sala.sk - Úradná tabuľa http://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Thu, 25 May 2017 01:30:42 GMT Thu, 25 May 2017 01:30:42 GMT sk Výberové konanie - riaditeľ v Materskej škole, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-riaditel-v-materskej-skole-p-j-safarika-394-2-sala http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-riaditel-v-materskej-skole-p-j-safarika-394-2-sala Výberové konanie - riaditeľ v Materskej škole, P. J. Šafárika 394/2, Šaľa Wed, 24 May 2017 09:02:00 GMT Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Wed, 24 May 2017 09:00:00 GMT Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-05-22-2017-10-27-09 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-05-22-2017-10-27-09 Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva Mon, 22 May 2017 10:26:00 GMT Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska na bytové jednotky Mon, 22 May 2017 10:17:00 GMT Stavebné úpravy bytu č. 18 na Ul. Družstevnej č. 386/18 v Šali http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-bytu-c-18-na-ul-druzstevnej-c-386-18-v-sali http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-bytu-c-18-na-ul-druzstevnej-c-386-18-v-sali Stavebné úpravy bytu č. 18 na Ul. Družstevnej č. 386/18 v Šali Mon, 22 May 2017 10:16:00 GMT Stavebné úpravy v byte č. 3 na Ul. Sládkovičovej č. 1279/1 v Šali http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-v-byte-c-3-na-ul-sladkovicovej-c-1279-1-v-sali http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-v-byte-c-3-na-ul-sladkovicovej-c-1279-1-v-sali Stavebné úpravy v byte č. 3 na Ul. Sládkovičovej č. 1279/1 v Šali Mon, 22 May 2017 10:15:00 GMT Očkovanie psov proti bestnote http://sala.sk/clanok/ockovanie-psov-proti-bestnote http://sala.sk/clanok/ockovanie-psov-proti-bestnote Očkovanie psov proti bestnote Fri, 12 May 2017 08:35:00 GMT Stavebné povolenie - „DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK“ http://sala.sk/clanok/stavebne-povolenie-ds-sala-nemocnicna-24-bj-nnk http://sala.sk/clanok/stavebne-povolenie-ds-sala-nemocnicna-24-bj-nnk Stavebné povolenie - „DS_Šaľa_Nemocničná, 24 bj._NNK“ Fri, 12 May 2017 08:33:00 GMT Prerušenie elektrickej energie - Kpt. Jaroša, Jánošíkova http://sala.sk/clanok/prerusenie-elektrickej-energie-kpt-jarosa-janosikova http://sala.sk/clanok/prerusenie-elektrickej-energie-kpt-jarosa-janosikova Prerušenie elektrickej energie - Kpt. Jaroša, Jánošíkova Fri, 12 May 2017 08:29:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-05-11-2017-08-21-31 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-05-11-2017-08-21-31 Zvolávam 4. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali, ktoré sa bude konať dňa 11. 05. 2017 (štvrtok) o 15, 30 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali. Thu, 11 May 2017 08:20:00 GMT VV - oznámenia o začatí konania o odstránení stavby http://sala.sk/clanok/vv-oznamenia-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby http://sala.sk/clanok/vv-oznamenia-o-zacati-konania-o-odstraneni-stavby VV - oznámenia o začatí konania o odstránení stavby Thu, 04 May 2017 08:58:00 GMT Výberové konanie - riaditeľ v základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Pázmaňa 48, Šaľa http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-riaditel-zakladnej-skole-s-materskou-skolou-petra-pazmanya-s-vyucovacim-jazykom-madarskym-pazmana-48-sala http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-riaditel-zakladnej-skole-s-materskou-skolou-petra-pazmanya-s-vyucovacim-jazykom-madarskym-pazmana-48-sala Výberové konanie - riaditeľ v základnej škole s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Pázmaňa 48, Šaľa Thu, 04 May 2017 08:38:00 GMT Výberové konanie - riaditeľ v základnej škole Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-riaditel-zakladnej-skole-jana-holleho-holleho-1950-48-sala http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-riaditel-zakladnej-skole-jana-holleho-holleho-1950-48-sala Výberové konanie - riaditeľ v základnej škole Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa Thu, 04 May 2017 08:36:00 GMT Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-05-03-2017-14-10-15 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-05-03-2017-14-10-15 Komisia školstva pozýva Wed, 03 May 2017 14:09:00 