Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 17.10.2016 - 10:59  //  aktualizácia: 17.10.2016 - 11:27  //  zobrazené: 526

03/2016 zasadnutie komisie pre územné plánovanie, výstavby a dopravu

číslo: 03/2016  |  dátum konania: 28.09.2016

Program:
1. Otvorenie
2. Predstavenie členov komisie
3. Prezentácia poslanca Ing. Michaela Angelova k téme Verejné obstarávanie :
Zabezpečenie služby vo verejnom záujme – Prevádzkovanie mestskej autobusovej
dopravy na území mesta Šaľa
Poslanec Ing. Michael Angelov v prezentácii :
- Zhrnul podmienky súťaže
- Predstavil Analýzu súčasného stavu MAD
- Uviedol príklady riešenia MHD v iných porovnateľných mestách ( Skalica, Lučenec )
4. Diskusia prítomných k téme prezentácie . Prítomní sa dohodli na spracovaní analýzy.
5. Cieľ analýzy : Nastaviť efektívny systém MAD v Šali
6. V návrhu efektívneho systému MHD je potrebné zohľadniť komplexný pohľad na potreby všetkých skupín občanov , výstavbu , parkovanie.
7. Záver diskusie
8. Úloha do budúceho zasadania komisie :
Zabezpečiť Spracovanie variantného riešenia pre aktuálny stav MAD v Šali
Spracovateľ: Ing. Michal Klátik
Zabezpečí : Ing. Michael Angelov
9. Príloha k Zápisu : Prezentácia poslanca Ing. Michaela Angelova k téme Verejné obstarávanie

Za správnosť : Ing. Jana Nitrayová, v.r.

Prílohy