Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.01.2018 - 07:32  //  aktualizácia: 23.01.2018 - 07:33  //  zobrazené: 162

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1

POZVÁNKA NA VÝBOR MESTSKEJ ČASTI č.1
 Pozývam Vás na zasadnutie výboru mestskej časti č.1, ktoré sa uskutoční v pondelok 29. januára 2018 o 18:00 v kultúrnom dome na 2. poschodí v  kancelárii č. 206.
 Program:
 1. Otvorenie
 2. Jednotlivé body mestského zastupiteľstva týkajúce sa mestskej časti č.1
 3. Podnety od občanov a poslancov
 4. Rôzne
 5. Ukončenie
 
 Ing. Róbert Andráši
  predseda VMČ č.1