Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 08.07.2010 - 08:36  //  aktualizácia: 07.02.2019 - 18:29  //  zobrazené: 1412

04/2010 riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 04/2010  |  dátum konania: 01.07.2010  |   zápisnica (pdf)

Hlasovanie č. 1
Doplnenie bodu č. A 7/4/2010 – Ústna informácia o doterajšej činnosti „Komisie na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010“ zriadenej na základe uznesenia č. 1/2010 – VI. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. februára 2010 do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 2
Prerokovanie materiálov číslo C 1/4/2010, C 2/4/2010 a C 4/4/2010 v jednom bode

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 3
Doplnenie bodu č. A 8/4/2010 – Ústna informácia stave nemocnice s poliklinikou v Šali do písmena A. Informačné materiály a správy

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 4
Hlasovanie o programe ako celku

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 5
Voľba návrhovej komisie

Za hlasovalo: 14
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Mgr. Jozef Belický,
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Hlasovanie č. 6
Voľba overovateľov zápisnice

Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 9
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 1/4/2010 - Informácia o plnení uznesení MsZ

Uznesenie č. 4/2010 – I.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o plnení uznesení MsZ,
B. berie na vedomie
informáciu o plnení uznesení MsZ.

Hlasovanie č. 7
Za hlasovalo: 15
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 2/4/2010 - Správa z kontroly vykonanej ÚHK

Uznesenie č. 4/2010 – II.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z následnej finančnej kontroly plnenia podmienok nájomných zmlúv za prenájom nebytových priestorov fyzickými a právnickými osobami za roky 2008 – 2010,
B. berie na vedomie
výsledky z vykonanej kontroly s prijatými opatreniami.

Hlasovanie č. 8
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Milena Veresová,
Počet neprítomných: 8
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 3/4/2010 - Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010

Uznesenie č. 4/2010 – III.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010,
B. schvaľuje
návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2010.

Hlasovanie č. 9
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Mečiar,
Počet neprítomných: 7
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 4/4/2010 – Informácia o stave kriminality za obdobie roka 2009

Uznesenie č. 4/2010 – IV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo  
informáciu o stave kriminality za obdobie roka 2009,
B. berie na vedomie
informáciu o stave kriminality za obdobie roka 2009.

Hlasovanie č. 10
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Mgr. Jozef Belický, Ladislav Košičár,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 5/4/2010 - Prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy

Uznesenie č. 4/2010 – V. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča  – doplniť do uznesenia bod C. ukladá v znení:
1. doplniť o predložené informácie prílohu č. 1 k úlohe č. VII.C2 z mestského zastupiteľstva č. 6/2007, ktorá je súčasťou „Informácie o plnení uznesení MsZ“,
2. takto upravenú prílohu č. 1 k úlohe č. VII.C2 z mestského zastupiteľstva č. 6/2007 predkladať na každé zasadnutie MsZ.)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy,
B. berie na vedomie
prehľad o všetkých žiadostiach mesta o eurofondy,
C. ukladá
1. doplniť o predložené informácie prílohu č. 1 k úlohe č. VII.C2 z mestského zastupiteľstva č. 6/2007, ktorá je súčasťou „Informácie o plnení uznesení MsZ“,
2. takto upravenú prílohu č. 1 k úlohe č. VII.C2 z mestského zastupiteľstva č. 6/2007 predkladať na každé zasadnutie MsZ.

Hlasovanie č. 11
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, , Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo A 6/4/2010 - Výsledky VO vyhlásených mestom za obdobie január – máj 2010, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu

Uznesenie č. 4/2010 – VI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – máj 2010, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu,
B. berie na vedomie
správu o výsledkoch verejných obstarávaní vyhlásených mestom za obdobie január – máj 2010, porovnanie terajších vzťahov s novými vzťahmi, porovnanie cien, zloženie členov komisií, porovnanie rovnakých položiek podľa dĺžky kontraktu.

