sala.sk - Úradná tabuľa http://sala.sk/ Úradná tabuľa on sala.sk Sat, 16 Dec 2017 00:45:40 GMT Sat, 16 Dec 2017 00:45:40 GMT sk Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva-12-14-2017-14-33-57 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva-12-14-2017-14-33-57 Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva Thu, 14 Dec 2017 14:33:00 GMT Rozhodnutie - vplyv na životné prostredie http://sala.sk/clanok/rozhodnutie-vplyv-na-zivotne-prostredie http://sala.sk/clanok/rozhodnutie-vplyv-na-zivotne-prostredie Rozhodnutie - vplyv na životné prostredie Wed, 13 Dec 2017 08:10:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-12-11-2017-14-17-13 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pozyva-12-11-2017-14-17-13 Komisia kultúry a cestovného ruchu pozýva Mon, 11 Dec 2017 14:16:00 GMT Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-12-06-2017-16-09-20 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-mladeze-a-sportu-pri-msz-v-sali-pozyva-12-06-2017-16-09-20 Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva Wed, 06 Dec 2017 16:08:00 GMT Rozhodnutie k územnému plánu mesta Šaľa http://sala.sk/clanok/rozhodnutie-k-uzemnemu-planu-mesta-sala http://sala.sk/clanok/rozhodnutie-k-uzemnemu-planu-mesta-sala Rozhodnutie k územnému plánu mesta Šaľa Wed, 06 Dec 2017 14:18:00 GMT Matričný úrad zatvorený http://sala.sk/clanok/esam-matricny-urad-zatvoreny http://sala.sk/clanok/esam-matricny-urad-zatvoreny Matričný úrad zatvorený Tue, 05 Dec 2017 11:20:00 GMT Ochrana vodomerov v zimnom období http://sala.sk/clanok/ochrana-vodomerov-v-zimnom-obdobi http://sala.sk/clanok/ochrana-vodomerov-v-zimnom-obdobi Ochrana vodomerov v zimnom období Thu, 30 Nov 2017 12:19:00 GMT Opustili nás http://sala.sk/clanok/esam-opustili-nas http://sala.sk/clanok/esam-opustili-nas Opustili nás Thu, 30 Nov 2017 09:41:00 GMT POZOR oznam - užívanie poľnohospodárskych pozemkov http://sala.sk/clanok/pozor-oznam-uzivanie-polnohospodarskych-pozemkov http://sala.sk/clanok/pozor-oznam-uzivanie-polnohospodarskych-pozemkov POZOR oznam - užívanie poľnohospodárskych pozemkov Wed, 29 Nov 2017 12:42:00 GMT IBV Šaľa Dostihová dráha - Chodník http://sala.sk/clanok/ibv-sala-dostihova-draha-chodnik http://sala.sk/clanok/ibv-sala-dostihova-draha-chodnik IBV Šaľa Dostihová dráha - Chodník (dodatočné povolenie stavby) Wed, 29 Nov 2017 07:58:00 GMT „Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“ http://sala.sk/clanok/cesta-1-75-sala-obchvat http://sala.sk/clanok/cesta-1-75-sala-obchvat „Cesta 1/75 Šaľa – obchvat“ Tue, 28 Nov 2017 14:15:00 GMT POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1 http://sala.sk/clanok/esam-pozvanka-na-vybor-mestskej-casti-c-1-11-27-2017-09-04-53 http://sala.sk/clanok/esam-pozvanka-na-vybor-mestskej-casti-c-1-11-27-2017-09-04-53 POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1 Mon, 27 Nov 2017 09:04:00 GMT VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Hlavná http://sala.sk/clanok/vv-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-ins-fttc-b-sa-sala-hlavna http://sala.sk/clanok/vv-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-ins-fttc-b-sa-sala-hlavna VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Hlavná Mon, 27 Nov 2017 09:02:00 GMT VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Bottova http://sala.sk/clanok/vv-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-ins-fttc-b-sa-sala-bottova http://sala.sk/clanok/vv-rozhodnutie-o-umiestneni-liniovej-stavby-ins-fttc-b-sa-sala-bottova VV - rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby INS_FTTC/B_SA_Šaľa_Bottova Mon, 27 Nov 2017 08:59:00 GMT Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva-11-27-2017-09-07-34 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-zivotneho-prostredia-verejneho-poriadku-a-bezpecnosti-pozyva-11-27-2017-09-07-34 Komisia životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti pozýva Fri, 24 Nov 2017 09:06:00 GMT Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva