Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 06.04.2017 - 09:12  //  aktualizácia: 06.04.2017 - 13:02  //  zobrazené: 863

PROTIZÁKONNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY

UPOZORNENIE

PROTIZÁKONNÉ VYPAĽOVANIE TRÁVY A SPAĽOVANIE NAHROMADENÉHO ODPADU 

 

Na Slovensku sa opäť začína jar a každý začína s údržbou svojho okolia, najmä záhrad a dvorov po uplynulej zime, následkom čoho sa hromadí  rastlinný a drevný odpad.  Mnohí z Vás následne vypaľujú trávu a spaľujú nahromadený odpad. Vypaľovanie trávy je nielen protizákonné, ale aj nebezpečné a nie sú zriedkavé prípady, že ľudia naň doplatia životom.

Je potrebné si uvedomiť rozdiel medzi vypaľovaním a spaľovaním.

Vypaľovaním sa rozumie plošné spaľovanie napr. trávy a iných porastov.

Naopak, zapálenie pohrabanej trávy na hromade je označované za spaľovanie.

 

Pri vypaľovaní a spaľovaní trávy je vysoké riziko vzniku požiaru! Týmto konaním ohrozujete životy, zdravie a majetok ostatných spoluobčanov. Tráva sa v žiadnom prípade nesmie spaľovať pri vetre, kde hrozí rýchle rozšírenie ohňa. Nesmie sa spaľovať ani v blízkosti ľahko horľavých materiálov suchej trávy, sena, slamy a v žiadnom prípade nespaľovať v blízkosti lesa, kde by v prípade rozšírenia požiaru hrozila obrovská a nenahraditeľná škoda na životnom prostredí.

 

Za neoznámenie vzniku požiaru hrozí občanovi pokuta do 99 Eur, za neposkytnutie pomoci pri zdolávaní požiaru pokuta do 165 Eur, za vypaľovanie porastov, za spôsobenie požiaru alebo nedodržanie príkazov na zabránenie vzniku požiarov pokutu do 331 Eur.

             

A na záver: Čo robiť v prípade už rozšíreného požiaru ?

Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov - t. č. 150 resp. 112, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie.

Uviesť:

  • kde horí (presnú adresu a tel. číslo), čo horí, kto volá
  • uviesť podrobnejšie informácie o požiari, počkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a riadiť sa jej pokynmi
  • ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, vlhké prikrývky, lopaty, ručné hasiace prístroje a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
  • vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí
  • poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc jednotke požiarnej ochrany - napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru

 

kpt. Ing. Zuzana HUTKOVÁ

samostatný odborný inšpektor

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru V Nitre