sala.sk - Úradná tabuľa http://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Tue, 28 Mar 2017 12:05:35 GMT Tue, 28 Mar 2017 12:05:35 GMT sk PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-03-28-2017-10-25-29 http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-03-28-2017-10-25-29 PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE Tue, 28 Mar 2017 10:25:00 GMT OVS - O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali http://sala.sk/clanok/ovs-o-najvyhodnejsiu-ponuku-na-kupu-na-narozi-ulic-kollarova-a-nesporova-v-sali http://sala.sk/clanok/ovs-o-najvyhodnejsiu-ponuku-na-kupu-na-narozi-ulic-kollarova-a-nesporova-v-sali OVS - O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu na nároží ulíc Kollárova a Nešporova v Šali Mon, 27 Mar 2017 23:30:00 GMT Výrub drevín - Dana Šuchová http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-dana-suchova http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-dana-suchova Výrub drevín - Dana Šuchová Fri, 24 Mar 2017 08:18:00 GMT Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Šali http://sala.sk/clanok/esam-vyberove-konanie-prislusnik-mestskej-policie-v-sali http://sala.sk/clanok/esam-vyberove-konanie-prislusnik-mestskej-policie-v-sali Výberové konanie - príslušník Mestskej polície v Šali Fri, 24 Mar 2017 08:16:00 GMT Komisia životného prostredia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-03-23-2017-14-59-49 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-03-23-2017-14-59-49 Komisia životného prostredia pozýva Thu, 23 Mar 2017 14:59:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-03-22-2017-12-32-29 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-03-22-2017-12-32-29 Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva Wed, 22 Mar 2017 12:32:00 GMT VV - Stavebné úpravy v byte č. 18, ul. Družstevná http://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-v-byte-c-18-ul-druzstevna http://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-v-byte-c-18-ul-druzstevna VV - Stavebné úpravy v byte č. 18, ul. Družstevná Tue, 21 Mar 2017 13:39:00 GMT Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Mon, 20 Mar 2017 11:30:00 GMT Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-03-17-2017-08-26-54 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-03-17-2017-08-26-54 Komisia školstva pozýva Fri, 17 Mar 2017 08:25:00 GMT „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24“ http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-pazmana-24 „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Pázmáňa 24“ Wed, 15 Mar 2017 08:24:00 GMT „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“ http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 http://sala.sk/clanok/rekonstrukcia-teplovodu-riesenie-havarijneho-stavu-a-zvysovanie-efektivnosti-vykurovania-kukucinova-6 „Rekonštrukcia teplovodu – riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania – Kukučínova 6“ Wed, 15 Mar 2017 08:22:00 GMT Výrub drevín - Nitriansky samosprávny kraj http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-nitriansky-samospravny-kraj http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-nitriansky-samospravny-kraj Výrub drevín - Nitriansky samosprávny kraj Tue, 14 Mar 2017 15:12:00 GMT Mgr. Andrea Torma, - výrub Kilíč http://sala.sk/clanok/mgr-andrea-torma-vyrub-kilic http://sala.sk/clanok/mgr-andrea-torma-vyrub-kilic Mgr. Andrea Torma, - výrub Kilíč Fri, 10 Mar 2017 13:53:00 GMT PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-03-08-2017-10-39-23 http://sala.sk/clanok/esam-prerusenie-distribucie-elektrickej-energie-03-08-2017-10-39-23 PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRICKEJ ENERGIE Wed, 08 Mar 2017 10:39:00 GMT Pozvánka - 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017 http://sala.sk/clanok/pozvanka-2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017 http://sala.sk/clanok/pozvanka-2-zasadnutie-mestskeho-zastupitelstva-v-sali-v-roku-2017 Pozvánka - 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017 Mon, 06 Mar 2017 14:55:00 GMT Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-03-06-2017-14-17-29 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-03-06-2017-14-17-29 Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva Mon, 