9 .9. 2019 získali druhé miesto v disciplíne malokalibrová puška 60 rán v leže.  Zloženie družstva František Liptai ml, Peter Alfödi a Stanislav Babala.

 • Voltížne juniorské družstvo TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA – navrhovateľ TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA

Voltížne juniorské družstvo TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA - v  roku 2019 dosiahli 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v družstvách "S3", 2. miesto CVI PEZINOK  Svetový voltížny pohár CVIJ1* a 3. miesto CVI FRENSTAT pod Radhoštěm na Svetovom voltížnom pohári.

 • Mužský tím HKM Šaľa – navrhovateľ HKM Šaľa

Mužský tím HKM Šaľa – získal 3. miesto v Slovnaft Handball Extralige 2018/19, je víťazom základnej časti Slovnaft Handball Extraligy 2018/19 a semifinalista Slovenského pohára 2018/19.

 • Družstvo žien HK Slovan Duslo Šaľa – navrhovateľ HK Slovan Duslo Šaľa

Družstvo žien HK Slovan Duslo Šaľa – získalo 3. miesto v medzinárodnej československej súťaži.

 • Tanečný klub Jumping – navrhovateľ Tanečný klub Jumping

Tanečný klub Jumping – získal 2. miesto na Majstrovstvách sveta v street dance show skupín v Českej republike.

 

 

KOLEKTÍVY MLÁDEŽ

 1. Ela Sántaiová, Viktória Somogyová a Karin Hlavatá – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa

Ela Sántaiová, Viktória Somogyová a Karin Hlavatá – na Majstrovstvách sveta získali v kategórii kata 13 – 14 rokov bronzovú medailu, na Majstrovstvách Slovenska získali v kategórii kata 13 – 14 rokov striebornú medailu, v rámci Pohára Slovenskej federácie karate a kobudo získali 1 zlatú a 3 strieborné medaily. Ako jednotlivkyne majú z Majstrovstiev Európy 1 zlatú, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu.

Kolektívy na ďalších miestach bez určenia poradia.

 • Mladší dorast - navrhovateľ FK Slovan Duslo Šaľa

Mladší dorast – v súťaži 3. liga západ obsadili 1. miesto v ročníku 2018/2019 - 
26 zápasov, 22výhier, 1 prehra - skóre 125:17, spolu 69bodov, 11bodový náskok pred druhým.

 • Mladší žiaci U - 13 - navrhovateľ FK Slovan Duslo Šaľa

Mladší žiaci U – 13 – v 3. lige západ po jesennej časti súťaže skončili na 1.mieste,
13 zápasov, 13 víťazstiev skóre 121:2, spolu 39 bodov.

 • Kolektív žiačok z Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali – navrhovateľ Gymnázium Juraja Fándlyho, Šaľa

Kolektív žiačok z Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali - žiačky získali  1.miesto na Školských majstrovstvách Slovenska v hádzanej  žiačok stredných škôl - máj 2019.

 • Športovo strelecký klub Šaľa – navrhovateľ Športovo strelecký klub Šaľa

Športovo strelecký klub Šaľa - družstvo mladých puškárov v kategórii Dorast na Majstrovstvách Slovenska v Príbelciach získali prvé miesto v disciplíne malokalibrová puška 60 rán v leže a to v novom slovenskom rekorde.  Zloženie družstva Samuel Kováč, Jakub Kováč a Patrik Pistovič.

 • Prípravky HKM Šaľa – navrhovateľ HKM Šaľa

Prípravky HKM Šaľa – získali 1. miesto v Považskej lige, 2. miesto v lige Nitrianskeho
a Trnavského kraja,  1. miesto na najväčšom mládežníckom turnaji na Slovensku - Zorno Cup 2019 a 3. miesto na najväčšom mládežníckom turnaji v Európe - Prague Handball Cup 2019.

 • Družstvo mladších dorasteniek HK Slovan Duslo Šaľa – navrhovateľ HK Slovan Duslo Šaľa

Družstvo mladších dorasteniek HK Slovan Duslo Šaľa – získalo 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska a 4. miesto v československom finále mladších dorasteniek

 • Družstvo mladších žiačok HK Slovan Duslo Šaľa – navrhovateľ HK Slovan Duslo Šaľa

Družstvo mladších žiačok HK Slovan Duslo Šaľa – získalo 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska.

