sala.sk - Úradná tabuľa http://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Mon, 24 Apr 2017 22:57:00 GMT Mon, 24 Apr 2017 22:57:00 GMT sk Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-04-20-2017-09-01-20 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-04-20-2017-09-01-20 Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva Thu, 20 Apr 2017 09:00:00 GMT Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia http://sala.sk/clanok/esam-navrh-vzn-o-sumach-uhrady-za-socialne-sluzby-sposobe-ich-urcenia-a-platenia http://sala.sk/clanok/esam-navrh-vzn-o-sumach-uhrady-za-socialne-sluzby-sposobe-ich-urcenia-a-platenia Návrh VZN o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia Wed, 19 Apr 2017 14:18:00 GMT Zverejnenie zámerov z dôvodu osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-zverejnenie-zamerov-z-dovodu-osobitneho-zretela-04-19-2017-12-33-41 http://sala.sk/clanok/esam-zverejnenie-zamerov-z-dovodu-osobitneho-zretela-04-19-2017-12-33-41 Zverejnenie zámerov z dôvodu osobitného zreteľa Wed, 19 Apr 2017 12:33:00 GMT Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Wed, 19 Apr 2017 09:00:00 GMT Komisia životného prostredia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-04-13-2017-14-25-33 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-04-13-2017-14-25-33 Komisia životného prostredia pozýva Thu, 13 Apr 2017 14:25:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-04-12-2017-16-47-31 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-04-12-2017-16-47-31 Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva Wed, 12 Apr 2017 16:47:00 GMT Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24 http://sala.sk/clanok/esam-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 http://sala.sk/clanok/esam-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24 Wed, 12 Apr 2017 14:23:00 GMT VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6 http://sala.sk/clanok/vv-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 http://sala.sk/clanok/vv-rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 VV - Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6 Wed, 12 Apr 2017 14:22:00 GMT PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-04-12-2017-09-03-50 http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-04-12-2017-09-03-50 Západoslovenská distribučná, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava (ďalej len ZD) mestu Šaľa oznámila... Wed, 12 Apr 2017 09:03:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-04-11-2017-14-46-51 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-04-11-2017-14-46-51 Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva Tue, 11 Apr 2017 14:46:00 GMT Usmernenie pre napúštanie bazéna z verejného vodovodu http://sala.sk/clanok/usmernenie-pre-napustanie-bazena-z-verejneho-vodovodu http://sala.sk/clanok/usmernenie-pre-napustanie-bazena-z-verejneho-vodovodu Usmernenie pre napúštanie bazéna z verejného vodovodu Tue, 11 Apr 2017 08:51:00 GMT VV - stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska http://sala.sk/clanok/esam-vv-stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska http://sala.sk/clanok/esam-vv-stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska VV - stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska Fri, 07 Apr 2017 09:30:00 GMT Administratívna budova POPLAR http://sala.sk/clanok/administrativna-budova-poplar http://sala.sk/clanok/administrativna-budova-poplar Administratívna budova POPLAR Thu, 06 Apr 2017 11:16:00 GMT ZsVS, a.s. - oznámenie - nový spôsob fakturácie http://sala.sk/clanok/zsvak-a-s-oznamenie-novy-sposob-fakturacie http://sala.sk/clanok/zsvak-a-s-oznamenie-novy-sposob-fakturacie ZsVS, a.s. - oznámenie - nový spôsob fakturácie Wed, 05 Apr 2017 10:31:00 GMT Výberové konanie - miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-miesto-terenneho-socialneho-pracovnika-tsp http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-miesto-terenneho-socialneho-pracovnika-tsp Výberové konanie - miesto terénneho sociálneho pracovníka (TSP) Tue, 04 Apr 2017 13:19:00 GMT Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-04-04-2017-12-15-18 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-04-04-2017-12-15-18 Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva Tue, 04 Apr 2017 12:14:00 GMT Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat http://sala.sk/clanok/zrusenie-veterinarneho-opatrenia-na-kontrolu-chorob-zvierat http://sala.sk/clanok/zrusenie-veterinarneho-opatrenia-na-kontrolu-chorob-zvierat Zrušenie veterinárneho opatrenia na kontrolu chorôb zvierat Fri, 31 Mar 2017 13:44:00 GMT PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-03-28-2017-10-25-29 http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-03-28-2017-10-25-29 PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE Tue, 28 Mar 2017 10:25:00 GMT OVS - O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali http://sala.sk/clanok/ovs-o-najvyhodnejsiu-ponuku-na-kupu-na-narozi-ulic-kollarova-a-nesporova-v-sali http://sala.sk/clanok/ovs-o-najvyhodnejsiu-ponuku-na-kupu-na-narozi-ulic-kollarova-a-nesporova-v-sali OVS - O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali Mon, 27 Mar 2017 23:30:00 GMT Výrub drevín - Dana Šuchová http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-dana-suchova http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-dana-suchova Výrub drevín - Dana Šuchová Fri, 24 Mar 2017 08:18:00 GMT Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Šali http://sala.sk/clanok/esam-vyberove-konanie-prislusnik-mestskej-policie-v-sali http://sala.sk/clanok/esam-vyberove-konanie-prislusnik-mestskej-policie-v-sali Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Šali Fri, 24 Mar 2017 08:16:00 GMT Komisia životného prostredia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-03-23-2017-14-59-49 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-03-23-2017-14-59-49 Komisia životného prostredia pozýva Thu, 23 Mar 2017 14:59:00 GMT VV - Polyfunkčný bytový dom http://sala.sk/clanok/vv-polyfunkcny-bytovy-dom http://sala.sk/clanok/vv-polyfunkcny-bytovy-dom VV - Polyfunkčný bytový dom Thu, 23 Mar 2017 13:16:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-03-22-2017-12-32-29 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-03-22-2017-12-32-29 Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva Wed, 22 Mar 2017 12:32:00 GMT VV - Stavebné úpravy v byte č. 18, ul. Družstevná http://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-v-byte-c-18-ul-druzstevna http://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-v-byte-c-18-ul-druzstevna VV - Stavebné úpravy v byte č. 18, ul. Družstevná Tue, 21 Mar 2017 13:39:00 GMT Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku http://sala.sk/clanok/dd http://sala.sk/clanok/dd Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného parku Mon, 20 Mar 2017 11:04:00 GMT Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-03-17-2017-08-26-54 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-03-17-2017-08-26-54 Komisia školstva pozýva Fri, 17 Mar 2017 08:25:00 GMT „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24“ http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24“ Wed, 15 Mar 2017 08:24:00 GMT „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“ http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“ Wed, 15 Mar 2017 08:22:00 GMT Výrub drevín - Nitriansky samosprávny kraj http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-nitriansky-samospravny-kraj http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-nitriansky-samospravny-kraj Výrub drevín - Nitriansky samosprávny kraj Tue, 14 Mar 2017 15:12:00 GMT