Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 04.07.2017 - 13:04  //  aktualizácia: 04.07.2017 - 13:06  //  zobrazené: 769

05/2017 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 05/2017  |  dátum konania: 29.05.2017

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Úvod
2. Vyhodnotenie štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“
3. Rôzne
4. Záver.

Vyhodnotenie štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“
Predseda komisie vyslovil úprimné poďakovanie všetkým riaditeľom a dozor konajúcim pedagógom škôl, všetkým žiakom, ktorí sa na akcii zúčastnili a všetkým, ktorí  akýmkoľvek spôsobom spolupracovali na úspešnom priebehu akcie ako aj Školskému úradu.   Skonštatoval, že do organizácie i realizácie tejto akcie sa zapojilo viac dobrovoľných aktivistov a poslancov MsZ. Ďalej skonštatoval, že akcia splnila cieľ aj napriek nižšej účasti a tešíme sa už na budúci ročník, ktorý bude jubilejný desiaty.

Rôzne
Predseda komisie privítal  pani Hakszerovú, ktorá vystúpila za verejnosť s požiadavkou na montáž lavičiek, ktoré boli demontované pred vianočnými trhmi, požiadala o umiestnenie stojanov na bicykel pred T-Mobil-om, ďalej pochválila všetky aktivity súvisiace v Nemocničnom parku.
Predseda ďalej informoval o plánovanom  príprave na „Policajný deň“. 
 
     

 

 

                                                                                                                             RSDr. Peter Gomboš
                                                                                                                          Predseda komisie

 

Zapísala: Ing. Braníková