sala.sk - Úradná tabuľa http://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Thu, 19 Oct 2017 14:41:27 GMT Thu, 19 Oct 2017 14:41:27 GMT sk Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-10-19-2017-09-38-50 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-10-19-2017-09-38-50 Komisia školstva pozýva Thu, 19 Oct 2017 09:38:00 GMT Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva Thu, 19 Oct 2017 09:37:00 GMT Ekonomická komisia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-10-19-2017-09-34-47 http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-10-19-2017-09-34-47 Ekonomická komisia pozýva Thu, 19 Oct 2017 09:34:00 GMT Informovanie verejnosti - Obnova vykurovania podniku DUSLO http://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-obnova-vykurovania-podniku-duslo http://sala.sk/clanok/informovanie-verejnosti-obnova-vykurovania-podniku-duslo Informovanie verejnosti - Obnova vykurovania podniku DUSLO Tue, 17 Oct 2017 14:24:00 GMT Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-10-17-2017-07-37-21 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-10-17-2017-07-37-21 Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva Tue, 17 Oct 2017 07:36:00 GMT Opustili nás http://sala.sk/clanok/opustili-nas http://sala.sk/clanok/opustili-nas Opustili nás Fri, 13 Oct 2017 11:13:00 GMT Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Fri, 13 Oct 2017 09:00:00 GMT Obnova vykurovania podniku http://sala.sk/clanok/obnova-vykurovania-podniku http://sala.sk/clanok/obnova-vykurovania-podniku Obnova vykurovania podniku Thu, 12 Oct 2017 12:06:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva http://sala.sk/clanok/komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva http://sala.sk/clanok/komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva Wed, 11 Oct 2017 13:32:00 GMT Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-prevod-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela http://sala.sk/clanok/esam-prevod-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 11 Oct 2017 13:31:00 GMT Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-10-11-2017-13-29-37 http://sala.sk/clanok/esam-prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-10-11-2017-13-29-37 Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 11 Oct 2017 13:29:00 GMT Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-bytoveho-domu-sup-c-906-na-ul-8-maja-v-sali http://sala.sk/clanok/stavebne-upravy-bytoveho-domu-sup-c-906-na-ul-8-maja-v-sali Stavebné úpravy bytového domu súp. č. 906 na Ul. 8. mája v Šali Mon, 02 Oct 2017 09:07:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva http://sala.sk/clanok/komisie-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz-pozyva http://sala.sk/clanok/komisie-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz-pozyva Komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva Thu, 28 Sep 2017 10:54:00 GMT Povolené výruby http://sala.sk/clanok/povolene-vyruby http://sala.sk/clanok/povolene-vyruby Povolené výruby Wed, 27 Sep 2017 16:45:00 GMT Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa) http://sala.sk/clanok/esam-vyberove-konanie-technik-mestske-kulturne-stredisko-sala http://sala.sk/clanok/esam-vyberove-konanie-technik-mestske-kulturne-stredisko-sala Výberové konanie - technik (Mestské kultúrne stredisko Šaľa) Tue, 26 Sep 2017 15:06:00 GMT Výberové konanie - Organizácia sociálnej starostlivosti http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-organizacia-socialnej-starostlivosti http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-organizacia-socialnej-starostlivosti Výberové konanie - Organizácia sociálnej starostlivosti Tue, 26 Sep 2017 15:00:00 GMT IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra http://sala.sk/clanok/esam-ibv-sala-pekna-cesta-a-technicka-infrastruktura-09-27-2017-09-02-54 http://sala.sk/clanok/esam-ibv-sala-pekna-cesta-a-technicka-infrastruktura-09-27-2017-09-02-54 IBV Šaľa Pekná cesta a Technická infraštruktúra Tue, 26 Sep 2017 09:02:00 GMT Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva http://sala.sk/clanok/komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva http://sala.sk/clanok/komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva Pozývame Vás na zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, ktorá sa uskutoční dňa 18. 09. 2017 Thu, 14 Sep 2017 12:51:00 GMT Ekonomická komisia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-09-13-2017-16-07-09 http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-09-13-2017-16-07-09 Ekonomická komisia pozýva Wed, 13 Sep 2017 16:06:00 GMT Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-09-11-2017-15-53-21 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-09-11-2017-15-53-21 Komisia školstva pozýva Mon, 11 Sep 2017 15:52:00 GMT Výberové konanie - zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-zastupkyna-riaditela-zs-s-ms-pre-usek-materskej-skoly http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-zastupkyna-riaditela-zs-s-ms-pre-usek-materskej-skoly Výberové konanie - zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy Fri, 08 Sep 2017 09:55:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-09-07-2017-14-45-07 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pozyva-09-07-2017-14-45-07 Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pozýva Thu, 07 Sep 2017 14:43:00 GMT Úprava rozpočtu mesta Šaľa http://sala.sk/clanok/uprava-rozpoctu-mesta-sala http://sala.sk/clanok/uprava-rozpoctu-mesta-sala Úprava rozpočtu mesta Šaľa Wed, 06 Sep 2017 15:49:00 GMT Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/prevod-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela http://sala.sk/clanok/prevod-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Prevod majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 06 Sep 2017 14:39:00 GMT Výberové konanie - pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-pracovne-miesto-odborneho-garanta-nizkoprahoveho-denneho-centra http://sala.sk/clanok/vyberove-konanie-pracovne-miesto-odborneho-garanta-nizkoprahoveho-denneho-centra Výberové konanie - pracovné miesto odborného garanta Nízkoprahového denného centra Wed, 06 Sep 2017 10:08:00 GMT Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela http://sala.sk/clanok/esam-prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 06 Sep 2017 10:01:00 GMT Stavebné povolenie - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA http://sala.sk/clanok/stavebne-povolenie-polyfunkcny-bytovy-dom-panorama http://sala.sk/clanok/stavebne-povolenie-polyfunkcny-bytovy-dom-panorama Stavebné povolenie - Polyfunkčný bytový dom PANORAMA Tue, 05 Sep 2017 14:59:00 GMT DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK http://sala.sk/clanok/ds-sala-rozsirenie-vnk-vnk http://sala.sk/clanok/ds-sala-rozsirenie-vnk-vnk DS_Šaľa, rozšírenie VNK, VNK Tue, 05 Sep 2017 14:58:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-09-04-2017-14-00-11 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-09-04-2017-14-00-11 Zvolávam zasadnutie komisie kultúry a cestovného ruchu pri MsZ, ktoré sa uskutoční 7. septembra 2017 ( štvrtok ) o 15,30 h v budove domu kultúry. Mon, 04 Sep 2017 13:59:00 GMT Zberný dvor na Ulici Fr. Kráľa zatvorený z dôvodu štátnych sviatkov http://sala.sk/clanok/zberny-dvor-na-ulici-fr-krala-zatvoreny-z-dovodu-statnych-sviatkov http://sala.sk/clanok/zberny-dvor-na-ulici-fr-krala-zatvoreny-z-dovodu-statnych-sviatkov Zberný dvor na Ulici Fr. Kráľa zatvorený z dôvodu štátnych sviatkov Mon, 28 Aug 2017 14:48:00 GMT