Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 19.07.2017 - 15:33  //  aktualizácia: 28.08.2017 - 07:38  //  zobrazené: 1475

SPRÁVY Z RADNICE – prvý polrok 2017

Milí občania, zaviedli sme pre Vás novú „rubriku“, v ktorej sa pravidelne dozviete, aké novinky boli v súhrne v meste za posledné obdobie a čo máme v pláne. Oceníme, keď aj vy prídete s rôznymi menšími návrhmi, ako naše mesto zveľadiť a spraviť ho atraktívnejším. Každý váš podnet nás posúva vpred. Niekedy, ako zistíte, majú na prvý pohľad aj tie najjednoduchšie veci svoj neľahký postup, ale veríme, že dokážeme mnoho – aj spoločnými silami a pozitívnym prístupom. Tak sa pozrime na to, čo všetko sa u nás v prvom polroku 2017 udialo, čo sme spolu zažili a dokázali a aké sú naše najbližšie kroky.

Rok 2017 sme začali s pozitívnymi správami ohľadom obchvatu mesta – po stretnutí primátora s ministrom dopravy a neskôr ministrom financií sa podpísalo „Memorandum o spolupráci pri presadzovaní výstavby „Preložky cesty I/75 – obchvatu mesta Šaľa“. Ministerstvo financií následne uvoľnilo finančné prostriedky potrebné na výkup pozemkov pod obchvatom, čo je dnes v procese riešenia. Začiatkom januára sme sa od predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja dozvedeli aj ďalšiu šťastnú správu ohľadom budúcnosti šalianskej polikliniky. Tento nám prisľúbil prinavrátenie statusu polikliniky, čo je v súčasnosti už realitou a VÚC plánuje významné investície do technického stavu aj do vybavenia Polikliniky Šaľa. Cieľom je, aby sa do jej priestorov vrátili ambulantní lekári a taktiež je jedným z plánov aj získanie nového kardiológa pre mesto. Rok 2017 sme začali aj novinkou, ktorú nám priniesol referát životného prostredia - od prvého dňa tohto roka začala vykonávať služby v odpadovom hospodárstve nová spoločnosť, prostredníctvom ktorej nám už koncom roka 2017 začnú v meste pribúdať miesto súčasných klasických - nové, moderné polopodzemné kontajnery. Tie prvé budú obyvateľom slúžiť v mestskej časti Veča. Občania už vo veľkom využívajú aj kontajnery na elektroodpad, prvý zber z nich sa uskutočnil práve začiatkom roka. V januári sme ohlásili aj začiatok drobných stavebných prác pri oprave parkoviska pri „Lucii“ v mestskej časti Veča.

Vo februári naše mesto navštívil podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, ktorý s primátorom mesta či viceprimátorkou riešil okrem obchvatu aj problém cudzincov v meste, potvrdil záujem odovzdať renesančný kaštieľ do majetku mesta a podporil výstavbu nájomných bytov v Šali. Ich výstavba bola v súčasnosti už zahájená, medzitým sme dostali pozitívnu odpoveď aj na financovanie zvyšných 116 bytov. Vďaka viceprimátorke mesta Danici Lehockej sa vo februári uskutočnilo rokovanie aj so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý sa zaujímal o sociálne služby v Šali a informoval nás o novinkách, ktoré rezort chystá. My sme v tomto období informovali aj o zriadení novej sociálnej služby v meste - Nízkoprahovom dennom centre. Navštívili sme aj hasiča Daniela Vyslúžila, ktorému sme odovzdali výťažok z tradičného mestského plesu. Koncom februára sme vydali novú brožúru o meste a zverejnili sme výsledky podrobnej ankety o rekonštrukcii Hornej ulice, na základe ktorej padlo rozhodnutie vytvoriť čo najviac parkovacích státí. Vzhľadom na legislatívne lehoty a úkony sa občania zrekonštruovanou cestou prejdú v priebehu budúceho roka. Mesto však prednedávnom zrekonštruovalo priľahlý chodník na danej ulici. Za spomenutie určite stojí aj významný šampionát – Majstrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní, kde bolo organizátorom práve mesto spolu so Športovo – streleckým klubom Šaľa.

