Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 15.06.2017 - 11:16  //  aktualizácia: 15.06.2017 - 11:19  //  zobrazené: 404

P O Z V Á N K A na zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

 

Komisia pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali

V Šali dňa 15. 06. 2017

 


        P O Z V Á N K A

Zvolávam 5. zasadnutie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri MsZ v Šali,  ktoré sa bude konať dňa 21. 06. 2017 (streda) o 15, 30 h v zasadačke na prízemí v budove Mestského úradu v Šali.

Program:
1.    Otvorenie
2.    Vyhodnotenie plnenia uznesení
3.    Bytové otázky
4.    Priority a návrh investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na nasledujúci rok a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu
5.    Rôzne
6.    Záver

 

 

MUDr. Jozef Grell  v. r.
predseda komisie