sala.sk - Úradná tabuľa http://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Wed, 28 Jun 2017 05:44:37 GMT Wed, 28 Jun 2017 05:44:37 GMT sk Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-na-pracovne-miesto-odborneho-garanta-nizkoprahoveho-denneho-centra http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-na-pracovne-miesto-odborneho-garanta-nizkoprahoveho-denneho-centra Výberové konanie na pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra Tue, 27 Jun 2017 10:27:00 GMT Dňa 29. 06. 2017 v budove mestského úradu prerušená dodávka elektrickej energie http://sala.sk/clanok/dna-29-06-2017-v-budove-mestskeho-uradu-prerusena-dodavka-elektrickej-energie http://sala.sk/clanok/dna-29-06-2017-v-budove-mestskeho-uradu-prerusena-dodavka-elektrickej-energie Dňa 29. 06. 2017 v budove mestského úradu prerušená dodávka elektrickej energie Mon, 26 Jun 2017 13:31:00 GMT Územné rozhodnutie - B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05 http://sala.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-b2b-fttx-sala-duslo-sala-05 http://sala.sk/clanok/uzemne-rozhodnutie-b2b-fttx-sala-duslo-sala-05 Územné rozhodnutie - B2B FTTX_Šaľa_Duslo_Šaľa 05 Thu, 22 Jun 2017 07:11:00 GMT Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-06-21-2017-16-01-18 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-06-21-2017-16-01-18 Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva Wed, 21 Jun 2017 16:00:00 GMT Komisia životného prostredia, verejného poriadku pozýva http://sala.sk/clanok/komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-pozyva http://sala.sk/clanok/komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-pozyva Komisia životného prostredia, verejného poriadku pozýva Wed, 21 Jun 2017 15:50:00 GMT Ekonomická komisia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-06-21-2017-15-10-23 http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-06-21-2017-15-10-23 Ekonomická komisia pozýva Wed, 21 Jun 2017 15:09:00 GMT Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela http://sala.sk/clanok/prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 21 Jun 2017 10:56:00 GMT POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1 http://sala.sk/clanok/esam-pozvanka-na-vybor-mestskej-casti-c-1-06-20-2017-14-41-26 http://sala.sk/clanok/esam-pozvanka-na-vybor-mestskej-casti-c-1-06-20-2017-14-41-26 POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1 Tue, 20 Jun 2017 14:41:00 GMT Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-06-20-2017-13-49-33 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-06-20-2017-13-49-33 Komisia školstva pozýva Tue, 20 Jun 2017 13:48:00 GMT Záverečný účet mesta Šaľa za rok 2016 http://sala.sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta-sala-za-rok-2016 http://sala.sk/clanok/zaverecny-ucet-mesta-sala-za-rok-2016 Záverečný účet mesta Šaľa za rok 2016 Mon, 19 Jun 2017 09:34:00 GMT Termín odstávkových prác - prerušenie dodávky teplej vody http://sala.sk/clanok/termin-odstavkovych-prac-prerusenie-dodavky-teplej-vody http://sala.sk/clanok/termin-odstavkovych-prac-prerusenie-dodavky-teplej-vody Termín odstávkových prác - prerušenie dodávky teplej vody Mon, 19 Jun 2017 08:53:00 GMT P O Z V Á N K A na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali http://sala.sk/clanok/p-o-z-v-a-n-k-a-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali http://sala.sk/clanok/p-o-z-v-a-n-k-a-na-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali P O Z V Á N K A na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali Thu, 15 Jun 2017 11:16:00 GMT Plánované zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14. 06. 2017 sa ruší. http://sala.sk/clanok/planovane-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-ktora-sa-mala-uskutocnit-dna-14-06-2017-sa-rusi http://sala.sk/clanok/planovane-zasadnutie-komisie-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-ktora-sa-mala-uskutocnit-dna-14-06-2017-sa-rusi Plánované zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, ktoré sa malo uskutočniť dňa 14. 06. 