Marec sme začali pozitívnou správou v našej škôlke, detičky s autizmom dostali novú interaktívnu tabuľu. Tú materská škola zakúpila z výťažku z Kultúrneho leta 2016, ktorý im odovzdal vedúci MsKS a primátor mesta Jozef Belický. Novinky mala aj Materská škola 8. mája, ktorú navštívilo 40 externých a denných študentov Prešovskej univerzity, ktorí sa oboznámili s výučbovým procesom a reálnom živote a práci v materskej škole. Uctili sme si dôchodcov v súvislosti s oslavami Dňa matiek, navštívili sme zariadenia Armády spásy v Česku a pripomenuli si výročie oslobodenia mesta. V tomto mesiaci poctil naše mesto svojou návštevou aj minister životného prostredia. Témou rozhovoru bol predovšetkým výrazný posun k ekologickému zmýšľaniu nášho mesta a návšteva bola ukončená vystúpením poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Edity Pfundtner na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorá ocenila predovšetkým spoluprácu mesta s podnikateľskými subjektami, čo je podľa jej slov v mnohých iných regiónoch veľký problém.  Začiatkom roka takto sociálny referát MsÚ vďaka spolupráci s podnikateľom pomohol občanom v núdzi zakúpením potravín a hygienických potrieb. V marci sme boli svedkami aj slávnostného odovzdania výťažku pre Domov dôchodcov Šaľa. Nadácia Jednoty im odovzdala poukaz v hodnote 6 900 eur, za ktoré sa zakúpili dôležité pomôcky pre seniorov. Následne koncom marca nastal dôležitý zlom v histórii šalianskej hádzanej, podpísala sa trojstranná dohoda medzi Slovenským zväzom hádzanej, HK SLOVAN Duslo Šaľa a našou samosprávou. Cieľom „Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Regionálneho centra hádzanej“ v Šali je podpora hádzanej v našom regióne, zatraktívnenie podmienok pre tento šport, výchova športovcov, zvyšovanie ich výkonnosti, ale napríklad aj zavedenie súčasných trendov metodiky trénovania hádzanej do života športovcov. V marci sme si pripomenuli aj obete 2. svetovej vojny a ukončili sme ho príjemnými aktivitami - ocenením najlepších športovcov za rok 2016 a ocenením pedagógov.

Nasledujúci mesiac sme s dôchodcami aj zamestnancami oslávili prvé výročie otvorenia nového Domova dôchodcov. Začiatkom apríla sme začali s využívaním nových služieb v meste na základe novej zmluvy s poskytovateľom starostlivosti o mestskú zeleň. Okrem základných prác sa uskutočnila napríklad vertikulácia trávnikov (podrezávanie a prevzdušňovanie trávnikov, pričom voľné miesta sa pieskujú a vysieva sa trávne osivo) na vybraných plochách. Referát životného prostredia nás ale potešil aj inou správou, v obnovenom nemocničnom parku sa zriadil dlhoočakávaný Babičkin dvor – do dnešného dňa sú obyvateľmi už poníky, kozička a capko, sliepky, či zajace. O deti sa mesto stará aj iným spôsobom, naše učiteľky materských škôl navštívili odbornú exkurziu v partnerskom meste Telč, kde si vymieňali skúsenosti o fungovaní predškolských zariadení a čerpali nové poznatky. Referát dopravy zase osadil v meste nové dopravné zrkadlá, rozšírilo a upravilo sa parkovisko pri hudobnom odbore Základnej umeleckej školy, opravil sa prepadnutý kanál či chodník a v meste pribudli nové zastávky.

V máji sme sa stretli pri stavaní mája a prvomájových oslavách, slávnostne vyhodnotili Esej Jána Johanidesa a opäť sa stretli s našimi dôchodcami pri príležitosti osláv Dňa matiek. Zorganizovali sme odbornú degustáciu vín v rámci 3.medzinárodného ročníku Víno Terra Wag – Šaľa 2017, ktorého výsledky budete môcť okúsiť na verejnej degustácii začiatkom augusta. Potešení sme boli aj získaním titulu „Podnikové médium roka 2016“ za našu webovú stránku, pričom odborní hodnotitelia hodnotili nielen design, ale aj kvalitu podávaných informácií. Odovzdali sme ďalší darčekový šek Základnej umeleckej škole ako výťažok z Vianočného benefičného koncertu. Spolu sme si utužili zdravie v rámci akcii „Zaplávajme spolu čo najďalej“, či celoslovenskej súťaži „Do práce na bicykli“. Zabavili sme sa na Večianskom jarmoku, kde bol hlavným headlinerom slovenský slávny Gladiátor. Na webe sme zverejnili službu virtuálneho cintorína a začali s rekonštrukciou Cintorínskej ulici vo Veči.

