Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 01.03.2017 - 09:38  //  aktualizácia: 01.03.2017 - 10:00  //  zobrazené: 2037

Vyberte si projekt a hlasujte

Raiffeisen banka v rámci v projektu GESTO PRE MESTO ponúka dotáciu 1000 Eur pre projekt, ktorý získa najviac vašich hlasov. Mesto Šaľa sa uchádza o príspevok s projektom "Zelenšie okolie ZŠ v centre mesta". Do výzvy sa zapojili aj iné subjkekty z nášho mesta. Zapojte sa aj Vy a podporte jeden z nich. Hlasovanie prebieha od 1.marca do 31.marca 2017. Link s adresou pre odovzdanie hlasu prikladáme na konci príspevku.

Zelenšie okolie ZŠ v centre mesta

  • Šaľa, Mesto Šaľa

V rámci projektu plánujeme zveľadiť zelené plochy v okolí historickej budovy Základnej školy s MŠ P. Pázmáňa s VJM, ktoré sú súčasťou významných verejných priestranstiev priamo v samotnom centre mesta Šaľa. Ide o plochy zo strany Ulice P. Pázmaňa a tiež zo strany Námestia Sv. Trojice. Plánujeme vysadiť stromy, ale aj kry a trvalky: tavoľníky japonské, skalníky, ľubovníky, krušpány, zimozeleň (spolu cca 200 kusov). K tomu bude potrebné obstarať pomocný materiál – koly ku stromom, fóliu a klince na jej uchytenie pod okrasný vymývaný štrk, mulčovaciu kôru. Do prác plánujeme zapojiť aj žiakov školy. Mesto Šaľa v posledných rokoch revitalizovalo centrálnu mestskú zónu, v minulom roku škola tiež dostala novú fasádu. Týmto projektom by sa dotvorilo centrum mesta aj z pohľadu zveľadenia zelene a skrášlenia prostredia nielen tohto školského zariadenia, ale celkovo historickej budovy, v ktorej škola sídli.

Domáci miláčik nie je hračka, ktorá sa dá odložiť

  • Šaľa, miniBODKA

Prvý ročník súťaže o najkrajšieho domáceho miláčika v Šali a v okolí.
Sprievodný animačný program počas celého dňa: 1. vystúpenia detí so svojimi maznáčikmi, 2. vystúpenia detí z konkrétnych ZŠ a MŠ v našom meste.
Sprievodný výchovno-vzdelávací program zameraný na správnu výchovu a starostlivosť o svojich miláčikov (voľne dostupný edukačný materiál), beseda s odborníkmi.
Dôvod tejto akcie: je smutným faktom, že stále viac zvierat stráca svoj domov alebo sú svojím majiteľom odložené. V tejto prakticky beznádejnej situácii sú to práve organizácie, akou je aj tá naša, ktoré sa nedobrovoľne, no každoročne stávajú ochrancami opustených, odložených a nechcených zvierat. Zámer akcie: stretnutie komunity, edukácia správnej starostlivosti o zvieratká so zameraním na dôležitosť toho, že domáci miláčik nie je hračka, ktorá sa dá odložiť, keď sa mi oň nechce starať alebo ma to s ním už nebaví. Cieľ akcie: podporovať v deťoch zmysel a nutnosť starostlivosti o svoje zvieratko, naučiť deti správne si vypestovať návyk k starostlivosti o zvieratko a brať svojho miláčika ako neoddeliteľnú súčasť rodiny.
Túto akciu by sme radi organizovali raz do roka práve na Deň detí, keď sú im dopriate rôzne masové akcie v nákupných centrách, pri ktorých často zabúdajú na svoje domáce zvieratká, lebo strávia celý deň v nákupnom stredisku.

Renovácia parku – Stredisko praktického vyučovania

  • Šaľa, Stredná odborná škola obchodu a služieb – Stredisko praktického vyučovania

Máme záujem skrášliť park na Stredisko praktického vyučovania, ktorý je doteraz nevyužitý, keďže pôsobí neupravene. Po jeho renovácii a obnovení by slúžil študentom v čase prestávok.

Neleníme, zeleníme

  • Šaľa, Občianske združenie Novomeského

Cieľom projektu je zatraktívniť priestor nového detského ihriska výsadbou nových stromov, trávy a kríkov. Ich nasadením by mohol na detskom ihrisku vzniknúť aj tieň, ktorý je dôležitý najmä v horúcich letných mesiacoch. Súčasťou projektu je aj snaha získať finančnú podporu na zakúpenie potrebných technických zariadení, ktoré použijeme na ďalšie skrášľovanie areálu (motorovú kosačku vrátane príslušenstva, elektrický vysávač lístia).

Fit ihrisko – pohyb pre všetkých!

  • Šaľa, Spojená škola

Projekt sa týka zveľadenia zelenej plochy v areáli Spojenej školy, kde na svojpomocne upravenom pozemku osadíme exteriérové komponenty na cvičenie – posilňovacie, workoutové a fitness stroje. Cieľ projektu: vybudovaním malého účelového fit ihriska (telocvične pod holým nebom) umožníme žiakom a verejnosti mesta Šaľa efektívnejšie nadobúdať kompetencie spojené s pohybom. Účelom fit ihriska je v neposlednom rade podpora zdravého životného štýlu, zmysluplného využitia voľného času, spestrenie hrových činností, rozvoj poznávacích činností, eliminácia prejavov hyperaktivity a porúch správania. Keďže naša škola nedisponuje telocvičňou, vybudovanie ihriska by bola adekvátnou náhradou. Cieľová skupina: cieľovou skupinou sú žiaci 1. až 9. ročníka špeciálnej základnej školy a žiaci praktickej školy s diagnostikovaným mentálnym postihnutím ľahkého až stredného stupňa s pridruženými poruchami pozornosti a hyperaktivity, správania, narušenou komunikačnou schopnosťou a žiaci s autizmom. V priestoroch školy pracuje špeciálno-pedagogická poradňa, ktorá poskytuje špeciálno-pedagogické, diagnostické, psychoterapeutické a logopedické služby. Centrum navštevujú žiaci materských, základných a stredných škôl okresu Šaľa, ktorým sa poskytujú rôzne podporné programy. Aj pre nich bude ihrisko slúžiť ako miesto relaxácie a rôznych terapií. Dosah projektu: výstupy projektu sú využiteľné počas celého roka v rámci hodín telesnej výchovy, školských podujatí športového zamerania, pri aktivitách a činnostiach školského klubu detí, v krúžkovej činnosti. Zriadenie fit ihriska umožní stretávanie žiakov a učiteľov našej školy s rodičmi žiakov pri organizovaní aktivít so zámerom prezentácie školy – Deň otvorených dverí, Medzinárodný deň rodiny, Deň matiek, Medzinárodný deň detí, Súťaží celá rodina,... Naša škola sa prezentuje ako škola rodinného typu. Zriadením fit ihriska jednoznačne posilníme vzťahy škola – dieťa – rodina.

 

Tu môžete odovzdať svoj hlas: https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/sala