Hlasovanie č. 12
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Bod číslo A 7/4/2010 - Ústna informácia o doterajšej činnosti „Komisie na vypracovanie komplexnej analýzy organizácií mesta, orgánov mesta a orgánov MsZ a zhodnotenie procesov prebiehajúcich v samospráve mesta Šaľa v rokoch 2007 – 2010“ zriadenej na základe uznesenia č. 1/2010 – VI. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. februára 2010

Uznesenie č. 4/2010 – VII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ústnu informáciu o aktuálnom stave činnosti komisie zriadenej na základe uznesenia        č. 1/2010 – VI. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa              11. februára 2010,
B. berie na vedomie
ústnu informáciu o aktuálnom stave činnosti komisie zriadenej na základe uznesenia        č. 1/2010 – VI. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa              11. februára 2010,
C. ruší
vetu „komisia správu predloží na septembrové rokovanie MsZ“ z uznesenia č. 1/2010–VI. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. februára 2010 v bode D.,

D. schvaľuje
predloženie správy komisie, zriadenej uznesením č. 1/2010 – VI. z 1. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 11. februára 2010, na 6. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010.

Hlasovanie č. 13
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ján Kmeťo,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 1/4/2010 - Návrh novelizácie „Organizačného poriadku“ Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali

Materiál bol stiahnutý z rokovania z dôvodu neprítomnosti predkladateľa.

Materiál číslo B 2/4/2010 - Návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva

Uznesenie č. 4/2010 – VIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“,
B. schvaľuje   
novelizáciu „Odmeňovacieho poriadku poslancov mestského zastupiteľstva, členov komisií – neposlancov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 14
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 6
MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ján Kmeťo, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 3/4/2010 - Návrh VZN mesta Šaľa č. ..../2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších VZN

Uznesenie č. 4/2010 – IX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN mesta Šaľa č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších VZN,
B. schvaľuje
VZN mesta Šaľa č. 2/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2007 Zásady hospodárenia s majetkom mesta v znení neskorších VZN v predloženom znení.

Hlasovanie č. 15
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 4
MUDr. Jozef Grell, Ján Kmeťo, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 4/4/2010 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2009 – XIX. zo 4. riadneho zasadnutia MsZ v Šali zo dňa 02. 07. 2009 - výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali

Uznesenie č. 4/2010 – X.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu uznesenia MsZ č. 4/2009 – XIX. z 02. 07. 2009 - výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali,
B. ruší
uznesenie MsZ č. 4/2009 – XIX. z 02. 07. 2009 - výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali v časti B1,
C. schvaľuje
výkup pozemkov pod novonavrhovaným mestským cintorínom v Šali od jednotlivých vlastníkov v zmysle prílohy č.1, v cene 5,311 Eur/m2,
D. ukladá
uzatvoriť kúpne zmluvy s jednotlivými vlastníkmi v zmysle prílohy č.1.
T: 31. 12. 2010   Z: prednosta MsÚ
Hlasovanie č. 16
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 5/4/2010 - Ing. Vladimír Vicena, Šaľa, Dóžova 1602/25 – žiadosť o zmenu Uznesenia č. 3/2010–XII.

Uznesenie č. 3/2010 – XI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu Uznesenia č. 3/2010 – XII.,
B. schvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č. 3/2010 – XII. v časti C. tak, že časť textu „pre Ing. Vladimíra Vicenu, bytom Dózsova 1602/25, Šaľa“ sa nahrádza textom „pre Nextum s.r.o., zastúpenú konateľom Ing. Vladimírom Vicenom“.

Hlasovanie č. 17
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ján Kmeťo, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo B 6/4/2010 - Návrh na úpravu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“

Uznesenie č. 4/2010 – XII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na úpravu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“, 

B. schvaľuje    
úpravu „Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali“ v predloženom znení.

Hlasovanie č. 18
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 1/4/2010 - Technicko-organizačné opatrenia na zabezpečenie predaja majetku v zmysle prílohy č. 2  k Uzneseniu č. 3/2010 – I. z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 13. mája 2010

Materiál číslo C 2/4/2010 - Technicko-organizačné a finančné opatrenia na zabezpečenie realizácie investičných akcií v zmysle prílohy č. 1 k Uzneseniu č. 3/2010 – I. z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 13. mája 2010

Materiál číslo C 4/4/2010 - Informácia o základných princípoch riadenia dlhovej služby

Uznesenie č. 4/2010 – XIII. (poslanecký návrh Ing. Štefan Bartošovič)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
predmetné materiály C 1/4/2010, C 2/4/2010, C 4/4/2010,
B. ukladá
dopracovať materiály v zmysle platného uznesenia č. 3/2010 – I. a predložiť ich na nasledujúce zasadnutie MsZ,
C. odporúča
primátorovi mesta v čo najskoršom termíne zvolať mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré by malo primárne prerokovať:
1. vývoj a prognózu bežných príjmov
2. predaj majetku mesta (kedy je možné očakávať príjem z predaja)
3. rozsah možných investícií
4. dlhovú službu vo väzbe na predchádzajúce body č. 1 – 3
5. úpravu rozpočtu na rok 2010.

