Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.03.2017 - 13:30  //  aktualizácia: 04.03.2017 - 13:24  //  zobrazené: 2195

O cudzincoch, pohotovosti, klientskom centre i kultúre

ROZHOVOR S PRIMÁTOROM MESTA (DRUHÁ ČASŤ)
Témy, ktoré rezonujú v meste. Akým spôsobom sa dotknú občanov rekonštrukčné práce na budove mestského úradu? Aká je skutočná kriminalita cudzincov v meste? Budeme mať v Šali lekársku pohotovosť pre dospelých a kardiológa? Akým smerom sa uberá miestna kultúra, šport a cestovný ruch? Odpovedá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa.
  • Rekonštrukcia MsÚ. Mesto získalo peniaze na rekonštrukciu mestského úradu. To si vyžiada organizačné zmeny a presunutie jednotlivých oddelení do iných budov. Ako sa to dotkne občana pri vybavovaní? Dokedy bude prebiehať rekonštrukcia? Bude vo vynovenom MsÚ zriadené klientské centrum, ako ste avizovali? Ak áno, viete už povedať v čom uľahčí Šaľanom život?

Rekonštrukciu začneme začiatkom apríla. Dovtedy sa pokúsime z priestorov úradu vysťahovať, pretože tu budú veľmi vážne stavebné zásahy. Úrad premiestnime na štyri miesta. Najväčšie pracovisko bude v bývalých priestoroch Mestskej ekologickej teplárne (MeT). Ľudia to poznajú ako bývalý mestský bytový podnik. Ten priestor je voľný pretože, MeT-ka sa presťahovala do zrekonštruovaných priestorov. Tam pôjde väčšina úradu. Najkľúčovejšie služby, ako evidenciu obyvateľov, matriku, overovanie podpisov a pokladňu presunieme do Základnej školy Petra Pázmánya. Občan, ktorý bude potrebovať napríklad zaplatiť smeti alebo overiť podpis, prejde iba krížom cez námestie. Niekoľko kancelárií budeme musieť presťahovať aj do domu kultúry. Školský úrad pôjde kompletne do priestorov Základnej školy Krátka. K dispozícii máme ešte priestory aj na Dolnej ulici v bývalých priestoroch Technických služieb. Zvážime, či ich využijeme. So sťahovaním nám vznikajú aj iné problémy. Napríklad, ešte nemáme ujasnené, kde budú prebiehať obrady. Ľudia sa predsa kvôli nám neprestanú sobášiť. Zatiaľ zvažujeme niekoľko alternatív. S prednostkou okresného úradu som už predbežne hovoril o tom, že by sme mohli využiť miestnosť na okresnom úrade, kde sa sobáše odbavovali kedysi. Ak by to nebolo technicky možné, budeme hľadať iné možnosti.

                      

Kým opustíme úrad, dovtedy problém určite vyriešime. Zvážiť musíme aj to, ako a kde budú prebiehať rokovania mestského zastupiteľstva. Jednou z alternatív je bábková sála domu kultúry. Vo vynovenom mestskom úrade vznikne aj klientské centrum, ktoré je súčasťou projektu. Jeho cieľom je poskytnúť občanovi servis na vyššej úrovni. Ak vojde občan do vestibulu, budeme schopní vybaviť deväťdesiat percent jeho žiadostí priamo tam. Nebude musieť ísť k žiadnemu inému úradníkovi. V klientskom centre bude viac pracovísk. Je Nie všetky však budú kumulované. Matriku napríklad nemožno vykonávať na každom z nich. Overovať podpisy a platiť miestne dane sa však bude dať vo všetkých. Administratívne úkony, ktoré nebude možné vybaviť v klientskom centre a budú si vyžadovať napríklad stavebné konanie, tie sa pokúsme spríjemniť aspoň tým, že vybudujeme výťah.

Nebude počas rekonštrukcie obmedzená komunikácia úrad - občan?

Nebude, pretože k dispozícii bude dostatok informácií, koho kde občania nájdu. Pravdepodobne budeme mať aj rovnaké telefónne čísla, všetky mailové schránky zostanú zachované. Čo sa týka úradných hodín, budú naďalej ako doteraz. S dodávateľom sa snažíme dohodnúť, aby bola rekonštrukcia dokončená tak, aby sme sa mohli pred koncom roka presťahovať späť. Rád by som ešte občanom vysvetlil, prečo sme nerekonštruovali najprv dom kultúry, keďže sa ma to ľudia často pýtajú. Ide o to, že sme získali účelovo viazané peniaze zo štrukturálnych fondov na rekonštrukciu mestského úradu, nie domu kultúry. Samozrejme, budeme čakať aj na výzvu, ktorá nám pomôže financovať rekonštrukciu aj kultúrneho stánku.

