Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Uznesenia a zápisnice MsZ
publikované: 16.02.2007 - 14:08  //  aktualizácia: 06.10.2011 - 14:10  //  zobrazené: 1408

01/2007 mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva

číslo: 01m/2007  |  dátum konania: 09.02.2007  |   zápisnica (pdf)

Mestské zastupiteľstvo v Šali po prerokovaní programu mimoriadneho zasadnutia prijíma nasledovné uznesenia:


K návrhu  VZN č. 1/2007 o evidencii pamätihodností mesta Šaľa

Mestské zastupiteľstvo  v Šali
A. prerokovalo
návrh VZN č. 1/2007 o evidencii  pamätihodností mesta Šaľa,
B. schvaľuje
1. zaradenie budovy železničnej stanice z roku 1818 medzi pamätihodnosti mesta,
2. VZN č. 1/2007 o evidencii  pamätihodností mesta Šaľa v doplnenom znení,
3. ponechanie budovy bývalého vodoregulačného úradu družstva v majetku mesta bez možnosti odpredaja.

Za hlasovalo: 17
MUDr. Igor Bečár, Ing. František Botka,  Tibor Dubis, RSDr. Peter Gomboš, MUDr. Svetozár Hikkel, Ing. Peter Hollý, Ing. Jozef Husárik, Ing. Marián Kántor, Ladislav Košičár, Ing. Ivan Kováč, Ing. Michal Lužica, Ing. Jozef Mečiar, Ing. Tibor Mikula, Gabriela Talajková, Mgr. Jozef Varsányi, Ing. Erika Velázquezová, Milena Verešová,
Proti hlasovalo: 0
Zdržalo sa: 0
Nehlasovalo: 2
Ján Kmeťo,  Ing. Ľubomír Stredanský, 
Počet neprítomných: 6
Ing. Štefan Bartošovič, Mgr. Jozef Belický, MUDr. Jozef Grell, Mgr. Ing. László Gyurovszký, Ing. Miroslav Polónyi, Ing. Helena Psotová

Prílohy