Domov   >  Ďalšie zaujímavosti
publikované: 12.05.2017 - 08:27  //  aktualizácia: 12.05.2017 - 10:16  //  zobrazené: 1710

Sociálna poisťovňa informuje

Ako si vybaviť starobný dôchodok v Sociálnej poisťovni

11.05.2017

Sociálna poisťovňa upozorňuje poistencov v preddôchodkovom veku, že ak si chcú vybaviť v Sociálnej poisťovni dôchodok, musia splniť dve základné podmienky – dovŕšiť dôchodkový vek, ktorý v roku 2017 predstavuje 62 rokov a 76 dní a zároveň musia mať odpracovaných aspoň 15 rokov (t.j. mať v Sociálnej poisťovni evidované minimálne 15-ročné obdobie dôchodkového poistenia). Existujú aj výnimky – skoršie dovŕšenie dôchodkového veku môžu získať ženy podľa počtu vychovaných detí (v závislosti od počtu vychovaných detí môže ísť o ženy narodené až do 31. decembra 1961) a tí poistenci, ktorým sa zachováva nárok na znížený dôchodkový vek z dôvodu odpracovania stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, resp. I./II. kategórii funkcií.

Dôležité je aj skontrolovať si v dostatočnom časovom predstihu, či Sociálna poisťovňa eviduje všetky doby zamestnania a hrubé zárobky (hrubé zárobky spravidla od roku 1984) – dá sa tak urobiť prostredníctvom žiadosti o výpis Individuálneho účtu poistenca. O spísanie žiadosti o dôchodok je potrebné požiadať pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, resp. ak sa poistenec zdržiava mimo trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v príslušnej pobočke, môže jeho žiadosť spísať aj pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu. Treba si pritom dopredu dohodnúť termín na spísanie žiadosti – zavolať si do pobočky približne mesiac pred dovŕšením dôchodkového veku alebo prísť osobne. Kontaktné telefóny na objednanie si termínu spísania žiadosti sú dostupné aj na webovej stránke Sociálnej poisťovne SP v časti Kontakty - pobočky.

Ďalšie cenné rady ako postupovať pri vybavovaní dôchodku nájdete tu: Ako si vybaviť dôchodok.

Dokument bol revidovaný: 11.05.2017


 

Študenti počas brigád nemajú povinnosti voči Sociálnej poisťovni, plní ich za nich zamestnávateľ

11.05.2017

Sociálna poisťovňa v súvislosti so začínajúcou letnou sezónou brigád upozorňuje najmä študentov na ich povinnosti. Študent strednej alebo vysokej školy denného štúdia, ktorý sa rozhodne počas letných prázdnin brigádovať na Slovensku, nemá povinnosti voči Sociálnej poisťovni. Povinnosť odvádzať poistné zaňho plní zamestnávateľ. Ak si u zamestnávateľa takýto študent uplatní výnimku z platenia poistného a neprekročí mesačný príjem 200 eur, poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ. Túto výnimku si však študent môže uplatniť len pri jednej dohode o brigádnickej práci.

Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent o výnimku z platenia poistného musí požiadať u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov (vzor tlačiva je zverejnený na webovej stránke Sociálnej poisťovne v časti Formuláre). Zamestnávateľa informuje študent písomne aj v prípade, že výnimku si už ďalej uplatňovať nechce. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov, v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu.

 

Sledujte nás aj na Facebook/MESTO ŠAĽA. Staňte sa členom oficiálnej skupiny Mesta Šaľa.  Kliknite si sem:https://www.facebook.com/groups/327353394042257/