Domov   >  Ďalšie zaujímavosti
publikované: 19.07.2017 - 09:04  //  aktualizácia: 19.07.2017 - 08:54  //  zobrazené: 881

Vysokoškoláci po prijatí na II. stupeň štúdia a uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku

Sociálna poisťovňa upozorňuje poberateľov sirotského dôchodku, ktorým bola výplata tohto dôchodku od júla 2017 zastavená z dôvodu ukončenia vysokoškolského štúdia I. stupňa, že rozhodnutie o prijatí na vysokoškolské štúdium II. stupňa nie je dostatočným dokladom pre uvoľnenie výplaty sirotského dôchodku.
Výplatu sirotského dôchodku môže Sociálna poisťovňa uvoľniť až po predložení potvrdenia o štúdiu, ktoré študentovi - sirote potvrdí škola v deň zápisu na vysokoškolské štúdium alebo po tomto dátume.
Potvrdenie o štúdiu je potrebné obratom predložiť Sociálnej poisťovni. Následne bude študentovi uvoľnená výplata sirotského dôchodku spätne aj za prázdninové mesiace.