                      

Cieľom rekonštrukcie je zníženie energetickej náročnosti objektu. Celkový rozpočet je 2.208.862,57€, z toho dotácia tvorí viac ako 1,8 milióna €. Mesto sa na rekonštrukcii bude podieľať sumou viac ako 360 000€.
  • Cudzinci v meste. Ubytovne. Pre niektorých Šaľanov je najväčším problémom prítomnosť cudzincov, ktorí prišli za prácou zo Srbska či Rumunska. Často hovoria o tom, že im znepríjemňujú život, že sú hluční, že páchajú kriminalitu. Je to podľa Vás naozaj problém? Je strach z cudzincov opodstatnený? Aký je ich podiel na kriminalite?

Celý, v úvodzovkách problém súvisí s pracovnými ponukami a novými investíciami. Dnes máme v Šali iba šesťpercentnú mieru nezamestnanosti. Pracovnej sily tu už takmer niet. Nehovoriac o tom, že do regiónu prichádza ďalšia veľká investícia, ktorá zamestná tisíce ľudí. Dnes nikto nevie povedať, koľko robotníkov bude potrebovať Jaguár a jeho subdodávatelia. Od Nitry sme vzdialení iba dvadsaťpäť kilometrov. Sme teda ideálne miesto na dochádzanie do práce. Pravdepodobne, aj tam bude pracovať veľa cudzincov. A všetci sa zrejme roztrúsia tu, v okolí. Naši ľudia v novej automobilke asi nenaplnia všetky pracovné pozície, nehovoriac o tom, že mzdová motivácia cudzincov bude väčšia. Ozývajú sa aj také hlasy, že Srbi berú Slovákom prácu. Podľa mňa to nie je pravda. Ak zo Šale chodia ženy robiť opatrovateľky do Rakúska, berú prácu Rakúšankám? Prečo tú prácu nechcú robiť Rakúšanky? No, za tie peniaze to robiť nebudú. Slovenky však áno. Na druhej strane sa potom čudujeme, že Srbi sú tu. Veď to je presne ten istý prípad. Naši chodia do Rakúska a Nemecka, Srbi chodia sem. Ja si myslím, že Rumuni, Bulhari, Maďari, ktorí sú v Európskej únii, sa budú posúvať za prácou do Nemecka. Tu zostanú Srbi, pretože sú občanmi tretej krajiny. Nemajú šancu dostať sa do Nemecka. Ich masívny príchod znamená aj vznik pracovných miest pre Slovákov. To si málokto uvedomuje. Ak chcú napríklad v Samsungu spustiť novú linku pre stopäťdesiat ľudí a majú iba päťdesiat záujemcov zo Slovenska, linku asi nespustia. Na to musia zohnať ešte zvyšných sto ľudí. Bez toho by tých päťdesiat Slovákov prácu asi nemalo. Obavy z kriminality cudzincov sú v drvivej väčšine prehnané.

                     

Mgr.Jozef Belický, primátor mesta

Treba nahlas povedať, aký je ich skutočný podiel na kriminalite. Z celkového počtu spáchaných trestných činov, iba jedno percento spáchajú zahraniční pracovníci. Ďalších deväťdesiatdeväť percent majú na svedomí našinci. To sú aktuálne štatistiky, ktoré mám od riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Šali. Rád by som Šaľanov upokojil. Polícia má dosť síl a prostriedkov na to, aby situáciu zvládli aj v prípade, ak by sa pomery zmenili. Ak sa cudzinci nebudú správať podľa pravidiel, ktoré má naša spoločnosť nastavené, no tak jednoducho pôjdu domov. Najbežnejšie skutky, ktoré polícia eviduje, sú drobné krádeže v obchodoch. Ak sa takýto prípad vyskytne, polícia o tom hneď informuje pracovnú agentúru. Doteraz sa nestalo, že by páchateľa následne neposlali domov. Mne prekáža, že sa cudzincom pripisuje niečo, čo nikdy nespravili. Bežne dostávam správy, že vraždia, lúpia, znásilňujú. To nie je pravda. Sociálne siete takéto dezinformácie ale podporujú. Tam je možné sa k tomu anonymne vyjadriť a napísať v podstate čokoľvek. Správa o tom, že Srb niečo vyviedol má tristopäťdesiat komentárov a správa o tom, akou mierou sa v skutočnosti podieľajú na kriminalite má iba dvadsať príspevkov. Srbi sú normálni ľudia a robia tu len to, čo robia Slováci vonku.

Napriek tomu majú obyvatelia strach. Pripravujete konkrétne opatrenia, ktoré by mohli pomôcť navodiť pokojnejšiu atmosféru v meste?