GMT Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie http://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-ekonomickej-komisie http://sala.sk/clanok/pozvanka-na-zasadnutie-ekonomickej-komisie Pozvánka na zasadnutie ekonomickej komisie Wed, 26 Apr 2017 17:05:00 GMT VV- územné rozhodnutie na stavbu "Polyfunkčný bytový dom" - http://sala.sk/clanok/vv-uzemne-rozhodnutie-na-stavbu-polyfunkcny-bytovy-dom http://sala.sk/clanok/vv-uzemne-rozhodnutie-na-stavbu-polyfunkcny-bytovy-dom Verejná vyhláška - územné rozhodnutie na stavbu "Polyfunkčný bytový dom" - Šaľa, m. č. Veča Tue, 25 Apr 2017 13:29:00 GMT PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-04-25-2017-08-00-04 http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-04-25-2017-08-00-04 PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE Tue, 25 Apr 2017 07:59:00 GMT Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-04-20-2017-09-01-20 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-04-20-2017-09-01-20 Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva Thu, 20 Apr 2017 09:00:00 GMT Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia http://sala.sk/clanok/esam-navrh-vzn-o-sumach-uhrady-za-socialne-sluzby-sposobe-ich-urcenia-a-platenia http://sala.sk/clanok/esam-navrh-vzn-o-sumach-uhrady-za-socialne-sluzby-sposobe-ich-urcenia-a-platenia Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia Wed, 19 Apr 2017 14:18:00 GMT Zverejnenie zámerov z dôvodu osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-zverejnenie-zamerov-z-dovodu-osobitneho-zretela-04-19-2017-12-33-41 http://sala.sk/clanok/esam-zverejnenie-zamerov-z-dovodu-osobitneho-zretela-04-19-2017-12-33-41 Zverejnenie zámerov z dôvodu osobitného zreteľa Wed, 19 Apr 2017 12:33:00 GMT Komisia životného prostredia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-04-13-2017-14-25-33 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-04-13-2017-14-25-33 Komisia životného prostredia pozýva Thu, 13 Apr 2017 14:25:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-04-12-2017-16-47-31 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-04-12-2017-16-47-31 Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva Wed, 12 Apr 2017 16:47:00 GMT Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24 http://sala.sk/clanok/esam-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 http://sala.sk/clanok/esam-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24 Wed, 12 Apr 2017 14:23:00 GMT VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6 http://sala.sk/clanok/vv-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 http://sala.sk/clanok/vv-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6 Wed, 12 Apr 2017 14:22:00 GMT PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-04-12-2017-09-03-50 http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-04-12-2017-09-03-50 Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD) mestu Šaľa oznámila... Wed, 12 Apr 2017 09:03:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-04-11-2017-14-46-51 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-04-11-2017-14-46-51 Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva Tue, 11 Apr 2017 14:46:00 GMT Usmernenie pre napúštanie bazéna z verejného vodovodu http://sala.sk/clanok/usmernenie-pre-napustanie-bazena-z-verejneho-vodovodu http://sala.sk/clanok/usmernenie-pre-napustanie-bazena-z-verejneho-vodovodu Usmernenie pre napúštanie bazéna z verejného vodovodu Tue, 11 Apr 2017 08:51:00 GMT VV - stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska http://sala.sk/clanok/esam-vv-stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska http://sala.sk/clanok/esam-vv-stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska VV - stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska Fri, 07 Apr 2017 09:30:00 GMT Administratívna budova POPLAR http://sala.sk/clanok/administrativna-budova-poplar http://sala.sk/clanok/administrativna-budova-poplar Administratívna budova POPLAR Thu, 06 Apr 2017 11:16:00 GMT ZsVS, a.s. - oznámenie - nový spôsob fakturácie http://sala.sk/clanok/zsvak-a-s-oznamenie-novy-sposob-fakturacie http://sala.sk/clanok/zsvak-a-s-oznamenie-novy-sposob-fakturacie ZsVS, a.s. - oznámenie - nový spôsob fakturácie Wed, 05 Apr 2017 10:31:00 GMT