Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2016 - 08:31  //  aktualizácia: 06.07.2016 - 08:31  //  zobrazené: 546

05/2016 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 05/2016  |  dátum konania: 23.05.2016

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

Program:

  1. Úvod

  2. Informácia o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa

  3. Organizačné pokyny na zabezpečenie 8. Ročníka štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“

  4. Rôzne

  5. Záver.

 

Informácia o bezpečnostnej situácii

Náčelník MsP  informoval prítomných o bezpečnostnej situácii v meste do 23. mája tohto roku. Oboznámil prítomných s niektorými prípadmi, ktoré  za toto obdobie riešila mestská polícia – porušenie cestnej premávky 146 prípadov, držanie psov 7 prípadov, občianske spolunažívanie 3 prípady, rušenie verejného poriadku 36 prípadov, trestné činy 4 prípady. Ku dnešnému dňu bolo vybratých na pokutách 1061 € za 107 pokút.

 

UZNESENIE č.V/1 :

Komisia berie na vedomie informáciu o bezpečnostnej situácii v meste Šaľa.

 

 

Organizačné pokyny na zabezpečenie 8. Ročníka štafety „Zaplávajme spolu čo najďalej“

O pripravovanej akcii informoval RSDr. Gomboš, predseda komisie. Akcia sa uskutoční 26. mája 2016. Informoval prítomných, že na akcii sa aktívne zúčastní aj primátor mesta, ktorý prispeje k zaplávaným kilometrom. Pre školy bude zabezpečená kyvadlová doprava podľa harmonogramu, v doobedňajších hodinách bude plaváreň vyhradená pre školy, poobede je akcia zameraná pre širokú verejnosť, ktorá má takisto po prvýkrát zabezpečenú kyvadlovú dopravu s dvomi termínmi odchodu. Deťom do škôl sú budú distribuované voľné vstupenku, aby sa akcia spropagovala a prilákala v poobedných hodinách rodičov s deťmi. O zdarný priebeh sa bude starať organizačný štáb z členov komisie.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                                   Predseda komisie

Zapísala: Ing. Braníková