Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 07.03.2017 - 08:04  //  aktualizácia: 07.03.2017 - 08:09  //  zobrazené: 1756

Jarné upratovanie 2017

Šaľa  I.   -   od 24. do 26. marca
1.  Rozhranie Váhovej a Robotníckej                     11.  Rozhranie Švermovej a Kpt. Jaroša              
2.  Bottova – vnútroblok                                         12.  Murgašova– pri Vodomonte                                                               
3.  Partizánska - za DK Chemik                            13.  Mostová                       
4.  Rozhranie SNP a Okružnej                              14.  Novomeského - vnútroblok
5.  Hlboká – pri garážach                                       15.  1. mája pred obytným domom
6.  Rozhranie Švermovej a Kráľovskej                  16.  8. mája                                                                       
7.  Rozhranie Murgašovej a SNP                          17.  Pázmáňa pri 13 poschodových
8   Rozhranie Smetanovej a SNP                         18.  Jesenského – od Hlavnej     
9.  Rozhranie Kráľovskej a Agátovej                     19. Rozhranie Jesenského a Lesnej
10.Rozhranie Partizánskej a Hlbokej                     20. Rozhranie Jesenského a Jazernej

Šaľa  II.  -    od 31. marca do 02. apríla
1.   Nábrežná – pri artézskej studni                         12. Jarmočná                                      
2.   Hviezdoslavova a Štefánika – vnútroblok          13.  Kukučínova – pri kotolni
3.   Rozhranie Vinohradníckej a Družstevnej          14.  Kukučínova - pri starom MNV
4.   Rozhranie Štefánika a Školskej                          15.  Budovateľská pri škôlke                     
5.   Školská – pred amfiteátrom                               16.  Budovateľská – vedľa  Poplar-u
6.   Družstevná – pred bytovkou PS                         17.  Vlčanská medzi č. 4 a 6                           
7.   Brezová  - pri pekárni Varipek                           18.  Rozhranie B. Němcovej a P.J. Šafárika
8.   Železničná od býv. Recykly                               19.  Dolná
9.   Rozhranie Gaštanovej a Družstevnej                20.  Rozhranie J. Palárika - Družstevná  
10. Orechová- pri kotolni                                          21.  V. Šrobára – vnútroblok
11.  Rozhranie ulíc Liesková a Topoľová               

Mestská časť Veča  -   od 07. do 09. apríla
1.  Komenského od Nitrianskej                               10. Narcisová                                                         
2.  Komenského – pri kotolni                                  11.  Bernolákova  oproti 4-bytovke ZŠ      
3.   Cintorínska vnútroblok                                      12.  Nivy – pri SOUCH
4.  Slnečná – oproti novému kostolu                      13. Dlhoveská- na konci ulice vpravo
5.  Nitrianska pri kontajneroch                                14.  Nitrianska - oproti Extrabenz (slepá ulica)
6.  Fr. Kráľa                                                             15. Trnovecká pri trafostanici
7.  Fr. Kráľa- stred ulice pri RD                               16.  Jilemnického
8.  Fr. Kráľa- koniec ulice pri garážach                   17.  Hliník- na konci slepej ulice
9.  Koniec Hollého pri škole                                    18. – 19. Hospodárska  + Lužná ulica

Mestská časť Hetméň a Kilič -  od 07. do 09. apríla
V každej mestskej časti bude 1 ks kontajnera. Veľkoobjemový kontajner sa bude vyvážať priebežne po naplnení.

!!!  DO NÁDOB JE ZAKÁZANÉ UKLADAŤ BIOLOGICKÝ ODPAD ZO ZELENE,
ELEKTROODPAD, AKÝKOĽVEK STAVEBNÝ ODPAD  A INÉ NEBEZPEČNÉ ZLOŽKY ODPADU  !!!


!!!  N E P R E H L I A D N I T E  !!!  
ZBER  NEBEZPEČNÝCH  ODPADOV A ELEKTROODPADU

Nebezpečné zložky: staré autobatérie, staré žiarivky a výbojky, nádoby z náterových hmôt a chemikálií, riedidlá, oleje, chemikálie, farby z tlačiarní, staré pesticídy a iné.
Elektroodpad : TV, rádiá, videá, chladničky, pračky, fény, kulmy, varné kanvice, elektrické ohrievače, počítače, hriankovače, mikrovlnné rúry, vysávače, mobilné telefóny, elektronické hračky, batérie a pod.
Tieto bude možné bezplatne odovzdať do označeného zberného vozidla spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o.
Pri odovzdávaní odpadov je potrebné obsluhe vozidla nahlásiť osobné údaje (meno a adresa) ako aj  množstvo a druh odpadu.

TERMÍNY ZBERU:
Šaľa: 24. marca  (piatok) v čase od 15,00 do 16,30 hod.
na parkovisku na Nám. Sv. Juraja (oproti Olympii- bývalý  „mexikoplatz“)
!!! V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA (DÁŽĎ) SA AUTOMATICKY TERMÍN PRESÚVA NA   31. MARCA V TOM ISTOM ČASE  !!!

Veča: 07. apríla (piatok) v čase od 15,00 do 16,00 hodiny
na parkovisku  na Pribinovom námestí (pred reštauráciou Corgoň)

 

AK NESTIHNETE TERMÍNY „UPRATOVANIA“
VYUŽITE SLUŽBY ZBERNÝCH DVOROV
kde môžete odpady odovzdávať
CELOROČNE.

 

1.  NA ZBERNOM  DVORE  na Ul. Fr. Kráľa (pri kotolni) môžete odovzdať  veľkorozmerné odpady, triedené zložky (papier, plasty, sklo, kovy), drobný stavebný odpad (platí sa poplatok), elektroodpad a jedlé oleje.
prevádzkové hodiny: PO - PI: 9,00 – 17,00; SO: 8,00 – 14,00 hod.

2. NA ZBERNOM DVORE NEBEZPEČNÝCH ODPADOV v sídle spoločnosti SPEKO Šaľa s.r.o. na Diakovskej č. 26 môžete odovzdávať nebezpečné zložky komunálneho odpadu.
prevádzkové hodiny:   PO-PI v čase od 7,30 do 14,30 hod.

PREVÁDZKA  ZBERNÝCH DVOROV JE PRE FYZICKÉ OSOBY - OBČANOV MESTA BEZPLATNÁ.
Odovzdávanie drobných stavebných odpadov je v zmysle zákona o odpadoch spoplatnené.

Bližšie informácie na referáte ŽP oddelenia stratégie a komunálnych činností MsÚ Šaľa, tel. č. 031/7705981-4, kl.223