JEDNOTLIVCI DOSPELÍ A JUNIORI

 1. Zuzana Hrašková – navrhovateľ Klub vodných športov Barakuda

Zuzana Hrašková - 5 násobnou majsterkou Slovenska 2019 a držiteľkou  3 nových slovenských rekordov, je držiteľkou svetového rekordu na 400m BF a majsterkou Európy 2019 v Grécku a je víťazkou Svetového pohára CMAS 2019 – Poznaň.

Jednotlivci na ďalších miestach bez určenia poradia.

 

 

 • Ľudovít Kočiš – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa

Ľudovít Kočiš – je dlhoročný reprezentant Slovenska v karate, na Majstrovstvách sveta získal bronzovú medailu, z majstrovstiev Európy priniesol zlatú medailu v kategórii kata muži.

 • Dušan Kostka – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa

Dušan Kostka – je dlhoročným členom TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých – kolkársky oddiel, na Majstrovstvách Slovenska za rok 2019 výkonom 730 zvalených kolov získal zlatú medailu v kategórii B2.

 • Miroslav Černák – navrhovateľ Klub priateľov petangu Svätopluk Šaľa

Miroslav Černák – je členom klubu od roku 2014 a od začiatku je licencovaným hráčom Slovenskej federácie petang. V tomto roku  dosiahol titul vicemajstra SR 2019 v streľbe na presnosť, umiestnil sa v prvej desiatke rebríčka Slovenskej federácie petang, bol členom tímu vicemajstrov SR v petangu trojíc mužov a člen víťazného tímu šalianskej Bilica petangovej ligy.

 • Tomáš Krištof - navrhovateľ FK Slovan Duslo Šaľa

Tomáš Krištof - brankár A mužstva mužov, počas minulej sezóny chytal za dorast ako aj za mužov, kde podával stabilné a veľmi dobré výkony. Je vzorom pre mladých nádejných brankárov.

 • Mário Kovár – navrhovateľ Martin Kalaba

Mário Kovár - venuje sa ťažkému a náročnému športu, či už po fyzickej, tak hlavne psychickej stránke. Jedná sa o triatlon. Robí sebe, ale aj mestu Šaľa neskutočnú reklamu v radoch odbornej ale aj laickej verejnosti. Za rok 2019 má za sebou výborné výsledky a veľmi odvážne ciele do budúcnosti. Získal 2. miesto na 1. Ultraman triatlon pretekoch v Európe, na Majstrovstvách Slovenska  v strednom triatlone obsadil celkovo 3. miesto a v kategórii 45-49 - 2. miesto.

 • Martin Vyskoč – navrhovateľ FK Veča

Martin Vyskoč – je opora futbalového mužstva seniorov, je bývalý reprezentant SR, účastník Olympiády. Nepochybne má príkladný prístup v tréningoch a v zápasoch.

 • Lea Hakszer  – navrhovateľ TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA

Lea Hakszer  - v roku 2019 získala 1. miesto na Svetovom voltížnom pohári v Budapešti CVI S2*, 2. miesto na Svetovom voltížnom pohári vo Frenštáte CVI S2* a 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska 2019 v Dunajskom Klatove S3*.

 • Martin Halász – navrhovateľ Rastislav Tóth

Martin Halász – prvý ultra beh, na ktorom sa mu podarilo zviťaziť, bolo v roku 2015. Odvtedy sa snaží posúvať svoje hranice a neustále sa zlepšovať na domácich i zahraničných pretekoch. Aktuálne sa sústredí na trailové behy na 50 a viac km. V roku 2019 dosiahol 2. miesto na TransGranCanaria – Advanced a 1. miesto na S1 Trail La Corsa della Bora.

 • Henrieta Okruhlicová – navrhovateľ Miestny kynologický klub

Henrieta Okruhlicová – získala 1. miesto na postupových pretekoch pre Západoslovenský kraj v brannom viacboji kynológov, v kategórii ženy nad 40 rokov. Kynológii sa venuje viac ako 30 rokov, je viacnásobnou účastníčkou Majstrovstiev Slovenska v športovej kynológii  a Brannom viacboji kynológov.

 • Sára Suba – navrhovateľ Športový klub Hurrican Šaľa

Sára Suba - je pomerne mladou, ale o to úspešnou plavkyňou. Stala sa 4-násobnou majsterkou Slovenska ako aj rekordmankou, viacnásobnou medailistkou Svetového pohára v  Maďarsku, Taliansku, Amerike, Poľsku a najväčším úspechom bol zisk striebra na Majstrovstvách sveta juniorov v Egypte.