V najbližších týždňoch plánujeme zvolať konferenciu. Chceme na ňu pozvať ľudí, ktorí niečo vedia o sociológii a multikultúrnej spoločnosti. Ľudí, ktorí dokážu bez emócií, na základe faktov poskytnúť vízie do budúcnosti. Pozveme zástupcov agentúr aj zástupcov cudzincov. Budem veľmi rád, ak prídu i občania, v ktorých prítomnosť zahraničných pracovníkov vyvoláva strach. Verím, že prídu a budeme sa kultúrne baviť o tom, v čom vidia najväčší problém. Ale ako som povedal, podstatný je záujem občanov. Komisia dopravy zvolala nedávno všetkých, ktorí sú nespokojní s ubytovňami. Obyvateľov pozývali cez web i facebook mesiac dopredu. Zabezpečili si účasť jedenástich zamestnancov úradu, členov komisií, každého kto má k téme čo povedať. Škoda, že prišlo iba dvanásť občanov.

Obyvatelia vnímajú ako problém aj vznik spomínaných ubytovní. Firmy i jednotlivci ponúkajú svoje priestory pracovným agentúram, kde vznikajú ďalšie ubytovacie kapacity. Máte možnosť tieto procesy ovplyvniť?

Samospráva má na to veľmi malé a obmedzené možnosti. Aj tak sa snažíme prijímať opatrenia, aby aspoň v centrálnych zónach nové ubytovne nevznikali. Faktom je ale aj to, že ľudia dávajú agentúram k dispozícii domy alebo byty a tie tam ubytovávajú robotníkov. S tým niet čo urobiť. My nemáme právo prísť tam, rozbiť dvere a vykázať ich zo Slovenska. Veď takto to ani nemá byť. Potom sú v Šali ubytovacie kapacity, ktoré vždy aj ubytovacími kapacitami boli. Tiež nemôžeme ovplyvňovať ich klientelu. Sú aj prípady, keď ľudia rekonštrukciou menia účel využitia objektu na ubytovne. Vtedy sa snažíme urobiť aspoň to, že za účastníkov stavebného konania prizývame občanov z okolia. Chceme, aby mali možnosť povedať výhrady. Aby prípadne aj investor musel prijať požadované opatrenia v prospech občanov. Nechceme, aby sa tu potajomky otvárali ubytovne. To nie je cieľ.

  • Poliklinika, nemocnica, lekári. Avizovali ste, že bývalá poliklinika bude mať opäť štatút polikliniky. Zároveň je tu aktuálny a medializovaný problém s kardiológom a pohotovosťou pre dospelých. Ako na tom bude v blízkej budúcnosti Šaľa, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti?

Budeme mať polikliniku, kde budú poskytované služby, ktoré patria k poliklinike. Bude investované do priestorov a bude investované aj do štruktúry lekárov. Na tom Vyšší územný celok (VÚC) momentálne intenzívne pracuje. Majú pripravený štatút. V marcovom zastupiteľstve bude prerokovaný. V tejto chvíli mám informáciu od predsedu VÚC, že minister zdravotníctva odsúhlasil pevný bod pohotovosti pre Šaľu. To znamená, že pohotovostná služba pre dospelých bude v Šali naďalej poskytovaná rovnako, ako doteraz. Nebude ju dokonca musieť prevádzkovať VÚC. Urobí to štát. Ďalšia informácia, ktorú mám a mám ju žiaľ od občanov, že je tu problém s kardiológom. Nevieme s týmto problémom nijako pohnúť, napriek tomu komunikujeme s VÚC. Viem, že už hľadajú riešenie. Na kardiologické vyšetrenie síce možno odísť do Nitry alebo do Nových Zámkov, no čakacia lehota na vyšetrenie je dva mesiace. Kto pacientovi zo Šale predpíše lieky, ktoré berie pravidelne? Obvodný lekár to urobiť nemôže. Iba kardiológ. Zhodou okolností, pred pár dňami mi zavolala jedna lekárka, ktorá sa zaujímala o kardiológiu. Chce si v Šali otvoriť ambulanciu. Samozrejme, hneď som ju odporučil na štruktúry VÚC, aby si dohodla všetko potrebné. Tak verím tomu, že v krátkom čase bude problém vyriešený.

  • Šport, kultúra. Ako hodnotíte dianie v kultúre a v športe za ostatné obdobie? Aj keď samotnú kultúru alebo výkony športovcov asi každý hodnotí subjektívne, ale skúste to zhodnotiť z hľadiska progresu. V čom vidíte najväčší prínos?