Hlasovanie č. 19
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 5
MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar,
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 3/4/2010 - Informácia o obsahu primátorom schválených rozpočtových opatrení v rozpočte mesta v roku 2009

Predkladateľ stiahol materiál z rokovania.

Materiál číslo C 5/4/2010 - Prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január - máj 2010

Uznesenie č. 4/2010 – XIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – máj 2010,
B. berie na vedomie
prehľad príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Šaľa za január – máj 2010.

Hlasovanie č. 20
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Tibor Mikula, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 6/4/2010 - Návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara – v položke 716 PD – OPIS informatizácia, monitorovanie navýšiť pôvodnú sumu 10 000,- EUR o 20 000,- EUR, teda celková suma bude 30 000,- EUR a v položke 713 OPIS – informatizácia znížiť pôvodnú sumu 150 000,- EUR o 20 000,- EUR, teda celková suma bude 130 000,- EUR

Hlasovanie č. 21
Za hlasovalo: 12
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 7
RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Jozef Husárik, Ladislav Košičár, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Nehlasovalo: 1
Gabriela Talajková,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Poslanecký návrh Ing. Jozefa Mečiara bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2010 – XV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2010 v predloženom znení.

Hlasovanie č. 22
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Materiál číslo C 7/4/2010 - Doklad o zabezpečení spolufinancovania projektu: Terénna sociálna práca – nástroj pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa – pokračovanie

Uznesenie č. 4/2010 – XVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zabezpečenie spolufinancovania projektu: Terénna sociálna práca – nástroj pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa – pokračovanie,
B. schvaľuje
spolufinancovanie projektu: Terénna sociálna práca – nástroj pomoci ľuďom bez domova v meste Šaľa – pokračovanie, z rozpočtu mesta Šaľa vo výške 5% oprávnených výdavkov.
Hlasovanie č. 23
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Ing. Erika Velázquezová, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ladislav Košičár, Mgr. Jozef Varsányi,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová,

Samuel Buch, zastúpený zákonnými zástupcami Júliusom Buchom a Ing. Janou Buchovou, Močenok, Nad ihriskom 1755/3 – žiadosť o odkúpenie prenajatého pozemku na Budovateľskej ulici v Šali - materiál číslo D 1/4/2010

Uznesenie č. 4/2010 – XVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie prenajatého pozemku na Budovateľskej ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 4 bodu 1 písm. d) 2 novelizovaného VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení dodatku č. 1 a VZN č. 10/2009,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku pod prístavbou, časť parc. č. 928 v k.ú. Šaľa o výmere cca 7 m2 (výmera bude upresnená GP), v cene 53,110 Eur/m2, t.j. v celkovej sume cca 371,77 Eur, pre Samuela Bucha, trvale bytom Močenok, Nad ihriskom 1755/3, zastúpeného zákonnými zástupcami, otcom Júliusom Buchom a matkou Ing. Janou Buchovou, rod. Ahlersovou, obaja trvale bytom Močenok, Nad ihriskom 1755/3.

Hlasovanie č. 24
Za hlasovalo: 14
Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová,Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
MUDr. Svetozár Hikkel,
Nehlasovalo: 5
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Magdaléna Vadászová, Šaľa, SNP 954/18; Imrich Donáth, SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselborfeld 21 – opätovná žiadosť o spätnú kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali - materiál číslo D 2/4/2010

Hlasovanie o návrhu uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
opätovnú žiadosť o spätnú kúpu pozemku na Feketeházyho ul. v Šali,
B. konštatuje,
že ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, spočívajúci v spätnom odpredaji pozemku v nadobúdacej kúpnej cene,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku, parc. č. 2009/4 v k.ú. Šaľa o výmere 183 m2, v cene 4,979 Eur/m2, t.j. v celkovej sume 911,15 Eur do podielového spoluvlastníctva:
- Imricha Donátha, trvale bytom SRN, Bad Homburg VD Höhe Im Nesselbornfeld 21 v podiele 1/2 a
- Magdalény Vadászovej, rod. Donáthovej, trvale bytom Šaľa, SNP 954/18 v podiele 1/2.

