Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.11.2017 - 12:49  //  aktualizácia: 11.11.2017 - 11:19  //  zobrazené: 1001

Štvorlístok poslancov VÚC uzatvára žena

Mgr. Ildikó Kőrösi v župných voľbách získala štvrtý najvyšší počet hlasov v šalianskom okrese. Stala sa tak jedinou poslankyňou, ktorá nás bude zastupovať v krajskom parlamente a zároveň jedinou osobou, ktorá zo štvorice nekandidovala v Šali. Tak, ako sme položili otázky Mgr.Jozefovi Belickému, MUDr.Martinovi Alföldimu a Ing. Róbertovi Andrášimu, tak sme vyspovedali aj ju. Prečítajte si rozhovor.

V nasledujúcom volebnom období budete vo VÚC zastupovať aj Šaľanov. Môžete sa stručne predstaviť, keďže žijete v Tešedíkove?

Narodila som sa v Šali, kde som dokonca prežila svoje rané detstvo. Dodnes s radosťou spomínam na pravidelné trhy na Budovateľskej, či na hry so spolužiakmi na sídlisku na Vlčanskej ulici. V mojich ôsmich rokoch sme sa rodičmi presťahovali do Tešedíkova, kde žijem dodnes. Vyštudovala som Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave a už počas štúdia som sa rozhodla venovať sa advokácii. Po absolvovaní koncipientskej praxe v Bratislave som v roku 2012 zložila advokátske skúšky a od toho času pracujem ako samostatný advokát so sídlom práve v Šali, kde trávim väčšinu svojho pracovného času.

Čo podľa Vás absentuje v našom okrese? Čo sú Vaše priority, ktoré chcete presadzovať v krajskom parlamente?

Ako žena a zároveň ako predsedníčka sociálnej a zdravotnej komisie zriadenej pri obecnom zastupiteľstve v Tešedíkove sa aktívne zaujímam práve o oblasť sociálnych služieb. Z tohto pohľadu vidím najväčší nedostatok nášho okresu práve v absentujúcich zariadeniach sociálnych služieb, ktoré by boli v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Vážim si úsilie, vykonanú prácu a pridanú hodnotu mesta, každej obce a každej neziskovej organizácie v tejto oblasti, no som toho názoru, že práve v oblasti sociálnych služieb máme v krajskom parlamente priestor posunúť sa ďalej smerom k modernizácii nášho okresu. Vnímam absenciu napríklad špecializovaného zariadenia pre zdravotne postihnuté osoby, centra včasnej intervencie, či zariadenia podporovaného bývania. Budem sa snažiť, aby v tejto oblasti nastal akýkoľvek posun v náš prospech a podľa vyjadrení ďalších zvolených pánov poslancov som rada, že máme priority relatívne dobre rozdelené medzi jednotlivé odborné oblasti.  

Aké máte skúsenosti s komunálnou politikou?

Od roku 2010 som poslankyňou obecného zastupiteľstva v Tešedíkove a ako som už spomenula, v rámci zastupiteľstva sa venujem okrem iného sociálnej a zdravotnej oblasti. Určité skúsenosti v komunálnej politike som získala aj ako podpredsedníčka Strany maďarskej komunity (SMK-MKP) pre oblasť samosprávy a verejnej správy, kde som v úzkom kontakte s mnohými starostami, poslancami obecných zastupiteľstiev, či doterajšími poslancami krajských zastupiteľstiev. Očakávam, že práca v krajskom parlamente sa v mnohom bude líšiť od komunálnej politiky na obecnej úrovni, no dúfam, že spomenuté skúsenosti aktívne zhodnotím a rýchlo sa adaptujem na nové prostredie a nový spôsob práce.

Poznáte Jozefa Belického, Martina Alföldiho a Róberta Andrášiho? Ako si s nimi predstavujete spoluprácu pri presadzovaní záujmov okresu?

Všetkých pánov poslancov poznám len zbežne, nie osobne. Čo sa týka našej spolupráce, verím, že v otázke rovnomerného určenia si priorít pre celý okres dospejeme všetci ku konsenzu, aj keď sú novozvolení páni poslanci všetci priamo z mesta, pričom z pohľadu trvalého bydliska som jediným poslancom z okolitých obcí. Ohľadne odborných tém dúfam, že sa budeme všetci navzájom podporovať a budeme spolupracovať vo všetkom, čo bude viesť k dobru a blahu nášho okresu.

Volebná účasť bola v šalianskom obvode 24,20%, čo je presne o 7 percent viac ako vo voľbách v roku 2013. Vtedy boli zvolení traja poslanci SMK-MKP, ktorí nepochádzali zo Šale a iba jeden poslanec zo Šale. Teraz je to presne naopak. Myslíte si, že so stúpajúcou účasťou budú znevýhodnení kandidáti z menších obcí?

Pokiaľ uvedenú otázku skúmame z pohľadu volieb do VÚC, treba si uvedomiť, že pri ďalších voľbách v roku 2022 sa budeme pasovať s úplne novým fenoménom, a tým bude spojenie župných volieb s voľbami do orgánov samosprávy obcí. Istotou je, že sa touto zmenou výrazne zvýši celková volebná účasť zhruba na 50-60%, pričom zrejme zaváži aj kandidatúra výrazných osobností na postoch starostov či primátora. Momentálne ani nedokážeme odhadnúť všetky prípadné následky, ktoré môže táto legislatívna zmena priniesť, preto by som skúsenosti zo sobotňajších volieb nebrala ako isté a nemenné pre budúcnosť. Faktom však je, že vysoká volebná účasť v sobotu (4.11.2017) v Šali výrazne ovplyvnila súčasný výsledok práve v prospech mestských kandidátov.

Miroslav Demín

Rozhovory s ostatnými zvolenými poslancami VÚC:

 

  • Mgr. Ildikó Körösi