 • Kristína Ivánová – navrhovateľ Taekwon-Do Academy Slovakia

Kristína Ivánová – je líderkou súťažného tímu, vzor pre mládež aj dospelých, reprezentantka Slovenska, pomocná trénerka. Na Majstrovstvách Slovenska v roku 2019 získala 1x 1.miesto a 1x 3.miesto. Na medzinárodnej súťaži v Maďarsku získala titul Najúspešnejšia seniorka súťaže s počtom umiestnení 3x 1. miesto,  na Moravia Open v Ostrave získala zlatú medailu a na Medzinárodnej súťai Nitra Cup získala 2x 3. miesto, na Sonkal Open v Prahe získala zlatú medailu.

 • Šimon Michniewicz – navrhovateľ HKM Šaľa

Šimon Michniewicz - je stabilným členom základnej zostavy seniorského tímu, výraznou mierou sa pričinil o 3.  miesto v sezóne 2018/19, s tímom získal všetky medaily.

 • Katarína Pócsíková – navrhovateľ HK Slovan Duslo Šaľa.

Katarína Pócsíková – odchovankyňa klubu, je viacnásobnou reprezentantkou družstva žien, patrí k najlepším hráčkam družstva žien, ktoré obsadilo 3. miesto v Mol-lige.

JEDNOTLIVCI MLÁDEŽ

 1. Filip Bleho – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa

Filip Bleho – majster sveta v kategórii kata godžu ryu kadeti 16 – 17 rokov, strieborný medailista z Majstrovstiev Európy v kategórii kata other styles 16 – 17 rokov,
4-násobný majster Slovenska, víťaz 3 kôl Pohára federácie karate a kobudo.

Jednotlivci na ďalších miestach bez určenia poradia.

 • Sára Potúčková – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa

Sára Potúčková – majsterka sveta v kategórii kata all styles 12 rokov, majsterka Európy v kategórii kata all styles 12 rokov, v rámci Pohára Slovenskej federácie karate a kobudo získala 3 zlaté, 1 striebornú a 1 bronzovú medailu, je majsterkou Slovenska v kategórii kumite a strieborná medailistka v kategórii kata godžu ryu 12 rokov.

 • Michal Pollák – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel – František Tóth

Michal Pollák – je účastníkom Majstrovstiev Slovenska v Košiciach v behu na 60 m a 150 m, postúpil do finále a obsadil 5. miesto v každej kategórii. Je veľkým úspechom, že postúpil do finále a je vzorom pre ďalších mladých športovcov.

 • Dávid Barak – navrhovateľ Štefan Barak

Dávid Barak – dosiahol mimoriadne výsledky v bowlingu, reprezentoval naše mesto na viacerých medzinárodných majstrovstvách. Od roku 2016 hrá profesionálne bowling, je juniorský majster Slovenska za rok 2017, 2018 a 2019, od roku 2017 hrá extraligu (najvyššiu bowlingovú súťaž), v roku 2017 sa stal členom slovenskej reprezentácie, v roku 2018 sa zúčastnil Majstrovstiev sveta v Dánsku a v roku 2019 Majstrovstiev sveta v Rakúsku, na obidvoch majstrovstvách bol najlepším členom slovenskej reprezentácie. Od roku 2019 hosťuje aj v českej extralige, v rokoch 2018 a 2019 sa stal víťazom Slovenského pohára, je víťazom extraligy s družstvom EUREKO v sezóne 2018-2019, je historicky najmladším víťazom prestížneho Bratislavského pohára 2019, má veľké množstvo víťazstiev a umiestnení na rôznych turnajoch.

 

 

 

 • Andrej Takács - navrhovateľ FK Slovan Duslo Šaľa

Andrej Takács - kapitán mužstva, počas celej sezóny podával kvalitné výkony. Je vzorom pre ostatných spoluhráčov. Ak jeho zdravotný stav dovolí, bude  z neho ďalší nádejný hráč pre kategóriu mužov.

 • Viktória Takácsová – navrhovateľ Športový klub Luigino.sk

Viktória Takácsová – venuje sa rýchlostnému inline korčuľovaniu.   Je vicemajsterkou Slovenskej republiky v kategórií dievčat do 8 rokov, získala 2.miesto v celkovom poradí Slovenského inline pohára mládeže 2019. 

 • Erika Babíková – navrhovateľ Športovo strelecký klub Šaľa

Erika Babíková - je dlhodobo najúspešnejšou strelkyňou v klube. Umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska -  2x druhé miesto v kategórii Kadetky a to malokalibrová puška štandard 3X40 a 60 rán v leže. V dlhodobej súťaži Extraligy bola v týchto disciplínach 2x na prvom mieste.