http://sala.sk/clanok/komisie-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva http://sala.sk/clanok/komisie-pre-uzemne-planovanie-vystavbu-a-dopravu-pozyva Komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu pozýva Thu, 23 Nov 2017 08:38:00 GMT Ekonomická komisia pozýva http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-11-22-2017-15-53-29 http://sala.sk/clanok/esam-ekonomicka-komisia-pozyva-11-22-2017-15-53-29 Ekonomická komisia pozýva Wed, 22 Nov 2017 15:44:00 GMT „Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č. 3 “- Návrh“ http://sala.sk/clanok/esam-uzemny-plan-centralnej-mestskej-zony-sala-zmeny-a-doplnky-c-3-navrh http://sala.sk/clanok/esam-uzemny-plan-centralnej-mestskej-zony-sala-zmeny-a-doplnky-c-3-navrh „Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa - Zmeny a doplnky č. 3 “- Návrh“ Wed, 22 Nov 2017 12:30:00 GMT Komisia školstva pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-11-22-2017-10-33-42 http://sala.sk/clanok/esam-komisia-skolstva-pozyva-11-22-2017-10-33-42 Komisia školstva pozýva Wed, 22 Nov 2017 10:32:00 GMT MESTSKÝ ÚRAD presťahovaný! http://sala.sk/clanok/mestsky-urad-prestahovany http://sala.sk/clanok/mestsky-urad-prestahovany MESTSKÝ ÚRAD presťahovaný! Wed, 22 Nov 2017 10:19:00 GMT Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-pre-socialne-zdravotne-a-bytove-otazky-pri-msz-v-sali-pozyva Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali pozýva Mon, 20 Nov 2017 07:54:00 GMT Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa k pripomienkovaniu http://sala.sk/clanok/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-mesta-sala-k-pripomienkovaniu http://sala.sk/clanok/navrhy-vseobecne-zavaznych-nariadeni-mesta-sala-k-pripomienkovaniu Návrhy všeobecne záväzných nariadení mesta Šaľa k pripomienkovaniu Wed, 15 Nov 2017 16:54:00 GMT Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 http://sala.sk/clanok/navrh-na-upravu-rozpoctu-na-rok-2017 http://sala.sk/clanok/navrh-na-upravu-rozpoctu-na-rok-2017 Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2017 Wed, 15 Nov 2017 16:47:00 GMT Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa http://sala.sk/clanok/esam-navrhy-na-udelenie-oceneni-mesta-sala http://sala.sk/clanok/esam-navrhy-na-udelenie-oceneni-mesta-sala Návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa Wed, 15 Nov 2017 16:45:00 GMT Návrh rozpočtu na rok 2018 http://sala.sk/clanok/navrh-rozpoctu-na-rok-2018 http://sala.sk/clanok/navrh-rozpoctu-na-rok-2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 Wed, 15 Nov 2017 14:13:00 GMT Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa http://sala.sk/clanok/esam-prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-11-15-2017-14-07-24 http://sala.sk/clanok/esam-prenajom-majetku-mesta-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela-11-15-2017-14-07-24 Prenájom majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa Wed, 15 Nov 2017 14:06:00 GMT Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel http://sala.sk/clanok/vyhradene-verejne-priestranstvo-za-ucelom-parkovania-evidencia-spz-vodzidiel Vyhradené verejné priestranstvo za účelom parkovania- evidencia EČV Wed, 15 Nov 2017 09:00:00 GMT Západoslovenská distribučná, predĺženie stavebného povolenia http://sala.sk/clanok/zapadoslovenska-distribucna-predlzenie-stavebneho-povolenia http://sala.sk/clanok/zapadoslovenska-distribucna-predlzenie-stavebneho-povolenia Západoslovenská distribučná, predĺženie stavebného povolenia Wed, 15 Nov 2017 08:55:00 GMT Mestský úrad v Šali z dôvodov sťahovania zatvorený http://sala.sk/clanok/mestsky-urad-v-sali-z-dovodov-stahovania-zatvoreny http://sala.sk/clanok/mestsky-urad-v-sali-z-dovodov-stahovania-zatvoreny Mestský úrad v Šali z dôvodov sťahovania zatvorený Mon, 13 Nov 2017 08:21:00 GMT Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz-pozyva http://sala.sk/clanok/esam-komisia-kultury-a-cestovneho-ruchu-pri-msz-pozyva Komisia kultúry a cestovného ruchu pri MsZ pozýva Mon, 13 Nov 2017 08:20:00 GMT