Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 12.05.2016 - 08:17  //  aktualizácia: 12.05.2016 - 08:18  //  zobrazené: 388

K výjazdu na Jesenského ulici, bránia tam výhľadu smerom od železničného priecestia kríky

predkladateľ: Ing. Peter Andráši

Odpoveď na interpeláciu prednesenú v rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016, ktoré sa konalo dňa 28. apríla 2016

 

 

V rámci 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2016, ste predniesli interpeláciu v znení:

 

„Uviedol, že zopakuje svoju interpeláciu spred dvoch mesiacov k výjazdu na Jesenského ulici, bránia tam výhľadu smerom od železničného priecestia kríky, úspešne nám podrástli o desať centimetrov, ako začalo vegetačné obdobie, už by sa toho mohol naozaj niekto chopiť; v tej súvislosti ho napadá ešte jedna vec, myslí, že tu videl, ak si dobre pamätá, je tam nejaká žiadosť o osadenie reklamnej tabule na druhej strane, čiže smerom ako keby pohľad z Jesenského do mesta, len apeluje, aby sa dala tak, aby vodiči mali výhľad, hlavne tí, ktorí chcú potom križovať tú cestu, lebo tam je dosť kolíznych situácií.“

 

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na Vašu interpeláciu a oznamujeme Vám nasledovné:

 

Výjazd z ulice Jesenského na ulicu Hlavnú je v štádiu riešenia. Situácia bude musieť byť riešená v súčinnosti s majiteľom nehnuteľnosti, pretože v minulosti dochádzalo pri nepriaznivom počasí k poškodzovaniu fasády rodinného domu. Majiteľ sa dožadoval náhrady škody od  mesta. V tom čase bol problém riešený výsadbou kríkov, ktoré sú bariérou voči týmto nepriaznivým zásahom. Nakoľko sa jedná o štátnu komunikáciu III/5085, uvedená problematika je v kompetencii správcu komunikácie – SSC.