 • Lea Tomášková – navrhovateľ Športovo strelecký klub Šaľa

Lea Tomášková - súťaží v kategórii Dorast. Umiestnenia na Majstrovstvách Slovenska v Príbelciach – 2x prvé miesto a to malokalibrová puška štandard 3X20 a 60 rán v leže. V dlhodobej súťaži Liga talentovanej mládeže sa umiestnila v štandarde 3X20 na prvom mieste a 60 rán v leže na 3. mieste.

 • Katarína Nagyová – navrhovateľ TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA

Katarína Nagyová - v roku 2019 získala 1. miesto na Majstrovstvách Slovenska v kategórii deti D1 a 1. miesto na Barel Cupu v kategórii deti D1.

 • Alexandra Slišková – navrhovateľ Športový klub Hurrican Šaľa

Alexandra Slišková - je dlhoročnou oporou klubu, v roku 2019 sa stala 6-násobnou majsterkou Slovenska vo svojej kategórii, k tomu pridala aj medzinárodne úspechy
v rámci Európy, kde sa pravidelne umiestňuje na stupienkoch víťazov. Tento rok už ako 14-ročná môže štartovať na Majstrovstvách Európy juniorov, na ktoré sa poctivo pripravuje.

 • Erik Gemeri – navrhovateľ Taekwon-Do Academy Slovakia

Erik Gemeri – na Majstrovstvách Slovenska získal titul najúspešnejšieho žiaka šampionátu s počtom 3 zlatých medailí. Na medzinárodnej súťaži v Maďarsku získal 1x 2. miesto a 2x 3. miesto, na Moravia Open v Ostrave 2x 3. miesto, na Sonkal Open v Prahe získal 1. miesto a na Medzinárodnej súťaži Nitra Cup získal 2x 1. miesto.

 • Michal Marček – navrhovateľ Taekwon-Do Academy Slovakia

Michal Marček - na Majstrovstvách Slovenska získal 2x 1.miesto, na medzinárodnej súťaži v Maďarsku získal titul Najúspešnejší žiak súťaže s počtom umiestnení 3x 1. miesto a 1x 3. miesto, na Moravia Open v Ostrave získal 1x 3. miesto a na Medzinárodnej súťaži Nitra Cup získal 2x 3. miesto.

 • Adam Lukačín – navrhovateľ HKM Šaľa

Adam Lukačín - vďaka svojim výborným výkonom v drese staršieho dorastu sa prebojoval do kadetskej reprezentácie Slovenska a do seniorského tímu HKM Šaľa.

 • Jakub Jašík – navrhovateľ HKM Šaľa

Jakub Jašík – je najlepším strelcom tímu prípraviek HKM Šaľa. Je nenahraditeľnou oporou družstva.

 • Jakub Kozmer – navrhovateľ Klub vodných športov Barakuda

Jakub Kozmer – získal 1. miesto vo svojej vekovej kategórii a bol 3. najlepší na Majstrovstvách Slovenska na 50m RP,  1. miesto vo svojej vekovej kategórii
a 3. najlepší na Majstrovstvách Slovenska na 50m PP a 2. miesto vo svojej vekovej kategórii a 3. najlepší na Majstrovstvách Slovenska na 400m BF . Na Majstrovstvách Slovenska 2019 v DPP Čierna Voda obsadil 2. miesto – Vicemajster Slovenska na 3000m PP a 3. miesto na Austrian Junior Championschips Rakúsko Linz 2019 na 50m SF. Na NEMO TROPHY v Zlíne získal 1. miesto a zlato na 50m RP  a Bronz na 100m BFna 50m PP. 

 • Petra Kissová - navrhovateľ Klub vodných športov Barakuda

Petra Kissová – je držiteľkou nového najlepšieho výkonu v kategórii C po  takmer 10tich rokoch na 1500m PP v SR, ktorý zaplávala na WC Lignano. Získala 1. miesto v kategórii a 2. miesto na Majstrovstvách  Slovenska  na 1500m PP, 1. miesto v kategórii a 2. miesto na Majstrovstvách  Slovenska   na 800m PP a 1. miesto a majsterka Slovenska v diaľkovom plávaní s plutvami na Majstrovstvách  Slovenska   v disciplíne 1500m PP na otvorenej vode. Je držiteľkou nového najlepšieho výkonu vo svojej vekovej kategórii na 800m PP zaplávaný v Poznani.

