Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 16.12.2015 - 09:26  //  aktualizácia: 16.09.2016 - 09:27  //  zobrazené: 598

04/2015 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 04/2015  |  dátum konania: 11.12.2015

Prítomní: podľa prezenčnej listiny


Program:

  1. < >

    Návrh na schválenie podmienok a požiadaviek súvisiacich s investičným zámerom mesta Šaľa realizovať budúcu kúpu nájomných bytov - materiál číslo D 2/9/2015

  2. < >

    Zaviazať investor, aby predložil pred realizáciou stavby podrobnú špecifikáciu materiálov vrátane povrchových úprav a taktiež špecifikáciu zabudovaných výrobkov,

  3. Účasť zástupcu mesta počas kontrolných dní pri realizácii stavby

  4. Dohodnúť pred dopracovaním projektu pre realizáciu mesta zabezpečiť dohľad z mesta

  5. Budúci kupujúci má právo vykonať kontrolu kvality zhotovenia diela formou merania neprievzdušnosti obálky v zmysle STN EN

  6. Predávajúci sa zaväzuje, že budova splní predpoklady v zmysle vyhlášky č.284/2013.

 

 

 

 

Za správnosť: Ing. Jana Nitrayová, v.r.