Progres, ktorý sme zaznamenali je oveľa väčší, než to, koľko peňazí sme do týchto odvetví navýšili. Vidím to v kultúre aj v športe. Aj predtým sa vynakladali prostriedky na kultúru ale myslím si, že za posledné obdobie veľmi ožila. Najmä folklór a miestne tradície. Okrem toho som rád, že sa mu začalo venovať množstvo mladých ľudí, najmä detí. Pre folklórny súbor momentálne dávame šiť kroje, ktoré sú pôvodnými šalianskymi krojmi. To tu nikdy nebolo. Chceme preferovať šalianske tradície a obyčaje pri rôznych sviatkoch a udalostiach v meste.

      

Folklórny súbor Šaľan

Teším sa, že ľudia v kultúre sa snažia získavať stále nové a hodnoverné informácie o miestnych zvyklostiach. Myslím, že to ocenia aj obyvatelia. Žijú tu šikovní ľudia, ktorí dokonca začali vyrábať aj keramiku. Veľkú tradíciu majú miestni divadelníci. Už desaťročia robia Šali skvelé meno. Sme multikultúrne mesto, či sa to niekomu páči alebo nie. Každej časti obyvateľstva chceme vyhovieť. Či sú to Slováci, Maďari, Rómovia, Česi, Židia. Dávame priestor každému. Čo sa týka športu, máme skvelé výsledky. Napríklad, strelci podávajú výborné výkony. Sú tu deti, ktoré čaká obrovská kariéra. Mužská hádzaná sa túto sezónu úspešne predstavila aj na medzinárodnej scéne. Fanúšikom hádzanej robia veľkú radosť aj ženy. Takisto máme skvelú dorasteneckú a žiacku hádzanú. Vo futbale sa konečne podarilo navodiť atmosféru, o ktorú sme sa dlhodobo snažili. Teší nás, že v klube hrajú Šaľania. Prestali spory o tom, či si kúpime hráča zo Srbska alebo z Francúzska. Nesporným prínosom je aj večiansky futbal. Hrajú predposlednú ligu, ale s neskutočným nadšením. Diváci tam chodia naozaj za zábavou a skvelou atmosférou. Som rád, že tu pracujú aj iné športové kluby i jednotlivci, a že všetci robia mestu dobré meno. Snažíme sa ich podporovať, aj keď nie vždy veľkou sumou. Čo sa týka technického zázemia, v športovej hale momentálne riešime osvetlenie a náter stropu. Máme veľmi kvalitnú palubovku, ale potrebujeme doriešiť aj ostatné náležitosti. V spolupráci s Duslom a hádzanárskym klubom sme zrekonštruovali šatne. Z environmentálneho fondu sa budeme uchádzať aj o peniaze na okná a strechu. Duslo prichádza s nápadmi, čo by sme mohli ešte v hale spoločne zrealizovať.

  • Cestovný ruch. Propagácia mesta. Myslím si, že Šaľa má potenciál prilákať turistov. Máme tu rieku Váh, priestory na rybárčenie, vodné športy, v okolí kúpaliská. Máte predstavu ako prilákať návštevníkov do nášho mesta? Akým spôsobom podporujete cestovný ruch a imidž mesta? 

Propagáciou. Teraz sme vydali novú brožúru, máme nové pohľadnice. Stále sa snažíme o niečo nové. Ideme vydať knižku o Šali, natočili sme film o meste. Snažíme sa Šaľu propagovať aj z hľadiska turistickej atraktívnosti. Potrebujeme dobudovať cyklotrasu. Teraz nemyslím tú do Dusla, ale tú na násype. To môže pritiahnuť ľudí. Chodí sem dosť veľa, rybárov. Prídu niekedy aj na týždeň. V sezóne je s nimi posiaty Váh. Nie sme pre nich ale interaktívnou odozvou. Tam je asi priestor na väčšiu aktivitu z našej strany. Turistom chceme predstaviť aj naše pamiatky. Máme záujem, aby v Šali vznikla turisticko - informačná kancelária. Návštevníkom mesta, ale aj domácim by sme tam poskytovali všetky informácie o kultúrnych, športových, spoločenských podujatiach, o pamiatkach, jednoducho o možnostiach vyžitia sa v Šali i v okolí. Možno by sme pre tento účel využili priestor na pešej zóne. Pri úrade stojí stánok, ktorý by sa dal upraviť na informačný kiosk. Dnes nám z časti takúto službu vykonáva Focesa. V budúcnosti to chceme urobiť riadene zo strany mesta.

Mgr. Miroslav Demín

V prvej časti rozhovoru s primátorom sme sa ho pýtali na na otázky, ktoré sa týkajú výstavby bytov, obchvatu, cyklotrasy ale aj o nevyhovujúcej statickej doprave v meste. Prvú časť rozhovoru si môžete prečítať tu:
http://sala.sk/clanok/kategorie-clanky-x-02-24-2017-17-50-19

 


Staňte sa členom oficiálnej skupiny facebook/MESTO ŠAĽA. Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/