2017 sa ruší. Wed, 14 Jun 2017 09:50:00 GMT Oznámenia o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-06-14-2017-09-13-38 http://sala.sk/clanok/esam-oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-06-14-2017-09-13-38 Oznámenia o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 14 Jun 2017 09:12:00 GMT VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA -2 http://sala.sk/clanok/vv-polyfunkcny-bytovy-dom-panorama-2 http://sala.sk/clanok/vv-polyfunkcny-bytovy-dom-panorama-2 VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA -2 Wed, 14 Jun 2017 08:42:00 GMT VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA http://sala.sk/clanok/vv-polyfunkcny-bytovy-dom-panorama http://sala.sk/clanok/vv-polyfunkcny-bytovy-dom-panorama VV - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA Wed, 14 Jun 2017 08:41:00 GMT Zoznam nájomných zmlúv na pozemok http://sala.sk/clanok/zoznam-najomnych-zmluv-na-pozemok http://sala.sk/clanok/zoznam-najomnych-zmluv-na-pozemok Zoznam nájomných zmlúv na pozemok Tue, 13 Jun 2017 08:30:00 GMT Pozývame Vás na stretnutie komisie UPVD, ktoré sa skutoční dňa 12.6.2017 (pondelok) o 16.00 hod v Zasadačke na prízemí MÚ v Šali. http://sala.sk/clanok/pozyvame-vas-na-stretnutie-komisie-upvd-ktore-sa-skutocni-dna-12-6-2017-pondelok-o-16-00-hod-v-zasadacke-na-prizemi-mu-v-sali http://sala.sk/clanok/pozyvame-vas-na-stretnutie-komisie-upvd-ktore-sa-skutocni-dna-12-6-2017-pondelok-o-16-00-hod-v-zasadacke-na-prizemi-mu-v-sali Pozývame Vás na stretnutie komisie UPVD, ktoré sa skutoční dňa 12.6.2017 (pondelok) o 16.00 hod v Zasadačke na prízemí MÚ v Šali. Mon, 12 Jun 2017 10:21:00 GMT Mestský úrad v Šali dňa 16. júna 2017 (piatok) zatvorený http://sala.sk/clanok/mestsky-urad-v-sali-dna-16-juna-2017-piatok-zatvoreny http://sala.sk/clanok/mestsky-urad-v-sali-dna-16-juna-2017-piatok-zatvoreny Mestský úrad v Šali dňa 16. júna 2017 (piatok) zatvorený Wed, 07 Jun 2017 14:51:00 GMT Matričný úrad zatvorený dňa 13. júna 2017 (utorok) http://sala.sk/clanok/matricny-urad-zatvoreny-dna-13-juna-2017-utorok http://sala.sk/clanok/matricny-urad-zatvoreny-dna-13-juna-2017-utorok Matričný úrad zatvorený dňa 13. júna 2017 (utorok) Wed, 07 Jun 2017 14:40:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-06-05-2017-21-53-09 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-06-05-2017-21-53-09 Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva Mon, 05 Jun 2017 21:52:00 GMT Prerušenie elektrickej energie - J. Feketeházyho, Námestie Sv. Trojice http://sala.sk/clanok/prerusenie-elektrickej-energie-j-feketehazyho-namestie-sv-trojice http://sala.sk/clanok/prerusenie-elektrickej-energie-j-feketehazyho-namestie-sv-trojice Prerušenie elektrickej energie - J. Feketeházyho, Námestie Sv. Trojice Mon, 05 Jun 2017 21:49:00 GMT Informovanie verejnosti - intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1 100 t/d http://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-intenzifikacia-prevadzky-kd-3-na-1-100-t-d http://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-intenzifikacia-prevadzky-kd-3-na-1-100-t-d Informovanie verejnosti - intenzifikácia prevádzky KD 3 na 1 100 t/d Fri, 02 Jun 2017 08:20:00 GMT Mestská športová hala zatvorená! http://sala.sk/clanok/mestska-sportova-hala-zatvorena http://sala.sk/clanok/mestska-sportova-hala-zatvorena Mestská športová hala zatvorená! Fri, 02 Jun 2017 08:19:00 GMT Výberové konanie - kontrolór http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-kontrolor http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-kontrolor Výberové konanie - kontrolór Tue, 30 May 2017 13:44:00 GMT Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa) http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-technik-mestske-kulturne-stredisko-sala http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-technik-mestske-kulturne-stredisko-sala Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa) Tue, 30 May 2017 13:43:00 GMT Referát evidencie obyvateľstva a ohlasovňa zatvorený dňa 2. júna 2017 (piatok) http://sala.sk/clanok/referat-evidencie-obyvatelstva-a-ohlasovna-zatvoreny-dna-2-juna-2017-piatok http://sala.sk/clanok/referat-evidencie-obyvatelstva-a-ohlasovna-zatvoreny-dna-2-juna-2017-piatok Referát evidencie obyvateľstva a ohlasovňa zatvorený dňa 2. júna 2017 (piatok) Tue, 30 May 2017 08:06:00 GMT Matričný úrad zatvorený dňa 1. júna 2017 (štvrtok) http://sala.sk/clanok/matricny-urad-zatvoreny-dna-1-juna-2017-stvrtok http://sala.sk/clanok/matricny-urad-zatvoreny-dna-1-juna-2017-stvrtok Matričný úrad zatvorený dňa 1. júna 2017 (štvrtok) Tue, 30 May 2017 08:05:00 GMT Obsadenie funkcie prísediacich na Okresnom súde Galanta http://sala.sk/clanok/obsadenie-funkcie-prisediacich-na-okresnom-sude-galanta http://sala.sk/clanok/obsadenie-funkcie-prisediacich-na-okresnom-sude-galanta Obsadenie funkcie prísediacich na Okresnom súde Galanta Mon, 29 May 2017 12:40:00 GMT Pozvánka komisie kultúry a cestovného ruchu http://sala.sk/clanok/esam-pozvanka-komisie-kultury-a-cestovneho-ruchu-05-29-2017-07-57-33 http://sala.sk/clanok/esam-pozvanka-komisie-kultury-a-cestovneho-ruchu-05-29-2017-07-57-33 Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu, ktoré sa uskutoční 31. mája 2017 (streda) o 16,00 h v dome kultúry. Mon, 29 May 2017 07:56:00 GMT