Jún sa začal prevažne v línii investičných aktivít, dokončili sme rekonštrukciu Cintorínskej vo Veči a do Kráľovskej ulice v Šali sa zahryzli veľké pracovné stroje – začalo sa s výstavbou nových nájomných bytov. Začiatkom júna „potiekla krv“, konala sa každoročná primátorská kvapka krvi. Následne sme občanov potešili aj postrekom proti komárom – ten mal najprv zabezpečiť okresný úrad prostredníctvom dotácie z environmentálneho fondu, ale vzhľadom na to, že sa proces predlžoval, sme sa rozhodli postrek uhradiť z rozpočtu mesta. Síce sme museli čakať na vhodné klimatické podmienky na jeho uskutočnenie, výsledok je citeľný. Začiatkom júna sa okrem iného konalo dôležité pracovné stretnutie o pilotnom významnom medzinárodnom projekte Mládež v Európe, ktorého sme sa stali súčasťou. Viac o ňom sa dozviete na verejnej konferencii spojenej s workshopom v septembri. Na tradičnom Šalianskom jarmoku sme pokrstili novú knihu o meste a večer sa zabavili napríklad pri vystúpení skupiny Republic alebo Vidiek. Nezabudli sme ani na našich učiteľov, ktorí sa chystajú do dôchodku a na najlepších žiakov v školskom roku 2016/2017, či na slávnostné vyhodnotenie „Do práce na bicykli“. Ohlásili sme aj zámer revitalizovať veľkú plochu vo Veči. V pláne je rekonštrukcia zničených chodníkov, zveľadenie spoločného priestoru, vysadenie novej zelene, rekonštrukcia verejného osvetlenia, obnova plochy pre športové vyžitie detí, mladých aj ostatných vekových skupín, dobudovanie atraktívnych hracích prvkov detského ihriska a exteriérových fitnes zariadení. Posledný školský deň a zároveň posledný deň v mesiaci jún sme slávnostne predstavili nový moderný a komfortný elektrobus mestskej autobusovej dopravy a pre občanov prichystali 3 dni jazdy mestskou dopravou zdarma.

Na leto 2017 máme pre vás prichystané kultúrne akcie v renesančnom kaštieli, či premietanie filmov na amfiteátri. Pozývame vás aj na verejnú degustáciu vín 4. a 5. augusta spojeného s prehliadkou veteránov. Podávame niekoľko projektov, medzi nimi okrem spomínaných napríklad vybavenie do množstva učební v našich základných školách a tie najdôležitejšie – cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu a zníženie energetickej náročnosti našich kultúrnych domov.

 

Súhrn aktivít za volebné obdobie 2015 – 2018:

 • Modernizácia verejného osvetlenia
 • Dobudovanie nového domova dôchodcov
 • Schválená rekonštrukcia mestského úradu
 • Schválené poskytnutie finančných prostriedkov na výstavbu nájomných bytov
 • Veľký posun k realizácii obchvatu mesta
 • Zriadenie rozpočtovej organizácie Poliklinika Šaľa
 • Podaný projekt na cyklotrasu z mestskej časti Veča do Dusla
 • Obnova nemocničného parku – lavičky, piknikové stoly, zeleň, detské ihrisko, zníženie plotu, zvieratká
 • Vynovené 4 detské ihriská, štyri úplne nové (Hetméň, Žihadielko, Pribinov park vo Veči, nemocničný park), nové multifunkčné ihrisko na ZŠ J.C.Hronského 
 • Obnova ZŠ Hollého (fasáda, strecha, príjazdová cesta)
 • Obnovenie fasády na Základná škola s MŠ P. Pázmanya s VJM
 • Obnovenie fasády na Základnej umeleckej škole
 • Zriadenie materskej školy na Bernolákovej ulici aj so špeciálnou triedou pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami
 • Poskytnuté prostriedky na financovanie rozšírenia monitorovacieho kamerového systému mestskej polície v 2015 aj 2016
 • Nové zariadenie do 3 telocviční základných škôl
 • Rekonštrukcia kúrenia a sociálnych zariadení, inžinierskych sietí telocvične na ZŠ Ľ. Štúra v Šali
 • Získanie dotácie cez miestnu banku pre futbalistov 2015 a hádzanárky 2016
 • Dotácia na zakúpenie špeciálneho motorového vozidla na rozvoz jedál pre viac ako 100 seniorov a zdravotne ťažko postihnutých ľudí v našom meste
 • Nová audiovizuálna technika v Dome kultúry Šaľa
 • Obnova kaplnky sv. Jozefa
 • nové vybavenie pre ľudí v mestskom útulku
 • zriadené krízové centrum
 • zriadené nízkoprahové denné centrum
 • kolaudácia pešej zóny
 • rozbehnutie tradičných Farmárskych trhov
 • nové pohľadnice a brožúra o meste
 • nová kniha o meste Šaľa 2017
 • realizácia urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov pre športovo-rekreačný areál s riešením návrhu letného kúpaliska s wellness centrom pre celoročné využitie a s využitím zdroja termálnej vody, s penziónom a návrhom zimného štadióna.
 • ocenenie za vzdelávacie aktivity v rámci projektu Slovensko bez bariér za rozbehnutie predškolskej výchovy detí s autizmom v priestoroch materskej školy na Bernolákovej ulici.
 • významné celoslovenské ocenenie Senior Friendly za aktivity v prospech ľudí v seniorskom veku
 • najkrajší web samosprávy na Slovensku
 • najlepšie podnikové médium roka 2016
 • zníženie ekologického zaťaženia mesta
 • elektromobily mestskej polície
 • kontajnery na drobný elektroodpad
 • elektrobus mestskej autobusovej dopravy
 • ocenenie v celoslovenskej súťaži zeleného verejného obstarávania GPP Award
 • obnova a rekonštrukcia ciest (Váhova ulica, Murgašova, SNP, časť Budovateľskej, vjazd na Pázmaňa, Komenského ulica, Robotnícka, Orechová, prepoj medzi Budovateľskou a Vlčanskou, Cintorínska ulica) a chodníkov v meste (prepoj medzi Gen. L. Svobody a Hollého, vnútroblok Nešporova, Vajanského, Horná, ďalší na Nešporovej, Dolnej ulici, Hornej ulici).
 • nové dopravné značenie – zrkadlá v kritických úsekoch vo Veči, vodorovné značenie – parkovacie miesta
 • nové zastávky v meste
 • kultúrne akcie, vystúpenia slovenských známych skupín a interpretov – Desmod, Elán, Ine Kafe, Majk Spirit, Adam Ďurica, Tublatanka, Gladiátor, Vidiek
 • začal sa organizovať Kinofest, Snowfilmfest
 • usporiadanie súťaží o lístky na kultúrne a iné podujatia
 • začiatok  prestížnej súťaže a výstavy vín Víno Terra Wag
 • zapojili sme sa do akcií „Do práce na bicykli“, „Pýtajme si slovenské“, Európsky deň mobility,..
 • služba mediácie na mestskom úrade
 • Gisplan mesta
 • Virtuálny cintorín
 • Aerovizuálna prehliadka mesta
 • Online spravodajstvo zo zasadnutí mestského zastupiteľstva
 • Podpora partnerských vzťahov s družobnými mestami