TRÉNERI

 • Jozef Czucor – navrhovateľ FK Slovan Duslo Šaľa

Jozef Czucor - tréner mladšieho dorastu. Pripravil na sezónu kvalitný káder, s ktorým aj vyhral súťaž.

 • Ing. Marián Miškovič – navrhovateľ Športový klub Luigino.sk

Ing. Marián Miškovič - už tretí rok vychováva mladých korčuliarov a vedie ich od prvých krokov až po ich súčasné úspechy v rámci európskych medailových umiestnení.

 • PhDr. Radka Aľakšová – navrhovateľ OZ Nordic Walking Team Šaľa

PhDr. Radka Aľakšová - pôsobí ako trénerka niekoľkých druhov aeróbnych cvičení už viac ako 30 rokov. Pracuje ako osobná trénerka, aj ako trénerka skupinových cvičení.  Ako jediná na Slovensku je držiteľkou certifikátu tréner Drums alive. Od začiatku roku 2017 je tiež certifikovanou „Sprievodkyňou“ Nordic walkingu Slovenskej Nordic walkingovej asociácie.

 • Ladislav Takáč – navrhovateľ FK Veča

Ladislav Takáč - tréner U15 FK Veča. Už dva roky sa venuje tomuto novovzniknutému mužstvu. Venuje im veľa svojho času.

 • Beáta Tóthová – navrhovateľ TJ SLÁVIA SOUP ŠAĽA

Beáta Tóthová – sa v klube venuje tým najmenším adeptom voltížneho jazdenia
a s nimi v rámci Slovenska dosahuje pekné výsledky.

 • Eliška Barusová – navrhovateľ Športový klub Hurrican Šaľa

Eliška Barusová - už dlho sa venuje trénerskej činnosti a práce s deťmi od najmenších po tie vrcholové, svoje mladé zverenkyne pripravuje v plnom nasadení vo viacerých mestách. Jej odmenou sú ich výkony a zisk cenných kovov.

 • Patrik Ščasný – navrhovateľ Športový klub Hurrican Šaľa

Patrik Ščasný – je pomerne mladý tréner, ktorý si zakladá na svojich úspechoch
a výsledky sú jeho dôkazom. Jeho zverenkyne dominujú vo svojich kategóriách nielen doma, ale aj v zahraničí a prinášajú pravidelne cenné kovy a aj preto bol ocenený ako najúspešnejší tréner Slovenska.

 

 

 

 • Ján Kolesár – navrhovateľ HKM Šaľa

Ján Kolesár – je trénerom seniorského tímu HKM Šaľa, s ktorým v sezóne 2018/19 vybojoval bronzové medaily. V roku 2019 sa stal trénerom juniorskej reprezentácie Slovenska.

 • Katarína Dubajová – navrhovateľ HKM Šaľa

Katarína Dubajová – je trénerkou prípraviek a žiakov HKM Šaľa, s ktorými zaznamenala veľa úspechov v tomto roku. Zároveň je aj asistentkou trénera pri ženskej reprezentácii Slovenska.

 • Janette Pálová – navrhovateľ HK Slovan Duslo Šaľa
 • Janette Pálová – je trénerkou družstva mladších dorasteniek, ktoré získalo 2. miesto na Majstrovstvách Slovenska.

ZASLÚŽILÍ FUNKCIONÁRI

 • Mikuláš Szalai – navrhovateľ TJ Slovan Duslo Šaľa

Mikuláš Szalai – je dlhoročným funkcionárom krajského kolkárskeho zväzu, dlhoročným funkcionárom kolkárskeho oddielu a aktívnym hráčom TJ Slovan Duslo Šaľa – kolkársky oddiel. V uplynulom období sa dožil krásneho životného jubilea –
80 rokov.

 • Zuzana Valentová – navrhovateľ FK Slovan Duslo Šaľa

Zuzana Valentová - futbalová rozhodkyňa, ktorú označujú za jednu z najlepších rozhodkýň. Zbiera úspechy na medzinárodnej úrovni, pričom sa môže pochváliť účasťou vo finále Majstrovstiev Európy žien do 19 rokov. Bol to jej už tretí finálový turnaj.

 • Peter Prna – navrhovateľ FK Veča

Peter Prna – je hospodárom Futbalového klubu Veča, je neodmysliteľným dlhoročným členom výboru, stará sa o ihrisko, dresy, o hráčov. 

