Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 19.03.2007 - 13:59  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 14:01  //  zobrazené: 1388

02/2007 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 02m/2007  |  dátum konania: 12.03.2007  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní programu mimoriadneho zasadnutia prijíma nasledovné uznesenie:

K Cesta I/75 Šaľa – obchvat, správa o hodnotení podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Mestské zastupiteľstvo  v Šali
A. prerokovalo
správu o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovateľa SSC Bratislava – IVSC: Cesta I/75 Šaľa – obchvat,
B. odporúča
navrhovateľovi realizovať variant č. 5 s napojením sa na variant č.1 za mestskou časťou Veča.

Za hlasovalo: 23
Ing. Štefan Bartošovič, MUDr. Igor Bečár, Mgr. Jozef Belický, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, MUDr. Jozef Grell, Ing. László Gyurovszký, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ján Kmeťo,  Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Ľubomír Stredanský,  Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 0
Počet neprítomných: 2
RSDr. Peter Gomboš, Ing. Helena Psotová,

Prílohy