Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 08.05.2018 - 14:24  //  aktualizácia: 21.05.2018 - 14:25  //  zobrazené: 969

03/2018 zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti

číslo: 03/2018  |  dátum konania: 30.04.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

 

 

Program:

 

1. Úvod

2. Príprava 10. ročníka štafety „Zaplávajme spoločne čo najďalej“

3. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2013-2017 a príprava dodatku 2018-2022

4. Rôzne

5. Záver.

 

Príprava 10. ročníka štafety: „Zaplávajme spoločne čo najďalej“

O pripravovanom desiatom ročníku štafety „Zaplávajme spoločne čo najďalej“ informoval RSDr. Gomboš, predseda komisie. Akcia je plánovaná na 24.mája 2018. Pre školy bude zabezpečená kyvadlová doprava, v doobedňajších hodinách budú plávať žiaci škôl, poobede je akcia zameraná pre širokú verejnosť. O zdarný priebeh akcie sa bude starať organizačný štáb. Na zabezpečovaní štafety budú spolupracovať členovia komisie.

 

Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa 2018-2022

PhDr. Šperka predložil koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018- 2022.

UZNESENIE č.XI/3:

Komisia odporúča MsZ schváliť Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018-2022

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           RSDr. Peter Gomboš

                                                                                                             Predseda komisie