(alx)

 Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/

 • Stretnutie primátora mesta s ministrom financií Petrom Kažimírom
 • Podpis memoranda k obchvatu mesta Šaľa
 • Nové kontajnery na elektroodpad
 • Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini na oficiálnej návšteve mesta
 • Tlačová konferencia s podpredsedom vlády SR pre investície a informatizáciu
 • Rokovanie so štátnym tajomníkom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, za prítomnosti viceprimátorky mesta a prednostky MsÚ
 • Majtrovstvá Slovenska v streľbe zo vzduchových zbraní v Šali
 • Odovzdávanie trofejí viceprimátorokou mesta
 • Oslavy Dňa žien v Dennom centre seniorov
 • Návšteva v zariadeniach Armády spásy v ČR
 • Minister životného prostredia na návšteve v Šali
 • Pomoc občanom v núdzi vďaka spolupráci s podnikateľom (Maťove akcie)
 • Nadácia Jednoty odovzdáva novému domovu dôchodcov poukaz v hodnote 6900 eur
 • Jedna zo zakúpených pomôcok vďaka nadácii Jednota
 • Podpis "Zmluvy o spolupráci pri realizácii projektu Regionálneho centra hádzanej" v Šali
 • Vyhodnotenie a ocenenie najlepších športovcov mesta a okresu Šaľa
 • Kladenie vencov, oslobodenie mesta Šaľa
 • Primátor mesta s "obyvateľkou" nového Domova dôchodcov Šaľa pri oslavách jeho 1. výročia otvorenia
 • Deti z MŠ 8.mája mali prvý nácvik príchodu do škôlky v rámci kampane "Do práce na bicykli"
 • Zvieratká v nemocničnom parku
 • Obnovený nemocničný park
 • Nové zastávky MAD
 • Nové dopravné zrkadlá
 • Nové parkovisko pri hudobnom odbore ZUŠ
 • Stavanie mája vo Veči
 • Prvomájové oslavy na amfiteátri
 • Deň matiek v Dennom centre seniorov vo Veči s primátorom mesta
 • Ocenenie "Podnikové médium roka"
 • Odborná degustácia vín Víno Tera Wag 2017
 • Deň matiek v dennom centre seniorov, na fotografii prednostka MsÚ
 • Kladenie vencov, Deň víťazstva nad fašizmom
 • Odovzdanie výťažku z Vianočného benefičného koncertu pre ZUŠ
 • Islandský projekt "Mládež v Európe"
 • Primátorská kvapka krvi
 • Odmenení škôlkári za účasť v súťaži "Do práce na bicykli"
 • Vyhodnotenie "Do práce na bicykli"
 • Ocenenie našich najlepších žiakov
 • Rozlúčka s pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami
 • Návšteva z našich družobných miest v rámci Šalianskeho jarmoku, na fotke zástupcovia fínskeho mesta Kuhmo
 • Krst novej knihy Šaľa 2017
 • Odovzdanie elektrobusu
 • Farmárske trhy