Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 06.09.2017 - 09:24  //  aktualizácia: 06.09.2017 - 09:33  //  zobrazené: 139

Zelenšie okolie ZŠ v centre mesta

 

Názov projektu

Zelenšie okolie ZŠ v centre mesta

Číslo zmluvy

Darovacia zmluva podľa § 628 a nasl. Občianskeho zákonníka (ev. číslo mesta 350/2017) zo dňa 31.5.2017

 

Program

Podpora komunít - Podpora a rozvoj telesnej kultúry

Financovaný z

Tatra banka, a.s., odštepný závod Raiffeisen banka                 

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Začiatok realizácie aktivít projektu

po účinnosti darovacej zmluvy

Ukončenie realizácie aktivít projektu

podľa zmluvy

Schválený grant

1000 EUR

Celkové náklady na projekt predpoklad podľa žiadosti

1000 EUR

Ciele  projektu

SKVALITNENIE PRÍRODNÉHO A SOCIÁLNEHO PROSTREDIA

Obsah projektu

V rámci projektu plánujeme zveľadiť zelené plochy v okolí historickej budovy Základnej školy s MŠ P. Pázmánya s VJM, ktoré sú súčasťou významných verejných priestranstiev priamo v samotnom centre mesta Šaľa. Ide o plochy zo strany ul. P. Pázmaňa a tiež zo strany Námestia Sv. Trojice. Plánujeme vysadiť stromy 8 ks - ozdobné čerešne (vizualizácia priložená), ale aj kry a trvalky: tavoľníky japonské, skalníky, ľubovníky, krušpány, zimozeleň spolu cca 200 ks. K tomu bude potrebné obstarať pomocný materiál koly ku stromom, fóliu a klince na jej uchytenie pod okrasný vymývaný štrk a mulčovaciu kôru. Do prác plánujeme zapojiť aj žiakov školy. Mesto Šaľa v posledných rokoch revitalizovalo centrálnu mestskú zónu, taktiež v minulom roku dostala škola novú fasádu, a týmto projektom by sa dotvorilo centrum mesta aj z pohľadu zveľadenia zelene a skrášlenia prostredia nielen tohto školského zariadenia, ale celkovo tejto historickej budovy, v ktorej škola sídli.

   

 

 

Tento projekt  podporila Raiffeisen banka.