Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 10.01.2018 - 15:17  //  aktualizácia: 10.01.2018 - 15:48  //  zobrazené: 552

Kde môžete vyhodiť starý nábytok či počítač?

Odpad náš každodenný – 1. časť

Kde môžete vyhodiť starý nábytok či počítač?

Starý gauč, koberec či televízor vyhodený pri kontajnerovom stojisku – je to bohužiaľ realita, s ktorou sa občas stretávame aj v uliciach nášho mesta. Niektorých neodradí ani hroziaca pokuta za založenie čiernej skládky až do výšky 1500 eur. Pritom zbavenie sa starého nábytku a aj iného odpadu je pre Šaľanov zdarma.

ZBERNÝ DVOR, UL. FR. KRÁĽA, PRI KOTOLNI
Prevádzkové hodiny:    Pondelok – piatok          9.00 – 17.00 hod.
                                      Sobota                           8.00 – 14.00 hod.
Aké odpady sem môžete doviezť?                
kovové obaly a iné kovy; drevený odpad (dosky, staré lavičky, staré dvere, starý nábytok a i.) sklo a sklené obaly; papier a papierové obaly; plasty a plastové obaly (PET fľaše, kvetináče, ramienka, koše na odpadky, rôzne misky, police, zásuvky do chladničiek, podnosy, hračky, hadice na polievanie- /nie pretkávané/, prepravky na zeleninu, plastový záhradný nábytok, fólie a i.); textilné odpady (sedačky, staré koberce), elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče) staré jedlé oleje a tuky z domácností v uzavretých nádobách (nie motorové a mazacie oleje a tuky). Drobný stavebný odpad je po odvážení spoplatnený v zmysle platného VZN o miestnych poplatkoch.

 

ZBERNÝ DVOR NEBEZPEČNÝCH ODPADOV
Elektroodpadov sa môžete zbaviť aj na zbernom dvore nebezpečných odpadov v sídle spoločnosti SPEKO Šaľa, na Diakovskej č. 6. Tu môžete beztrestne vyhodiť aj staré farby či batérie. Pre fyzické osoby (obyvateľov mesta) je odovzdávanie bezplatné.
Prevádzkové hodiny:   Pondelok - piatok 7.30 – 14.30 hod.
Aké odpady sem môžete doviezť?
elektroodpady z domácností (televízory, rádiá, chladničky, mrazničky, počítače, tlačiarne, tlačiarenské farby, telefóny, žiarivky, vysávače, mixéry, sušiče a iné drobné elektrospotrebiče a iné), staré  motorové a mazacie oleje a tuky, pesticídy, staré farby, obaly od farieb, batérie a iné odpady z domácností s nebezpečnými vlastnosťami. 
 
Jedlé oleje a tuky môžete odovzdať aj do špeciálneho kontajnera
na čerpacej stanici Slovnaft na Nitrianskej ulici

 

ZBERŇA DRUHOTNÝCH SUROVÍN
Zberné suroviny Žilina a.s. na ulici Fr. Kráľa
Ak máte väčšie množstvo papiera alebo kovu, odovzdať ho môžete v zberni druhotných surovín na ulici Fr. Kráľa.  
prevádzkové hodiny: od 01. novembra do 31. marca: pondelok - piatok: 7.00 - 15.30 hod.
                                   od 01. apríla do 31. októbra: pondelok - piatok: 7.30 - 16.30 hod.
                                                                                        sobota:           7.00 – 13.00 hod.
Aké odpady sem môžete doviezť?
Papier a papierové obaly
farebné a železné kovy        

 

V ďalšej časti článkov o odpadovom hospodárstve si zhrnieme, ako správne separovať. Dočítate sa aj to, do ktorého kontajnera môžete vyhodiť vypláchnuté, čisté plechovky či tzv. tetra packy.

 

(ek, informácie poskytla: Edita Haládiková, referent ŽP OSaKČ)