Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 10.11.2016 - 18:39  //  aktualizácia: 10.11.2016 - 18:40  //  zobrazené: 293

Ohľadne bytového domu na ul. Fraňa Krála 4

predkladateľ: Ing. Peter Jaroš

Odpoveď na interpeláciu podanú v rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 27. októbra 2016


V rámci 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 27. 10. 2016,
ste podali písomné interpelácie v znení:

1. Pri obytnom dome na ul. Fraňa Krála 4 sa (pri v minulosti opravenom prepadnutom kanále) prepadáva ďalšia časť cesty, dalo by sa s tým niečo robiť?

2. Kedy mesto plánuje vybudovať chodník na Diakovskej ceste za železničným priecestím smerom do Diakoviec, idúci k rodinným domom a firmám, nakoľko dosť veľa ľudí, ktorí prechádzajú peši po ceste, či už k autobusovej zastávke, alebo do práce, je ohrozených.

3. Medzi Budovateľskou a Vlčanskou ulicou je nanovo natiahnutý asfalt. Zákaz prejazdu áut už na tomto mieste neplatí, ale ľuďom na tejto ceste chýba chodník, respektíve čiara oddeľujúca cestu od chodníka, na ceste, tzn. že po ceste sa miešajú autá aj deti idúce do škôlky, alebo obyvatelia na zastávku.

4. Na ulici Budovateľskej a Kukučínovej sú vyjazdené časti cesty a keď prší, tak sa vo vyjazdených koľajach nahromaďuje voda, ktorá po prejazde áut špliecha na okoloidúcich ľudí.

5. Pri odbočovaní z Budovateľskej na ulicu Kukučínovu oproti lekárne majú väčšie autá problém vytočiť, nakoľko pred košmi stoja autá. Dal by sa tam dať zákaz státia?

6. Na Kukučínovej ulici pri garážach pri okresnom úrade sú dve jamy v strede chodníka. Dali by sa tieto jamy zarobiť?

Podľa § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali zasielame odpovede na Vaše interpelácie:

1. Prepadnutie pri uličnej vpusti je spôsobené hlodavcami a ich činnosťou v jej okolí. Oprava poklesnutej uličnej vpuste je plánovaná na začiatok roka 2017 a pravdepodobne bude riešená v spolupráci s referátom životného prostredia, Ing. Haládikovou. 

2. Vedenie mesta a jeho výkonné zložky – mestský úrad a jeho odborné útvary si uvedomujú potrebu riešenia aj tohto úseku cestnej komunikácie, kde nie sú vytvorené podmienky pre peších chodcov. Aj s ohľadom na plánovanú investíciu vybudovania nového cintorína v tejto lokalite táto trasa nového chodníka bude musieť byť zaradená do priorít mesta. Do tej doby je to však zatiaľ na majiteľoch prevádzok a firiem, ktorých zamestnanci/klienti sa pohybujú po ceste. Po vzore spolupráce a združenia prostriedkov kórejských spoločností v mestskej časti Veča, by spoločnými silami mohol byť chodník vybudovaný aj bez prostriedkov z rozpočtu mesta, ktorý na nasledujúce  tri roky s touto investíciou zatiaľ nepočíta. Oslovíme dotknuté spoločnosti s touto alternatívou, pričom mesto ponúka svoje pozemky, administratívne zastrešenie povoľovacieho procesu, verejného obstarávania a dozorovania stavby.

3. Uvedená prepojovacia ulica bola po obnove mierne rozšírená a jej doterajšie využitie zostalo nezmenené. Slúži aj ako prístupový chodník a z toho dôvodu je tam osadený spomaľovací prah, aby prechádzajúce vozidlá nezvyšovali neúmerne rýchlosť. V meste sú viaceré prístupové cesty využívané súčasne ako chodník a cesta pre motorové vozidlá. Z dôvodu šírkových pomerov sa akékoľvek vodorovné značenie neodporúča.

4. Rekonštrukcia povrchu ul. Budovateľskej a Kukučínovej nie je momentálne zaradená do plánu opráv pre rok 2017.

5. Zákaz státia bude na Kukučínovej ul. osadený a to hlavne z dôvodu blokovania priestoru pred stojiskom kontajnerov. Zákaz bude platiť iba pre tento úsek a vyrieši aj problém uvedený v interpelácii.

6. Opravy pomocou tryskovej metódy sú pre tento rok ukončené a to hlavne z dôvodu nízkych denných teplôt. V prípade, ak sa v tomto roku nepodarí problém odstrániť, tak bude riešený na jar 2017.