Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.11.2016 - 18:42  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 18:43  //  zobrazené: 176

Tlmočenie stanoviska komisie, kultúry a cestovného ruchu, či by bolo možné vstúpiť do rokovania s vyšším územným celkom...

predkladateľ: Mgr. Július Morávek

Odpoveď na interpelácie prednesené v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2016,
ste predniesli ústne interpelácie v znení:

1. „Tlmočí stanovisko komisie, kultúry a cestovného ruchu, či by bolo možné vstúpiť do rokovania s vyšším územným celkom, aby Dom ľudovej architektúry, ktorý tu máme, sa mohol stať majetkom mesta, alebo aspoň dohodnúť také pravidlá, aby mesto mohlo disponovať aj časom a priestorovým využitím tohto domu; najlepšie by bolo, keby ten dom prešiel do majetku mesta.“

2. „Po bývalom mlyne a elektrárni, ktorá tam bola, zostala už len trafostanica, aj to len jedna časť, či by bolo možné s majiteľom tej stavby, pretože buď sú to elektrárne alebo nevie kto, aby táto časť mohla byť, ak spĺňa podmienky, vyhlásená za technickú pamiatku mesta Šaľa.


Podľa § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali zasielame odpovede na Vaše interpelácie:

1. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta Mestského úradu v Šali vstúpilo do rokovania s VÚC Nitra so žiadosťou o posúdenie možností prevodu nehnuteľnosti do majetku mesta resp. možností využitia tohto Domu ľudovej kultúry. Podľa predbežných informácií prevod nehnuteľnosti je možný iba na základe kúpnej zmluvy a v cene podľa znaleckého posudku.


2. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta Mestského úradu v Šali sa listom obrátilo na Krajský pamiatkový úrad v Nitre so žiadosťou o poskytnutie informácií resp. o preskúmanie možností vyhlásenia bývalej elektrárne, ktorá je vlastníctvom fi. Zdenko Malcho LUKY MZ, za technickú pamiatku mesta. Po doručení stanoviska pamiatkového úradu Vás budeme písomne informovať.