Hlasovanie č. 25
Za hlasovalo: 5
Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 5
MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Ivan Kováč, Gabriela Talajková,
Zdržalo sa: 8
Ing. Štefan Bartošovič, Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. Jozef Husárik, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ing. Miroslav Polónyi, Ladislav Košičár,

Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo prijaté.

Materiál číslo D 3/4/2010 - Ramadan Bajrami, Šaľa, Rímska 22 – žiadosť o odkúpenie pozemkov na Hollého ul. v Šali

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej – doplniť do uznesenia bod C. ukladá 
vysporiadať vzťahy s Ramadanom Bajramim.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 26
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh Ing. Heleny Psotovej bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2010 – XVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odkúpenie pozemkov na Hollého ul. v Šali,
B. neschvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemkov pod terasami a plánovaným skladom pri prevádzke baru na Hollého ul. v Šali, časť parc. č. 3080/3 o celkovej výmere cca 120 m2, pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Šaľa, Rímska 22,
C. ukladá
vysporiadať vzťahy s Ramadanom Bajramim.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ           Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ

Hlasovanie č. 27
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Ivan Kováč,
Nehlasovalo: 3
Tibor Dubis, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 4/4/2010 - Ponuka na vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta pod garážami vo vlastníctve fyzických osôb

Uznesenie č. 4/2010 – XIX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve mesta pod garážami vo vlastníctve fyzických osôb,

B. konštatuje,
že v prípade zníženej kúpnej ceny 4,97 eur/m2 ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a, ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a VZN č. 9/2000 o zásadách zmluvného odplatného prevodu nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta v znení Dodatku č.1, § 4, bod 1.d) so zdôvodnením, že „MsZ v Šali, Uznesením č. 14/92-MsZ dňa 10. 09. 1992 schválilo zmluvný odplatný prevod nehnuteľnosti – pozemkov pod garážami majiteľom garáží na území mesta, ktorí prejavia záujem o odkúpenie v cene 150,- Sk/m2 (4,97 eur/m2). Kupujúci sú prevažne starší občania - dôchodcovia, ktorí pôvodnú ponuku nevyužili, ale v súčasnosti prejavili záujem o vysporiadanie pozemku pod garážami v ich vlastníctve.
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v k. ú. Šaľa, vedených v KN C na LV č.1, vo vlastníctve mesta, pre vlastníkov garáží za jednotkovú cenu       4,97 eur/m2. Zoznam kupujúcich, pozemkov parc. č. a celková kúpna cena je v prílohe    č. 1 tohto uznesenia.

Hlasovanie č. 28
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Jozef Grell, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 1
Ing. Tibor Mikula,
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 5/4/2010 - COOP Jednota, spotrebné družstvo, Galanta, Revolučná štvrť 953 – doriešenie parkoviska pri predajni LUX v Šali

Uznesenie č. 4/2010 – XX.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doriešenie parkoviska pri predajni LUX v Šali,
B. neschvaľuje
návrh COOP Jednota Galanta, spotrebné družstvo, t.j. odpredaj diela „Výstavba spevnených plôch“ vybudovaných na pozemku, časť par. č. 2811/1 o výmere 1 121 m2 a časť parc. č. 2811/5 o výmere 31 m2, vedených na LV č. 1 v KN do majetku mesta Šaľa s následnou kompenzáciou nájomného za pozemok, časť parc. č. 2811/1 o výmere 774 m2,
C. ukladá
doriešiť užívanie pozemku a parkoviska z právneho hľadiska a vymáhať dlh za neoprávnený majetkový prospech vo výške nájomného za čas od skončenia nájomnej zmluvy do súčasnosti, za pozemok, na ktorom je vybudované parkovisko, t.j. o výmere 774 m2 na parc. č. 2811/1 v k.ú. Šaľa.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010                   Z: Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
Hlasovanie č. 29
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 1
MUDr. Jozef Grell,
Zdržalo sa: 3
MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi,
Nehlasovalo: 3
Ing. Peter Hollý, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 5
Ing. František Botka, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 6/4/2010 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – II.“

