Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 08.09.2017 - 09:55  //  aktualizácia: 08.09.2017 - 09:56  //  zobrazené: 1370

Výberové konanie - zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy

Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa ponúka záujemcom obsadenie funkcie – zástupkyňa riaditeľa ZŠ s MŠ pre úsek materskej školy.

V súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kvalifikačnými predpokladmi sú:

  • požadovaný stupeň vzdelania – ÚSO v študijnom odbore

  • učiteľstvo pre materské školy,

  • učiteľstvo pre materské školy v kombinácii s iným odborom vzdelávania,

  • učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

  • 5 rokov pedagogickej praxe (v odbore predprimárne vzdelávanie),

  • vykonaná I. atestácia,

  • znalosť príslušnej legislatívy,

  • organizačné a riadiace schopnosti,

  • osobnostné a morálne predpoklady,

  • občianska bezúhonnosť.

 

Kontakt

Adresa: ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, 927 01 Šaľa

Telefón: 031/7702466

Email: riaditel@zsmurgasasala.sk zsmurgasa@zsmurgasasala.sk