Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 22.05.2017 - 10:26  //  aktualizácia: 22.05.2017 - 10:27  //  zobrazené: 247

Komisia mládeže a športu pri MsZ V Šali pozýva

Pozývam Vás na zasadnutie Komisie mládeže a športu pri MsÚ v Šali, ktoré sa uskutoční dňa 24. 5. 2017 (streda) o 16,00 hodine v zasadačke na prízemí MsÚ Šaľa.

Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Zmluva o spolupráci medzi mestom Šaľa a Tenisovým klubom Šaľa
4. Všeobecne záväzné nariadenie 2/2016 o podmienkach poskytovanie dotácií
5. Rôzne
6. Záver

 

 

      Ing. Ivan Kováč
     predseda komisie