Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 02.03.2017 - 12:35  //  aktualizácia: 02.03.2017 - 13:52  //  zobrazené: 1144

Pomôcka pre autistické deti

Autizmus dnes straší mnohých rodičov, ale pozor na omyl! Autizmus je duševnou poruchou, ktorá sa začína prejavovať vo veku dvoch rokov. Deti sa s touto vývinovou poruchou nedokážu vnímať podnety vonkajšieho sveta, často sa uzatvárajú do toho svojho sveta a pre okolie sa javia ako kedy nemali o nič záujem.

Skutočnosti sa však upínajú na to svoje vnímanie života a pokiaľ sa s nimi usilovne pracuje postupne sa dokážu vo veľkej miere začleniť medzi ostatných ľudí. Primátor mesta Šaľa spolu s vedúcim Mestského kultúrneho strediska Františkom Botkom sa koncom roka zastavili v triedach Materskej školy na Bernolákovej ulici vo Veči. Materská škola má v súčasnosti zriadené dve triedy pre bežnú populáciu detí a jednu špeciálnu triedu pre deti s poruchami autistického spektra. Filozofiou materskej školy je „byť otvorený pre všetkých bez rozdielu rasy, pohlavia, vierovyznania a fyzického či psychického znevýhodnenia“. Práve v triede pre detičky s poruchou autizmu sa primátor mesta s Františkom Botkom zdržali najdlhšie. Riaditeľke Janke Tóthovej odovzdali vzácny výťažok z Kultúrneho leta 2016, ktorý sa vyzbieral v rámci dobrovoľného vstupného. Počas dvoch letných mesiacov mohli občania pri vstupe na kultúrne podujatia prispieť dobrovoľnou sumou určenej výhradne pre deti z "autistickej triedy" našej materskej školy. Riaditeľka Janka Tóthová sa vyjadrila, že peniažky v sume 700,- eur poputujú na zakúpenie interaktívnej tabule, ktorá by detičkám s poruchou autistického spektra mohla významne pomôcť. A tak od začiatku nového roka 2017 sa pracuje v špeciálnej triede s interaktívnou tabuľou. Vďaka interaktívnej tabule dávame deťom možnosť prejavovať vlastnú aktivitu, zámer alebo vôľu, vlastnú činorodosť dieťaťa nám však zároveň umožňuje realizovať naše výchovné ciele. Túto interaktívnu tabuľu využívame hlavne ako prostriedok zameraný na dosiahnutie určitého výchovného cieľu.

Všetkým občanom mesta Šaľa ďakujeme!

Učiteľky špeciálnej triedy MŠ

 


 
  • zdroj: OZ ZBOR SV.RODINY