Uznesenie č. 4/2010 – XXI. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana Bartošoviča – hlasovať o alternatíve č. 3, teda VOS za cenu 500 000,- EUR)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – II.“,
B. schvaľuje
1. vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – II.“, podľa predloženého návrhu, alternatíva č.3, 
2. podmienky VOS uvedené v predložených súťažných podkladoch, alternatíva č.3,
3. zloženie členov súťažnej komisie nasledovne:
- Ing. Helena Psotová, poslanec
- Ing. Peter Hollý, poslanec
- Ing. Erik Mikloš, člen odbornej komisie
- Mgr. Eva Lukačovičová, člen odbornej komisie
- Ing. Ladislav Gáll, prednosta MsÚ
- Ing. Božena Tóthová, zamestnanec MsÚ
C. ukladá
1. opätovne vyhlásiť VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu časti areálu na Dolnej ulici v Šali – II.“
T: do 6. júla 2010                                                                    Z: prednosta MsÚ
2. informovať MsZ o výsledku VOS
T: 5. riadne zasadnutie MsZ v r. 2010                           Z: predseda komisie   

Hlasovanie č. 30
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 7/4/2010 - Návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – IV.“

Uznesenie č. 4/2010 – XXII. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického - predložiť návrh na opätovné prerokovanie tohto materiálu až po predložení zmluvy, ktorá bola v roku 2009 podpísaná primátorom mesta)   
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh podmienok na vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže  „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu pozemkov za účelom realizácie bytovej zástavby s polyfunkciou na Kráľovskej ulici v Šali – IV.“,
B.  ukladá
predložiť návrh na opätovné prerokovanie tohto materiálu až po predložení zmluvy, ktorá bola v roku 2009 podpísaná primátorom mesta.   

Hlasovanie č. 31
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Jozef Husárik, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 8/4/2010 - Vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 127 m², nachádzajúceho sa v k. ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. č. 5“

Uznesenie č. 4/2010 – XXIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záver hodnotiacej komisie verejnej obchodnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc.č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“,

B. schvaľuje
ponuku uchádzača GEOS, Geodetické služby, s.r.o., IČO 36268186, so sídlom Jesenského 652/12, 927 01  Šaľa, v zastúpení Ing. P. Petrom, vo VOS „O najvýhodnejšiu ponuku na prenájom pozemku parc. č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria, o výmere
2 127 m2, nachádzajúceho sa v k.ú. Šaľa, v areáli na Dolnej ul. 5“ za ročný prenájom za pozemok parc. č. 791/23 vo výške 6 350 Eur/rok, za účelom výstavby firemnej budovy.

Hlasovanie č. 32
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo D 9/4/2010 - Martina Zábojníková, Cintorínska 1938/4, Šaľa – dodatočný odpredaj nebytových priestorov v budove COV, súp. č. 1854

Uznesenie č. 4/2010 – XXIV.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
dodatočný odpredaj nebytových priestorov v budove COV, súp. č. 1854,
B. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod nehnuteľností vedených v KN C na LV č. 1 pre  k.ú. Šaľa:
- nebytových priestorov v prevádzkovej budove súp. č. 1854 (budova COV) na parc.
č. 3080/18, označených v zmysle „Zamerania skutkového stavu objektu „COV“ na Hollého ulici v Šali“ vypracovaného Ing. Líviou Porubskou, aut. Ing. ako A1/5 vo výmere 322,10 m² v spoluvlastníckom podiele 1/1, A1/6 vo výmere 50,31 m² v spoluvlastníckom podiele ½, A1/11 vo výmere 26,25 m² v spoluvlastníckom podiele 1/6,
- spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach ako aj pozemku parc.
č. 3080/18, zastavaná plocha o výmere 4348 m2, vo veľkosti 39 866/544 827,
podľa prílohy č. 1 k tomuto uzneseniu, vypracovanej Mgr. Ing. Margitou Pekárovou, pre Martinu Zábojníkovú, slobodnú, bytom Šaľa, ul. Cintorínska 1938/4, za celkovú kúpnu cenu spolu 64 540 Eur.

Hlasovanie č. 33
Za hlasovalo: 17
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ing. Helena Psotová, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo H 1/4/2010 - Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2010

Uznesenie č. 4/2010 – XXV. (so zapracovaním poslaneckého návrhu Mgr. Jozefa Belického)
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na
2. polrok 2010,
B. súhlasí
s nasledovnými termínmi zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2010 s tým, že budú mať záväznosť vysokého stupňa:

Termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva  
09. 09. 2010 (5. riadne zasadnutie MsZ)    
28. 10. 2010 (6. riadne zasadnutie MsZ)     
02. 12. 2010 (slávnostné zasadnutie – Deň samosprávy, udeľovanie ocenení mesta Šaľa)

Termíny zasadnutí mestskej rady
24. 08. 2010
12. 10. 2010

Hlasovanie č. 34
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Jozef Mečiar, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo H 2/4/2010 - Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora

Uznesenie č. 4/2010 – XXVI.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora vo volebnom období 2010 – 2014,
B. určuje   
vo volebnom období 2010 – 2014 výkon funkcie primátora v celom rozsahu. 

