Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 11.05.2017 - 17:31  //  aktualizácia: 29.05.2017 - 08:00  //  zobrazené: 662

Šaľa získala titul „PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2016“

Klub podnikových médií a Slovak Business Agency vyhlásili 10. mája vo večerných hodinách v Bratislave výhercov 14. ročníka prestížnej súťaže komunikácie korporátnych médií Podnikové médium za rok 2016. Slávnostného vyhlasovania výsledkov sa zúčastnila prednostka Mestského úradu v Šali – Ing. Jana Nitrayová, ktorá pre mesto prevzala významné ocenenie.

Mesto Šaľa a médium www.sala.sk bolo ocenené ako najlepšie podnikové médium v kategórii webové stránky a intranet a je oprávnené používať titul PODNIKOVÉ MÉDIUM ROKA 2016.

Mesto Šaľa považuje poskytovanie relevantných a detailných informácií o jednotlivých aspektoch verejného života a samosprávy za veľmi dôležité, čoho dôkazom je aj starostlivosť o naše webové sídlo.  „Ich existencia (webových sídiel) je rovnako potrebná ako médiá komerčných spoločností. Nielenže poskytujú dôležité informácie, ale tvoria základ na prezentáciu miest a obcí“ vyjadrila sa Mgr. Monika Kozelová, riaditeľka súťaže. Ako sa ďalej vyjadruje k samotnému procesu hodnotenia, „Hodnotenie je veľmi náročné a zodpovedné, trvá asi tri týždne. Zvyčajne hodnotia dve 4-členné komisie, každý člen komisie hodnotí všetky pridelené médiá sám, pridelené body sa na rokovaní celej komisie spočítajú a spriemerujú.“

V kategórii webové stránky a intranet sa prioritne hodnotil obsah a forma webového sídla, ale aj nápaditosť a invenčnosť - čiže vyváženosť vizuálnej stránky so zámerom. Je dôležité, aby médium prinieslo svojmu vydavateľovi ale aj čitateľovi skutočne kvalitný a veľký osoh. Hodnotili sa aj atribúty ako grafická stránka média, jazyková úroveň a konkurencieschopnosť webovej stránky.

 

Ocenenie Podnikové médium roka je prestížnou súťažou, ktorej poslaním je vyhľadávať a vo viacerých kategóriách oceňovať najlepšie formy internej a externej podnikovej komunikácie. PMR je otvoreným fórom pre pravidelné stretnutia expertov a pracovníkov v oblasti podnikovej komunikácie. PMR vytvára priestor pre vznik asociácie podnikovej komunikácie s ambíciou prezentovať Slovenskú republiku na pravidelných porovnávacích podujatiach organizovaných Európskym združením národných asociácií podnikovej komunikácie. Pre porovnanie, v ročníku 2015 získalo prvú cenu v „našej“ kategórii webové stránky a intranet webové sídlo hlavného mesta Slovenskej republiky.

https://www.webnoviny.sk/mesta-a-obce-dosahuju-kvalitu-uspesnych-komercnych-spolocnosti/

https://www.facebook.com/podnikovemediumroka/
 

(alx)

Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/