 • Ján Komjáthy – navrhovateľ Miestny kynologický klub

Ján Komjáthy – je čestný člen  Miestneho kynologického klubu Šaľa, jeden zo zakladateľov klubu. Kynológii sa aktívne venuje viac ako 40 rokov. Je organizátorom rôznych kynologických podujatí Miestneho kynologického klubu Šaľa, Postupových pretekoch  BVK pre Západoslovenský kraj, ukážok výcviku psov na rôznych podujatiach nielen v Šali, ale aj v blízkom okolí. Aktívne sa podieľa na chode a činnosti klubu .

OSOBITNÉ OCENENIA

 • Ľudovít Kováč – navrhovateľ Športovo strelecký klub Šaľa

Ľudovít Kováč – v roku 2019 oslávil životné jubileum.  Športovej streľbe sa venuje od roku 1973 a funkciu predsedu Športovo streleckého klubu Šaľa vykonával od roku 1989 až do tohto roku. Pracuje aj ako viceprezident Slovenského streleckého zväzu  niekoľko volebných období. 

 • Jozef Sklenár – navrhovateľ mesto Šaľa

Jozef Sklenár - v roku 2019 oslávil životné jubileum.  Vykonáva dlhoročnú aktívnu činnosť v oblasti športu, úzko spolupracuje s médiami, propaguje a zviditeľňuje naše mesto desiatky rokov.

Uznesenie 8/3/2019: Komisia mládeže a športu schválila a odporučila hore uvedené návrhy na ocenenie úspešných športovcov, kolektívov, trénerov a funkcionárov za rok 2019.

K bodu 4: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta Šaľa
pre oblasť športu na rok 2020

Tajomníčka komisie uviedla, že celková výška dotácií z rozpočtu mesta Šaľa pre oblasť športu na rok 2020 predstavuje 10 000,00 EUR. O dotáciu môžu požiadať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Šaľa alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosť na území mesta Šaľa alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Šaľa.  Poskytujú sa na základe schválených žiadostí primátorom mesta do výšky 200,00 EUR vrátane a MsZ nad 200,00 EUR. Výzva bude uverejnená na webovej stránke mesta Šaľa www.sala.sk, na úradnej tabuli, v Slove Šaľanov a na Facebooku. Martina Čižmáriková dodala, že bude mailom informovať o výzve a možnosti požiadať si o dotáciu všetky športové kluby a občianske združenia pôsobiace v oblasti športu, ktoré sú zaregistrované v elektronickej registrácii športových klubov a občianskych združení pôsobiacich v oblasti športu na území mesta Šaľa. Peter Szalay navrhol, aby termín, dokedy je potrebné žiadosti doručiť do podateľne MsÚ Šaľa, bol 10. apríl 2020 do 14,00 hodiny.

Uznesenie 8/4/2019: Komisia mládeže a športu súhlasí so zverejnením výzvy na poskytnutie dotácií pre oblasť športu na rok 2020 s tým, že termín podania žiadostí je do 10. 4. 2020 do 14.00 hodiny.

 

K bodu 5: Zhodnotenie činnosti Komisie mládeže a športu pri MsZ v Šali za rok 2019 a dochádzka členov na zasadnutiach komisie

V druhom polroku sa zasadnutie komisie konalo štyrikrát. Predseda komisie zhodnotil činnosť komisie pozitívne a poďakoval sa za vzájomnú spoluprácu, podporu a dobrú komunikáciu. Ocenil zloženie komisie, nakoľko jej členovia sú z radov rôznych odvetví športu. Vyzdvihol aj dobrú dochádzku členov na zasadnutiach komisie. Ivan Kováč doplnil, že každý z členov má výborné a športové skúsenosti.  Ladislav Jaroš uviedol, že Mestské zastupiteľstvo v Šali by malo brať viac do úvahy návrhy, ktoré vyplynú z rokovaní komisie.

Uznesenie 8/5/2019 Komisia mládeže a športu berie na vedomie hore uvedené informácie.

K bodu 6: Rôzne

Nakoľko členovia komisie mládeže a športu nemali žiadne návrhy a podnety, Peter Szalay zasadnutie ukončil.

K bodu 7: Záver

Predseda komisie Peter Szalay poďakoval všetkým zúčastneným za ich účasť, zaprial členom príjemné a pokojné vianočné sviatky a uviedol, že ďalšie stretnutie komisie športu sa uskutoční 27. 1. 2020.

 

Zapísala:         Ing. Martina Čižmáriková                                          Peter Szalay

                        tajomníčka KMaŠ                                                       predseda KMaŠ

Dátum:            12. 12. 2019