Hlasovanie č. 35
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
Ing. Michal Lužica, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Materiál číslo H 3/4/2010 - Nariadenie na vykonanie verejných obstarávaní

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša – vykonať verejné obstarávanie – podprahová zákazka na „Údržbu trávnatých porastov futbalového štadióna“ s nasledovným zložením komisie na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky s názvom „Údržba trávnatých porastov futbalového štadióna“: 
Tibor Dubis
RSDr. Peter Gomboš
Ing. František Botka
Ing. Jozef Husárik
Michal Jobbágy
Ing. Božena Tóthová
Margita Simighová

Hlasovanie č. 36
Za hlasovalo: 13
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 3
Ing. Jozef Husárik, Ing. Jozef Mečiar, Milena Veresová,
Nehlasovalo: 3
Mgr. Jozef Belický, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.

Uznesenie č. 4/2010 – XXVII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. nariaďuje
1. vykonať verejné obstarávanie – podlimitnú zákazku na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Domov dôchodcov Šaľa“,
2. vykonať verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na dodávku učebných pomôcok pre školy zapojené do projektu „Historicko – náučný chodník regiónu Šaľa“ v rámci operačného programu vzdelávanie z prostriedkov EÚ,
3. vykonať verejné obstarávanie – podprahovú zákazku na „Údržbu trávnatých porastov futbalového štadióna“,
B. zriaďuje
1. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podlimitnej zákazky s názvom „Domov dôchodcov Šaľa“ v zložení:
Ing. Ladislav Gyurovszky, poslanec MsZ – predseda
Ing. Jozef Husárik, poslanec MsZ – člen
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ – člen
Ing. Jozef Mečiar, zástupca primátora – člen
Ing. Ľubomír Stredanský, poslanec MsZ – člen
RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS – člen
Ing. Ingrid Čermáková, vedúca OTČ MsÚ – člen
Ing. Elena Matajsová, MsÚ – člen
stavebný dozor (úspešný uchádzač z verejnej súťaže)
Margita Simighová, MsÚ – člen
2. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky s názvom „Dodávka učebných pomôcok pre školy zapojené do projektu „Historicko – náučný chodník regiónu Šaľa“ v zložení:
Ing. Helena Psotová, poslankyňa MsZ – predseda
Ing. František Botka, poslanec MsZ – člen
PaedDr. Michal Vrbovský, MsÚ – člen
PhDr. Rudolf Kuklovský, MsÚ – člen
Margita Simighová, MsÚ – člen
Mgr. Jana Knežová, MsÚ – člen
3. komisiu na vyhodnotenie ponúk predložených v zadávaní podprahovej zákazky s názvom „Údržba trávnatých porastov futbalového štadióna“ v zložení: 
Tibor Dubis
RSDr. Peter Gomboš
Ing. František Botka
Ing. Jozef Husárik
Michal Jobbágy
Ing. Božena Tóthová
Margita Simighová

Hlasovanie č. 37
Za hlasovalo: 18
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 1
Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Žiadosť o vypracovanie analýzy domova sociálnych služieb – bod programu H. Rôzne

Uznesenie č. 4/2010 – XXVIII.
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo 
žiadosť o vypracovanie analýzy domova sociálnych služieb,
B. ukladá
vypracovať analýzu domova sociálnych služieb v členení:
- koľko detí s ťažkým postihnutím je umiestnených v zariadení,
- aká je kvalifikácia personálu,
- aké deti sa umiestňujú do zariadenia,
- koľko finančných prostriedkov dostávajú a z čoho sa skladajú,
- aký je denný program detí a či má zariadenie špeciálneho pedagóga.
T: 5. riadne zasadnutie MsZ v roku 2010                          Z: Ľubor Gáll, riaditeľ OS

Hlasovanie č. 38
Za hlasovalo: 16
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ján Kmeťo, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Tibor Mikula, Ing. Helena Psotová, Ing. Ľubomír Stredanský, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Milena Veresová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 3
MUDr. Igor Bečár, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Erika Velázquezová,
Počet neprítomných: 6
Ing. František Botka, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszky, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Miroslav Polónyi,

Za správnosť vyhotovenia: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaP

Prílohy