Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 15.01.2008 - 08:26  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:43  //  zobrazené: 1846

05/2007 zasadnutie komisie školstva

číslo: 05/2007  |  dátum konania: 19.12.2007

Prítomní: Ing.Psotová, Dr. Botorčeová,  Mgr. Holosová ,  Mgr. Husáriková, Mgr. Muráriková, Mgr. Dohányosová, Mgr. Bajlová, Ing. Velazquézová, Beata Sobotová a pozvaní riaditelia škôl a hostia.
Neprítomní.: Ján Kmeťo, , Mgr. Varsányi, Mgr. Güll, Mgr. Stredanská
K jednotlivým bodom programu boli prijaté nasledovné uznesenia:

Komisia školstva
Berie na vedomie splnenie uznesení č.4/2007. Odporúča vyzvať školy na doplnenie poradnej Komisie pre OP Vzdelávanie.

2.Spolupráca škôl a školských zariadení  s OPPP,  ŠZŠ, MsP
Uznesenie 5/2/2007
Komisia školstva
Berie na vedomie. Konštatuje dobrú úroveň spolupráce. zamerať sa na možnosť posilnenia pôsobenia školských psychológov na školách.

4.Hodnotenie činnosti komisie
Uznesenie 5/3/2007
Komisia školstva
Berie na vedomie

5.Aktuálne informácie
Uznesenie 5/4/2007
Komisia školstva
Berie na vedomie. Súhlasí s navrhovaným rozpisom rozpočtu k 1.1.2008 pre školy a školské zariadenia.