Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice komisií
publikované: 30.05.2007 - 10:33  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 08:32  //  zobrazené: 2340

02/2007 zasadnutie komisii pre strategický rozvoj

číslo: 02/2007  |  dátum konania: 04.04.2007

Program:
1. otvorenie
2. prezentácia novej webovej stránky mesta Šaľa
3. diskusia
4. záver

K bodu 1:
Zasadnutie komisie otvoril predseda komisie Ing.  Peter Hollý a privítal prítomných.

K bodu 2:
Prítomným členom komisie odprezentoval  novú webovú stránku Martin Fabián, autor nového návrhu a zamestnanec Mesta Šaľa.
Zdôraznil, že nová web stránka má charakter portálu a pri jej zostavovaní sa riadil štandartnými postupmi a predpismi, ktoré platia pre samosprávu. Informácie na novej stránke sa budú postupne dopĺňať tak podľa požiadaviek poslancov, zamestnancov, ale i občanov mesta. Na novej stránke budú zverejňované informácie aj v zmysle schválených zásad o informovaní.
V diskusii odznel návrh členov komisie, aby v kolonke Diskusné fórum bolo obmedzené pripojenie maximálne na 20 minút.

Stanovisko komisie:
Komisia súhlasí s návrhom novej webovej stránky mesta Šaľa a zároveň ju odporúča sprevádzkovať v čo v najkratšom termíne s tým, že sa tam ešte vytvorí link na pôvodnú webovú stránku mesta.