06 Mar 2017 14:16:00 GMT Výrub drevín - KN CENTRUM s. r. o. http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-kn-centrum-s-r-o http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-kn-centrum-s-r-o Výrub drevín - KN CENTRUM s. r. o. Fri, 03 Mar 2017 13:19:00 GMT Výberové konanie - funkcia predsedu združenia (vedúceho krytej plavárne) http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-funkcia-predsedu-zdruzenia-veduceho-krytej-plavarne http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-funkcia-predsedu-zdruzenia-veduceho-krytej-plavarne Výberové konanie - funkcia predsedu združenia (vedúceho krytej plavárne) Fri, 03 Mar 2017 10:28:00 GMT Stavebné povolenie - závesný balkón 4 ks na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 v Šali http://sala.sk/clanok/stavebne-povolenie-zavesny-balkon-4-ks-na-ul-budovatelskej-sup-c-2256-v-sali http://sala.sk/clanok/stavebne-povolenie-zavesny-balkon-4-ks-na-ul-budovatelskej-sup-c-2256-v-sali Stavebné povolenie - závesný balkón 4 ks na Ul. Budovateľskej súp. č. 2256 v Šali Fri, 03 Mar 2017 09:02:00 GMT Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia k pripomienkovaniu http://sala.sk/clanok/zverejneny-navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-k-pripomienkovaniu http://sala.sk/clanok/zverejneny-navrh-vseobecne-zavazneho-nariadenia-k-pripomienkovaniu Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia k pripomienkovaniu Wed, 01 Mar 2017 17:33:00 GMT Zverejnenie zámerov z dôvodu osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-zverejnenie-zamerov-z-dovodu-osobitneho-zretela-03-01-2017-17-08-39 http://sala.sk/clanok/esam-zverejnenie-zamerov-z-dovodu-osobitneho-zretela-03-01-2017-17-08-39 Zverejnenie zámerov z dôvodu osobitného zreteľa Wed, 01 Mar 2017 17:08:00 GMT Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela http://sala.sk/clanok/esam-oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 01 Mar 2017 12:06:00 GMT Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela http://sala.sk/clanok/oznamenie-o-zamere-prevodu-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Oznámenie o zámere prevodu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 01 Mar 2017 12:01:00 GMT VV - Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska http://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska http://sala.sk/clanok/vv-stavebne-upravy-nebytovych-priestorov-1-np-polyfunkcneho-trhoviska VV - Stavebné úpravy nebytových priestorov 1.NP polyfunkčného trhoviska Tue, 28 Feb 2017 20:01:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-02-28-2017-19-42-19 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-02-28-2017-19-42-19 Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva Tue, 28 Feb 2017 19:40:00 GMT Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie stavebného rozhodnutia - KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o. http://sala.sk/clanok/vyzva-na-oboznamenie-sa-s-podkladmi-pre-vydanie-stavebneho-rozhodnutia-kasi-x-slovakia-spol-s-r-o http://sala.sk/clanok/vyzva-na-oboznamenie-sa-s-podkladmi-pre-vydanie-stavebneho-rozhodnutia-kasi-x-slovakia-spol-s-r-o Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre vydanie stavebného rozhodnutia - KASI-X SLOVAKIA spol. s.r.o. Tue, 28 Feb 2017 15:20:00 GMT Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-02-28-2017-08-32-13 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva-02-28-2017-08-32-13 Komisia pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva Tue, 28 Feb 2017 08:31:00 GMT Oznámenie vstupu na pozemok-Západoslovenská distribučná http://sala.sk/clanok/oznamenie-vstupu-na-pozemok-zapadoslovenska-distribucna http://sala.sk/clanok/oznamenie-vstupu-na-pozemok-zapadoslovenska-distribucna Oznámenie vstupu na pozemok-Západoslovenská distribučná Mon, 27 Feb 2017 13:25:00 GMT Výrub drevín - Ján Major http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-jan-major http://sala.sk/clanok/vyrub-drevin-jan-major Výrub drevín - Ján Major Mon, 27 Feb 2017 07:27:00 GMT Komisia životného prostredia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-02-21-2017-14-11-17 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-pozyva-02-21-2017-14-11-17 Komisia životného prostredia pozýva Tue, 21 Feb 2017 14:10:00 GMT